מדריך - מחשבון קצבה מתיק השקעות וגמל להשקעה

23/05/2021 | 13 תגובות | 9 דקות קריאה

מדריך זה נלווה למחשבון קצבה מתיק השקעות וגמל להשקעה.

רבים מאיתנו חולמים להחליף את תלוש השכר החודשי שלנו בקצבה שנקבל. קצבה כזו לכשתתקבל יכולה להחליף לחלוטין את השכר החודשי או לפחות להפחית את התלות בו ולהקנות בטחון כלכלי. הדרך המסורתית לקבלת קצבה כזו היא דרך קרן הפנסיה המוכרת לכולנו. באופן עקרוני קצבה זו מקרן הפנסיה מוכתבת לנו לטוב ולרע - היא מספקת ביטחון מסוים, איך גובהה ומועד קבלתה כמעט ולא נתונים לשליטתנו. ההפנמה כי תהיה זו טעות לסמוך רק על המדינה כי תדאג לנו, מובילה רבים למסקנה המתבקשת כי יש לדאוג למקורות הכנסה נוספים במקביל לפנסיה. מיטיבי הלכת אף פועלים לחיסכון משמעותי בגיל צעיר בתקווה כי יאפשר להם לפרוש עשרות שנים לפני מועד הפרישה המסורתי. קיימים שני מכשירי השקעה מקובלים בישראל של שנת 2021 שיכולים לתת מענה לקבלת/משיכת קצבה חודשית: תיק השקעות בניהול עצמי וקופת גמל להשקעה.

בתכנון המשיכה, המטרה היא לקבל קצבה רצויה לאורך זמן מבלי שהתיק יאזל. חישובים אלו אינם טריוויאלים עקב ריבוי הפרמטרים שיכולים להשפיע על גודל הקצבה ושרידות התיק לאורך זמן. המטרה של המחשבון הנוכחי היא לספק כלי ראוי שיאפשר שיערוך מדויק ככל הניתן לקצבה תוך התחשבות באופן המשיכה, דמי ניהול, מס רווחי הון, משך ההפקדות וגובהן ותשואה צפויה. מיותר לציין כי כל חישוב שיעשה יהווה רק הערכה מאחר וקיימים נעלמים שאיננו יודעים מראש ברמת דיוק מוחלטת.

מבנה הטופס


הטופס מחולק לשני חלקים שיש למלא.

 1. חלק א' - בחלק זה מצויות כל ההגדרות המשותפות אודות החיסכון שלכם. הפרמטרים הכלולים הם כלהלן:

  1. סכום ראשוני - הסכום שמופקד בראשיתו של החיסכון. הערה חשובה: ההנחה שסכום זה נכנס בבת אחת למסלול השקעה ולא סכום שנצבר על פני תקופה עקב חיסכון קודם שנשא ריבית. הנ"ל חשוב לטובת שערוך חבות המס של חלק זה. במידה וקיים ברשותכם חיסכון שהושקע על פני תקופה, הנכון יהיה להגדירו תחת "הפקדה חודשית" ולעדכן את "תקופת ההפקדה" בהתאם לאחור.

  2. הפקדה חודשית - הסכום החודשי אותו אתם מפקידים או מתכוונים להפקיד למכשיר ההשקעה.

  3. תשואה שנתית - תשואה שנתית ממוצעת חזויה על השקעות.

  4. תקופת משיכה - משך התקופה שתרצו לחיות מההשקעה שלכם. ככלל נעדיף לייצר השקעה ולמשוך ממנה באופן שגודלו של התיק רק ילך ויגדל עם השנים, כלומר לא נחסל את הקרן על ידי משיכה מוגזמת. עם זאת, יתכנו חוסכים שירצו להגדיר פרק זמן מוגדר בו ירצו להשתמש בחיסכון עד לדלדולו המוחלט. יש להדגיש שפרמטר זה משפיע באופן ישיר בשני המחקרים על התוצאות.

