לא בטוחים כיצד להתחיל? נסו את המדריך

מחשבון פרישה מוקדמת

תורמים מובילים לפרויקט:
יעקב רוטמן - תרם בפיתוח האלגוריתמיקה המשלבת את קצבת הפנסיה ובביצוע חישובי מיסוי פנסיה ורווחי הון.
בעיית יסוד
משמש לפנסיה ולהצגת גיל בגרפים
אחוז הביטחון שהתיק לא יאזל טרם הפנסיה. הזינו בין 80 ל-100.
סכום בגובה של 3-6 משכורות שיישאר נזיל בקרן כספית או בעו"ש לכל צרה שלא תבוא
הוצאות

מלא את ההוצאות השונות שלך. תן דגש לזמן התחלה וסוף של ההוצאה. במידה וההוצאה חד פעמית מלא את תאריך ההוצאה המשוער. דוגמאות להוצאות חד פעמיות: טיול גדול לחו"ל, חתונה, בר מצווה, קניית רכב. הערה: ללא הלוואות, אלו יופיעו בחלק "הלוואות".

# התחלה סוף סכום עליה [%] תאור מחיקה
1
הכנסות

מלא את ההכנסות שלך. שים לב לעיתוי תחילת וסוף ההכנסה. עבודה אקטיבית שממנה תפרשו תסתיים ב"פרישה מוקדמת". משרה חלקית אחרי הפרישה תתחיל ב"פרישה מוקדמת". הכנסה פסיבית משכ"ד היא "עד עולם". מענקים יוזנו תחת "חד פעמי".

# התחלה סוף סכום עליה [%] תאור מחיקה
1
תיקי השקעות ממוסים

מלא את פרטי תיק ההשקעות. תיקי ההשקעות קולטים את ההכנסה הפנויה ועל כן חשובים בתכנון הפרישה המוקדמת.

סדר התיקים ברשימה קובע את סדר המילוי והמשיכה. בהינתן תקרת הפקדה (גמל להשקעה), התיק ימולא עד התיקרה בטרם יתחיל מילוי התיק הבא.

# סדר סוג תיק יתרה הפקדה חודשית (ריק אם אין הגבלה) יעד (שאינו מימון מחיה) תשואה [%] דמי ניהול [%] אחוז רווחים [%] שיטת משיכה מחיקה
1
קרן פנסיה

נתונים אודות קרן הפנסיה שלך. אזור זה הוא לא חובה, ניתן להוריד את תיבת הסימון "התחשב בפנסיה" ולקבל חישוב מחמיר.

פידיון פיצויים ביום הפרישה המוקדמת

קרן פנסיה של בן/בת זוג

פידיון פיצויים ביום הפרישה המוקדמת

קרנות השתלמות

מלא את כל קרנות ההשתלמות שלך. בקרנות השתלמות שאינן פעילות ה"יתרה" תהיה חיובית ואילו "הפקדה חודשית" 0. בקרנות השתלמות פעילות, "הפקדה חודשית" תהיה חיובית.

הלוואות

מלא את ההלוואות שלך.

אין תוצאות להצגה

הנחות החישוב
  • אם יש תיק השקעות - כל ההפרש בין הכנסות להוצאות הולך לשם.
  • הלוואות - מוחסרות מהשווי הנקי, כלומר דינן כאילו הוחזרו במלואן ביום הפרישה לעיניין הפרישה.
  • אם יש הפקדות לקרן השתלמות הן יופסקו ביום הפרישה.
  • כאשר מתחשבים בפנסיה, תשואת תיק ההשקעות מובילה לאזילת התיק כעבור מספר השנים הנובע ממחקר טריניטי ב-75% מניות ואחוז ביטחון דרוש.
  • חוקי מס יכולים להשתנות. כל החישובים מתבסים על התקנות נכון לשלהי 2022.
עוד תכנים ברשתות החברתיות

המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.

בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.

מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.