לא בטוחים כיצד להתחיל? נסו את המדריך

מחשבון פרישה מוקדמת מפורט

300 הוא הבחירה הקלאסית שמניחה שיעור משיכה של 4%, מי שמעוניין להחמיר יכול לבחור 400 או כל ערך אחר.
סכום בגובה של 3-6 משכורות שיישאר נזיל בעו"ש לכל צרה שלא תבוא
סכום הוצאות חודשי שלא כולל תשלומי הלוואות
שערכו כמה תוציאו בפרישה, ערך זה לא בהכרח זהה להוצאה הנוכחית

תיק השקעות קיים?

הכנסות

מלא את ההכנסות שלך. רק הכנסות בהן "הכנסה חודשית" חיובית ילקחו בחשבון. ההכנסות שיפסקו בפרישה, כגון משכורות מעבודות מהן תיפרוש, צריכות להיות מסומנות ב"וי". הכנסות פסיביות כגון אתר אינטרנט או שכירות מדירות להשקעה, לא יסומנו.

הכנסה חודשית הכנסה שתיפסק בפרישה
הכנסה 1
הכנסה 2
הכנסה 3
הכנסה 4
הכנסה 5
קרנות השתלמות

מלא את כל קרנות ההשתלמות שלך. בקרנות השתלמות שאינן פעילות ה"יתרה" תהיה חיובית ואילו "הפקדה חודשית" 0. בקרנות השתלמות פעילות, "הפקדה חודשית" תהיה חיובית.

יתרה הפקדה חודשית ריבית משוערת
קרן השתלמות 1
קרן השתלמות 2
קרן השתלמות 3
הלוואות

מלא את ההלוואות שלך.

תאריך תחילת הלוואה ריבית סכום מקורי תקופה מקורית בשנים סוג
הלוואה 1
הלוואה 2
הלוואה 3
הלוואה 4
הלוואה 5
הנחות החישוב
  • אם יש תיק השקעות - כל ההפרש בין הכנסות להוצאות הולך לשם.
  • הלוואות - מוחסרות מהשווי הנקי, כלומר דינן כאילו הוחזרו במלואן ביום הפרישה לעיניין הפרישה.
  • תרומת הכנסה פסיבית לשווי נקי - תזרים חודשי מחולק בכלל הפרישה.
  • קרן החירום לא משתתפת בשווי הנקי.
  • אם יש הפקדות לקרן השתלמות הן יופסקו ביום הפרישה.

אהבתם ורוצים לקבל תכנים נוספים? עקבו אחר עמוד הפייסבוק של עלילות זיק