  5. סוג המחקר - קיימים שני סוגי חישובים:

   • חקירת קצבה לאורך שנות משיכה - בבחירת אפשרות זו ניתן לבחון כיצד גובה הקצבה וגודל תיק ההשקעות ישתנו במשך שנות המשיכה. בנוסף יתקבל שערוך לאחוז מס מכל משיכת קצבה. תוצאות אלו יושפעו ישירות מפרמטרי ההפקדה (סכום ראשוני, תקופתי, משך הפקדה), מפרמטרים של מכשירי ההשקעה (תשואה, אחוז מס, דמי ניהול) ושיטת המשיכה.

   • חקירת גודל תיק וזמן דרוש לקצבה - ביסודו זהו כלי תכנוני שמאפשר קבלת תמונת מצב מרוכזת אודות גודל תיק השקעות וזמן דרושים ביחס לקצבה נטו. פלט חשוב נוסף הוא אחוז ההגדלה הדרוש של תיק ההשקעות עקב מס (לולא היה מס רווחי הון היה זה 0 קבוע אך בהינתן מס יש להגיע לתיק גדול יותר). מחקר זה מושפע מפרמטרי הפקדה (סכום ראשוני, הפקדה חודשית), אך לא מושפע מתקופת ההפקדה שמתקבלת באופן תוצאתי ביחס להשתנות הקצבה הדרושה. פרמטרים של מכשירי ההשקעה (תשואה, אחוז מס, דמי ניהול) ושיטת המשיכה (פרט לערך של משיכה קבועה נטו שמשמש כמשתנה).

  6. תקופת הפקדה - תקופה בשנים שבמהלכה תפקידו את הסכום החודשי למכשיר ההשקעה. פרמטר זה תקף רק ב"חקירת קצבה לאורך שנות משיכה" ולפיו יקבע גובה החיסכון וחבות המס על היחידות בחיסכון.

  7. יחס חיסכון מינימאלי, יחס חיסכון מירבי, צעד - פרמטרים אלו משמשים רק ב-"חקירת גודל תיק וזמן דרוש לקצבה". יחס חיסכון הוא יחס בין חיסכון להכנסה באחוזים והוא משמש כפרמטר בלתי תלוי באנליזה זו. הערך המינימאלי והמירבי משמשים כטווח לביצוע הסימולציה וה"צעד" הוא לטובת רזולוציית התוצאות. מאחר והסימולציה לוקחת זמן, אין לבחור בצעד קטן יתר על המידה.

 2. Responsive image

 3. חלק ב' - טבלת מכשירי ההשקעה לצורך השוואה (קופות גמל, תיקי השקעות בניהול עצמי). בטבלה זה נכניס את כל הפרמטרים היחודיים למכשירי ההשקעה השונים לטובת השוואה ביניהם בהיבט דמי ניהול, מס ושיטת המשיכה מהם (אסטרטגיית המשיכה).

  1. כינוי לתיק - ניתן לערוך שדה זה בכדי להציג את מכשיר ההשקעה בשם משמעותי בגרפים המתקבלים.

  2. אקטיבי - סמנו את את מספר מכשירי ההשקעה שתרצו שיופיעו בניתוח הנתונים (סמנו לפחות אחד).

  3. דמי ניהול - דמי הניהול באחוזים מהצבירה בשנה במכשיר ההשקעה.

  4. מס - מס רווח הון באחוזים במכשיר ההשקעה (כאמור זהו מס על הרווחים בלבד). ברירת המחדל היא 25% בהתאם למס רווח הון בארץ. ניתן להגדיר מיסוי מופחת בהתאם לנסיבות המשיכה. למשל, פטור ממס במשיכה כקצבה מקופת גמל להשקעה.

  5. סדר מכירה - ניתן לבחור בין שיטת FIFO הנהוגה בבתי השקעות בארץ (מכירה של יחידות לפי סדר הרכישה) או בשיטת LIFO שבה מוכרים בסדר הפוך - קודם את היחידות החדשות ביותר (שיטה זו קיימת רק בברוקרים זרים).

