לא בטוחים כיצד להתחיל? נסו את המדריך

מחשבון פרישה מוקדמת

תרומה מיוחדת לפרויקט: יעקב רוטמן - תרם בכל החישובים המערבים פנסיה ומיסוי.

בעיית יסוד
מי הפורשים?
משמש לפנסיה ולהצגת גיל בגרפים
לצרף בן זוג לחישוב פרישה?
הגדרות משיכה
אחוז הביטחון שהתיק לא יאזל טרם הפנסיה. הזינו בין 80 ל-100.
עובר ושב
הוצאות

מלא את ההוצאות השונות שלך. תן דגש לזמן התחלה וסוף של ההוצאה. במידה וההוצאה חד פעמית מלא את תאריך ההוצאה המשוער. דוגמאות להוצאות חד פעמיות: טיול גדול לחו"ל, חתונה, בר מצווה, קניית רכב. הערה: ללא הלוואות, אלו יופיעו בחלק "הלוואות".

# התחלה סוף סכום עליה [%] תאור מחיקה
1
הכנסות

מלא את ההכנסות שלך. שים לב לעיתוי תחילת וסוף ההכנסה. עבודה אקטיבית שממנה תפרשו תסתיים ב"פרישה מוקדמת". משרה חלקית אחרי הפרישה תתחיל ב"פרישה מוקדמת". הכנסה פסיבית משכ"ד היא "עד עולם". מענקים יוזנו תחת "חד פעמי".

# התחלה סוף סכום עליה [%] תאור מחיקה
1
תיקי השקעות ממוסים

מלא את פרטי תיק ההשקעות. תיקי ההשקעות קולטים את ההכנסה הפנויה ועל כן חשובים בתכנון הפרישה המוקדמת.

סדר התיקים ברשימה קובע את סדר המילוי והמשיכה. בהינתן תקרת הפקדה (גמל להשקעה), התיק ימולא עד התיקרה בטרם יתחיל מילוי התיק הבא.

# סדר ייעוד התיק מכשיר יתרה הפקדה חודשית (ריק אם אין הגבלה) יעד (הפקדה תפסק עם הגעה) תשואה [%] דמי ניהול [%] אחוז רווחים [%] שיטת משיכה מחיקה
1
קרן חירום
2
קרנות פנסיה

נתונים אודות קרנות הפנסיה.

צבירה הפקדה חודשית ד"נ מצבירה [%] ד"נ מהפקדה [%] תשואה משוערת [%] טכניקת משיכה אחוז קצבה מוכרת סיום הפקדה
שלי
קרנות השתלמות

מלא את כל קרנות ההשתלמות שלך. בקרנות השתלמות שאינן פעילות ה"יתרה" תהיה חיובית ואילו "הפקדה חודשית" 0. בקרנות השתלמות פעילות, "הפקדה חודשית" תהיה חיובית.

הלוואות

מלא את ההלוואות שלך.

נדל"ן

מלא את נכסי הנדל"ן שלך, כולל דירת מגורים.

אין תוצאות להצגה

הנחות החישוב
  • אם יש תיק השקעות - כל ההפרש בין הכנסות להוצאות הולך לשם.
  • הלוואות - מוחסרות מהשווי הנקי, כלומר דינן כאילו הוחזרו במלואן ביום הפרישה לעיניין הפרישה.
  • אם יש הפקדות לקרן השתלמות הן יופסקו ביום הפרישה.
  • כאשר מתחשבים בפנסיה, תשואת תיק ההשקעות מובילה לאזילת התיק כעבור מספר השנים הנובע ממחקר טריניטי ב-75% מניות ואחוז ביטחון דרוש.
  • חוקי מס יכולים להשתנות. כל החישובים מתבסים על התקנות נכון לשלהי 2022.
עוד תכנים ברשתות החברתיות

המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.

בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.

מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.