  6. שיטת משיכה - מתייחסת לאופן המשיכה שיבוצע ממכשיר ההשקעה. קיימים 3 אופנים שניתן לבחור מביניהם:

   • משיכת אחוז - משיכה של אחוז בשנה מהתיק. בבחירת אפשרות זו יש להזין את האחוז השנתי שנרצה למשוך מהתיק באחוזים בשדה התואם. החישוב יניח כי המשיכה מתבצעת ברמה החודשית. המשיכה היא מיתרת התיק ברוטו, כלומר בנטו יתקבל ערך נמוך יותר בהתאם למס רווח הון שישולם.

   • משיכה קבועה נטו - משיכה באופן שיתקבל סכום נטו מסוים לאחר מס. בבחירת אפשרות זו יש להזין סכום נטו בשקלים בשדה התואם.

   • מקדם המרה - אפשרות זו רלוונטית לקבלת קצבה מקופת גמל להשקעה. ביום ההמרה, החל מהגיל הקבוע בחוק, תומר יתרת הקופה לקצבה חודשית לפי יחס ההמרה שניתן להגדירו בשדה התואם. ערך ברירת המחדל הוא 200. הערה: אין לדעת בודאות מראש מה יהיה מקדם ההמרה בפרישה העתידית. מקדמי המרה מתעדכנים מעת לעת.

  Responsive image

דוגמא 1 - חקירת קצבה לאורך שנות משיכה


בדוגמא זו נרצה לבחון את הקצבה המתקבלת ואת מצבו של תיק ההשקעות לאורך 30 שנות צריכה. נבחר בהפקדה חודשית של 10,000 ש"ח במשך 10 שנות הפקדה המופקדים בתשואה של 6%. נשווה בין 3 מכשירי השקעה, שבכולם נמשוך לפי שיטת FIFO.

 1. מכשיר ראשון - תיק השקעות בניהול עצמי בדמי ניהול משוקללים של 0.3%. זהו תיק ממוסה שמשיכה ממנו חייבת במס רווחי הון של 25%. נבחר בשיטת משיכה של 4% בשנה.

 2. מכשיר שני - תיק השקעות בניהול עצמי בדמי ניהול משוקללים של 0.3%. גם הפעם זהו תיק ממוסה שמשיכה ממנו חייבת במס רווחי הון של 25%. ההבדל ביחס לאפשרות הראשונה הוא באופן המשיכה. הפעם נרצה למשוך סכום קבוע נטו של 9000 ש"ח בחודש.

 3. מכשיר שלישי - קופת גמל להשקעה בדמי ניהול 0.8%. על מכשיר זה חל פטור ממס במשיכה כקצבה, על כן נבחר 0% מס. נניח מקדם המרה של 250.

הטופס המלא צריך להיראות כלהלן. טיפ: למען נוחיותכם תוכלו לתת כינויים משמעותיים למכשירי ההשקעה.

Responsive image

לאחר לחיצה על "חשב" תקבלו שלושה גרפים. הגרף הראשון כולל את הקצבה נטו לאחר מס עבור 3 מכשירי ההשקעה. העקומה הכחולה מתאימה לאסטרטגית משיכה של 4% בשנה מתיק ההשקעות הממוסה. מאחר וקצב המשיכה נמוך מהתשואה השנתית מתאפשרת קצבה שגדלה עם הזמן עבור תיק שגדל עם הזמן. העקומה האדומה היא משיכה קבועה של 9000 ש"ח נטו בחודש מתיק ההשקעות הממוסה. לאחר 22.2 שנה המשיכה דועכת לפתע ל-0 מאחר ומשיכה של 9000 ש"ח היא גבוהה מדי ומדלדלת לחלוטין את התיק בפרק זמן זה. העקומה הצהובה מתאימה לקופת הגמל להשקעה שעבורה מתקבלת קצבה יציבה של כ-6250 ש"ח.

Responsive image

הגרף השני מבטא את מצב התיק לאורך שנות המשיכה. עבור התיק הממוסה עם משיכה של 4% (כחול) התיק גדל עם הזמן מאחר וקצב המשיכה נמוך מקצב גידול התיק. עבור התיק הממוסה עם משיכה קבועה נטו של 9000 ש"ח (אדום), התיק אוזל כעבור 22.2 שנים. עבור קופת הגמל (צהוב), אין משמעות לגודל התיק, עקב המרת הקופה לקצבה קבועה לפי מקדם המרה.

Responsive image

הגרף השלישי מבטא את אחוז המס מכל משיכה ברוטו. זהו הפער באחוזים בין המשיכה ברוטו לנטו. מעניין לראות שעבור המשיכה מהתיקים הממוסים (כחול + אדום) אחוז המס הוא כ-10.6% מכל משיכה בתחילת הדרך. ערך זה גדל עם השנים שכן היחידות שנמכרות בעלות רווח דומיננטי יותר ויותר ככל שחולף הזמן. בקופת הגמל להשקעה (צהוב), כמובן, אין מס במשיכה כקצבה.

Responsive image

דוגמא 2 - חקירת גודל תיק וזמן דרוש לקצבה


נשאיר את ההגדרות זהות לדוגמא 1, פרט לשינויים הבאים: נשנה את סוג המחקר ל"חקירת גודל תיק וזמן דרוש לקצבה", נעדכן את "יחס חיסכון מינימאלי" ל-30, "יחס חיסכון מירבי" ל-90 וה"צעד" ל-5. נלחץ על "חשב". יתקבלו 6 גרפים ו-2 טבלאות. ב-3 הגרפים הראשונים ציר ה-x הוא "הקצבה החודשית". 3 הגרפים האחרונים זהים לראשונים פרט להבדל שציר ה-x הוא אחוז החיסכון. נרחיב על משמעות 3 הגרפים הראשונים. הקורא מוזמן לצפות גם ב-3 הגרפים האחרונים ולהקיש את משמעותם מההסברים על הראשונים. שתי הטבלאות המצורפות כוללות נתונים מספריים שתואמים לגרפים של "זמן לעצמאות כלכלית" ו"אחוז הגדלת תיק עקב מס" ביחס לאחוז החיסכון.

הגרף הראשון הוא גודל תיק השקעות דרוש בתלות בקצבה חודשית. לדוגמא, מי שירצה קצבה חודשית של 10000 ש"ח, יצטרך להגיע ל-3.63 מיליון בתיק ממוסה עם 4% משיכה (כחול), ל-2.51 מיליון בקופת גמל להשקעה (צהוב) ול-2.09 מיליון ש"ח בתיק ממוסה עם משיכה קבועה (אדום). איפה ה-catch? במשיכה של 4% מתיק ממוסה (כחול), אמנם נדרש תיק גבוה יותר, אך זוהי קצבת המינימום שתלך ותגדל עם השנים. טיפ: תוכלו לחזור ל"חקירת קצבה לאורך שנות משיכה", להזין 17.8 שנות הפקדה ולראות איך מתנהגת עקומת "קצבה חודשית נטו" לתיק זה. במשיכה קבועה מתיק ממוסה (אדום), אמנם נדרש הסכום הנמוך ביותר, אך התיק יהיה קרוב ללאזול כעבור 30 שנות המשיכה שהוגדרו. טיפ: תוכלו לחזור ל"חקירת קצבה לאורך שנות משיכה", להזין 12.2 שנות הפקדה וקצבה דרושה של 10k ולראות איך מתנהגת עקומת "שווי תיק ברוטו" לתיק זה.

Responsive image

בגרף השני אנו רואים בכמה יש להגדיל את תיק ההשקעות עקב מס רווחי הון ביחס לתיק שלא מתחשב במס. למשל, עבור קצבה מינימאלית של 10000 ש"ח עליה דנו קודם, בשני התיקים הממוסים יש להגדיל את התיק ב-18.2% בתנאי החיסכון הנוכחיים. יש להדגיש כי בכל הקצבאות ערך זה נמוך מ-25%, כפי שלפעמים בטעות חושבים שיש להגדיל לפיהם את גודל התיק.

Responsive image

הגרף השלישי הוא משך החיסכון בתלות בקצבה שרוצים להגיע אליה. עבור 10000 ש"ח בחודש יש לחסוך בתיק השקעות ממוסה באסטרטגיית משיכה של 4% (כחול) במשך 17.8 שנים (נזכיר כי כעבור זמן זה הקצבה המינימאלית תהיה 10000 ש"ח). בקופת גמל להשקעה (צהוב) נצטרך לחסוך במשך 14.3 שנים. בתיק ממוסה עם משיכה קבועה נטו של 10000 ש"ח, נצטרך לחסוך במשך 12.2 שנים (אדום). כאמור, כעבור 30 שנות משיכה, התיק יהיה קרוב לסיומו לפי חישוב זה (12.2 שנים הוא משך חיסכון מינימאלי לקצבה כזו).

Responsive image

אנונימי, UriAsh ו-1 נוספים אהבו את זה

רוצה לקבל התראות על פוסטים חדשים למייל? לחץ כאן

כתיבת תגובה לפוסט

13 תגובות

אלחנן בתאריך 23/05/2021, 19:27

ראשית - לכל חובבי המספרים התכנים שמופיעים כאן זו פשוט חגיגה... תמשיך להחכים אותנו!
שנית "במידה וקיים ברשותכם חיסכון שהושקע על פני תקופה, הנכון יהיה להגדירו תחת "הפקדה חודשית" ולעדכן את "תקופת ההפקדה" בהתאם לאחור".
אשמח לדוגמת הבהרה.. יש לי קופ"ג להשקעה עם כ-98K. מתוכם 60K ראשוניים ויתר הסכום צמח מהפקדות של 400 ש"ח בחודש. מה הלאה?

זיק הולילנד הגיב לאלחנן בתאריך 24/05/2021, 03:14

בסכום ראשוני מכניס 60k, בהפקדה חודשית 400 ש"ח. בתקופת ההפקדה את סך הזמן שכבר הפקדת ותמשיך להפקיד.
טריק - אם אתה לא זוכר כמה זמן הפקדת, תיעזר במחשבון ריבית דריבית, לשונית זמן ליעד. הכנסתי שם את המספרים (הנחתי תשואה 5 וד"נ 0.5) וקיבלתי 4.5 שנים.

בוריס בתאריך 24/05/2021, 08:45

כל הכבוד על הגרפים.
אבל חיים לא לינאריים, ההוצאות משפחתיות לא לינאריות וכנראה לרב גם ההכנסות לא. סכום הדרוש בגיל 50 שונה מסכום שדרוש בגיל 90 וכו'.. אני חושב שכדאי מאד להתייחס לזה ולבנות תרשים שלוקח בחשבון שינוי החיים..

זיק הולילנד הגיב לבוריס בתאריך 24/05/2021, 11:38

כל תכנון חשוף בהגדרה לunknown unknowns. מסכים איתך שזה מאתגר לתכנן בתנאים של אי ודאות. לקחת מקדמי ביטחון נכונים זו חוכמה בפני עצמה, ולשערך את העתיד? נשמע לי אתגר מיוחד. חלק מהכישורים של פורש צעיר הם סתגלנות ויכולת להגמיש את אורח חייו בהתאם להשתנות הנסיבות. בראיה שלי, חוסר ודאות היא חלק אינהרנטי מהמשחק שיש להשלים איתו.
ספציפית לגבי הבקשה שלך - אני כן חושב שיש להתחשב בשינויים עתידיים. לא בדיוק יודע קרא עוד »

בוריס דינבורג הגיב לזיק הולילנד בתאריך 24/05/2021, 11:46

צודק.. נתונים נוספים מתקדמים...

כמה הצעות לשיפור:
להצמד לא לשנים אלא לגיל.
לדוגמא היום חוסך בן 40 וימשיך לחסוך עד גיל 50.
ביטוח לאומי ופנסיה יקבל מגיל 67
נכס נוסף שיש עליו משכנתא עכשיו יתחיל לתת הכנסה בגיל 70
רמת ההוצאות משתנה עם הגיל...
לדעתי אקסל ששלחתי בול מתאים למטרה. צריך לתרגם אותו לגרף

אלחנן בתאריך 25/05/2021, 10:26

תוכל להסביר קצת יותר טוב את הגרף השני בדוגמא 2?
מה משמעות נקודת החיתוך בין שני התיקים הממוסים?
שאלה נוספת - נהוג לומר שאין יותר טוב מקרן השתלמות עקב הפטור ממס שבה. האם אכן כך או שבנקודת זמן מסויימת העליות הזולות של תיק עצמאי גוברות על פטור ממס רווח הון?

זיק הולילנד הגיב לאלחנן בתאריך 25/05/2021, 10:47

אני מתכוון לכתוב בהמשך פוסט מפורט על משמעות המס בקיום מתיק השקעות. המחשבון הזה הוא תשתית לזה. הגראף השני בדוגמא 2 מבטא מבחינתי את היחס בין המצב האמיתי (עם מס) לבין מצב אוטופי בלי מס. אסביר דרך דוגמא פשוטה. בעולם בלי מס, בכדי לקבל קצבה של 10000 ש"ח באמצעות כלל 300 (משיכת 4%) יש להגיע ל-3 מיליון (300 כפול 10000). בפועל מי שיגיע ל3 מיליון וירצה למשוך 4% בשנה, יקבל קרא עוד »

אלחנן ריף הגיב לזיק הולילנד בתאריך 25/05/2021, 14:19

מחכה בקוצר רוח לפוסט על משמעות המס.. אם יותר לי - אשמח אם תתייחס בפוסט כזה לסוגית אופטימיזציית המס - FIFO או LIFO. אומנם כתבת באחד הפוסטים הראשונים שלך שאתה מתייחס לכלים ישראלים בלבד וכיום בארץ חיוב המס מתבצע רק לפי FIFO ממה שאני יודע אבל באינטראקטיב ברוקרס למשל אפשר לבצע חישובי מס גם בדרכים אחרות, ובסופו של דבר זה יגיע גם לארץ, באיחור אלגנטי..
לגבי הפוסט הנוכחי - חסר לי קרא עוד »

אלחנן הגיב לאלחנן ריף בתאריך 26/05/2021, 10:27

משהו נוסף - צריך לקחת בחשבון שהחל מגיל 64/67 יש פנסיה ככה שבשנות הפרישה לפני כן אפשר להוציא יותר. כדאי להוסיף את הפיצ'ר הזה למחשבון.

הנרי בתאריך 10/09/2021, 14:56

במדריך במקרה של 'חקירת גודל תיק וזמן דרוש לקצבה' הסברת על שלושת הגרפים הראשונים שנוצרים. האם תוכל לתת הסבר גם על יתר הגרפים והטבלאות?

זיק הולילנד הגיב להנרי בתאריך 11/09/2021, 14:16

ב-3 הגרפים הראשונים ציר ה-x הוא "קצבה חודשית נטו", כלומר הוצאה צפויה בפרישה. 3 הגרפים שלאחר מכן הם שיחזור של הגרפים הראשונים, רק שציר ה-x הוא אחוז החיסכון, בהנחה שהוצאה בהווה תהיה שווה להוצאה בפרישה. הטבלאות שלאחר מכן שקולות ל-2 הגרפים של "זמן לעצמאות כלכלית", "הגדלת התיק עקב מס". החשיבות של הצגת ציר ה-x כאחוז חיסכון היא רבה ואני מפנה אותך למאמר מפורט בנושא:
קישור

יוסי בתאריך 19/01/2022, 18:19

היי זיק, נחשפתי לבלוג שלך לפני שבוע ואני נהנה ממנו מאוד. תודה רבה על שיתוף התוכן !
רציתי לדעת אם שקלת לפרסם את קוד המקור מאחורי המחשבון הזה (או לפחות את חלקו) ? אותי אישית יעניין מאוד להסתכל עליו

נתנאל בתאריך 11/05/2024, 18:58

דבר נוסף שכדאי לדעת על ההבדל בין אסטרטגיות המשיכה השונות, זה מה קורה כשמתים, בהמרה לקצבה - לא נשאר כלום, במשיכה עם מס ולא משנה איזו, הקרן שנשאר, הולך ליורשים. משמעותי מאוד.

עוד תכנים ברשתות החברתיות

המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.

בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.

מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.