מדריך - מחשבון פרישה מוקדמת

31/03/2021 | 32 תגובות | 10 דקות קריאה

עידכון הפוסט: פוסט זה עבר עדכון ועריכה מחדש בתאריך 14/04/2022 בעקבות שידרוג המחשבון.

השאלה המרכזית המעניינת את השואף לפרישה מוקדמת היא - "מתי אפרוש?". התשובה לשאלה זו תלויה בריבוי פרמטרים. חלק מהפרמטרים ידועים ברמת ודאות גבוהה: גובה הכנסות נוכחי משכר, גודל תיק השקעות, קרן השתלמות והפנסיה בהווה, הכנסות משכירות, תשלומי הלוואות, רמת הוצאות ממוצעת נוכחית. חלק מהפרמטרים משוערים: תשואה שתתקבל מהשקעות, רמת הוצאות בפרישה. מחשבון פרישה מוקדמת מאפשר להזין את כל הפרמטרים שעשויים להשפיע על מועד הפרישה ולקבל שערוך זמן לפרישה. כמו כן, ניתן לבחון השפעת כל אחד מהפרמטרים על זמן הפרישה. מטרת המדריך הנוכחי היא להסביר על אופן השימוש במחשבון והבנת התוצאות המתקבלות.

מבנה הטופס


בתחילת עמוד המחשבון טופס בן 6 חלקים אותו נדרש המשתמש למלא:

 1. נתוני עו"ש, הוצאות וכלל פרישה

  • "כלל פרישה" - מספר המגדיר את שיעור המשיכה מתיק ההשקעות. מספר זה מתקבל מחלוקה של 12 באחוז המשיכה השנתי הדרוש מתיק השקעות. למשל, פורש שיבחר בבחירה הקלאסית של משיכת 4% מהתיק בשנה - ימלא 300, פורש שירצה להחמיר ולמשוך 3%, ימלא 400.

  • "קרן חירום" - זהו סכום שיישאר בעו"ש לבלת"מים, מקובל להשתמש בערך בגובה 3-6 פעמים הכנסתכם החודשית. מלאו את הערך הדרוש בין אם כבר הגעתם לקרן זו, או שטרם הגעתם אליה. במקרה הראשון, יצוין בחישוב כי "קרן לשעת חירום הושגה", במקרה השני המחשבון יחשב תאריך בו תושג הקרן.

  • "יתרת עו"ש נוכחית"

  • "הוצאות נוכחיות בחודש" - ממוצע ההוצאות החודשי שלכם כעת. ניתן להחמיר כאן מעט בכדי לשקלל הוצאות חד פעמיות שמגיעות בהפתעה. הוצאות אלו לא כוללות החזר הלוואות.

  • "הוצאות צפויות בפרישה בחודש" - זוהי ההוצאה המשוערת בפרישה ויתכן והיא שונה מההוצאות הנוכחיות. נסו לשערך איך אורח החיים יתבטא בפרישה בהוצאות. יהיה לכם יותר זמן לבזבז כסף מצד אחד ומצד שני יתכן ויהיו הוצאות שיפחתו עקב הפרישה (אולי תוותרו על אוטו, הילדים יגדלו ויהיו במסגרות מסובסדות וכו'). הוצאות אלו לא כוללות החזר הלוואות.

 2. תיק השקעות

  • "תיק השקעות קיים?" - אם יש ברשותכם תיק השקעות (ניתן לכלול בכך תיק בניהול עצמי, תיק מנוהל, פוליסת חיסכון, קופת גמל) סמנו תיבה זו. המחשבון יניח שכל ההפרש הפנוי בין ההכנסות להוצאות עד ליום הפרישה יופקד בתיק ההשקעות. אם תיבה זו לא מסומנת, המחשבון יניח שההפרש יצטבר בעו"ש וכנראה שלא תתאפשר פרישה מוקדמת שכן כסף בעו"ש לא מניב רווחים מהם ניתן להתקיים.

  • "יתרה בתיק השקעות" - היתרה הנוכחית בתיק ההשקעות.

  • "תשואה משוערת לתיק השקעות" - התשואה אותה אתם משערים שיניב התיק. חשבו על ערך מציאותי וכדאי להחמיר קצת. עדיף שתופתעו לטובה כך שהזמן לפרישה יתקצר בפועל ולא ההפך.

  • "דמי ניהול" - דמי הניהול השנתיים הממוצעים לתיק ההשקעות. ניתן לחשב ערך זה כממוצע משוקלל של דמי הניהול של הניירות שמרכיבים את התיק.

 3. קרן פנסיה

  • "התחשב בפנסיה?" - פנסיה יש אמנם לכולם, אך את החישוב לפרישה המוקדמת ניתן לבצע תוך התחשבות בפנסיה או לא. במידה ולא תסמנו את השדה הזה, יבוצע חישוב מחמיר שמתעלם מהפנסיה, כך שיתר הנכסים צריכים לאפשר פרישה עד עולם. במידה ותסמנו את השדה, יבוצע חישוב מקל יותר שלפיו הנכסים שאינם פנסיה צריכים לממן "תקופת גישור" עד הפנסיה, והחל מגיל הפנסיה הנכסים האלו ישלימו את קצבת הפנסיה.

  • "גיל נוכחי" - הגיל בעת ביצוע החישוב במחשבון.

  • "גיל קבלת קצבה" - הגיל שבו תתחיל קבלת קצבת הפנסיה.

  • "מקדם המרה לקיצבה" - מקדם חלוקה בין יתרת הכספים בקרן הפנסיה לגובה הקצבה המתקבלת.

  • "צבירה בקרן הפנסיה" - הצבירה בפנסיה נכון לרגע ביצוע החישוב.

  • "הפקדה חודשית לפנסיה" - סך ההפרשה החודשית לקרן הפנסיה ע"י העובד והמעסיק.

  • "תשואה משוערת" - ערך משוער של התשואה השנתית בקרן הפנסיה.

  • "ד"נ מצבירה" - דמי הניהול הנגבים מסך הצבירה בקרן הפנסיה. ערך זה הוא שנתי. ערך זה מופיע בדוחות קרן הפנסיה.

  • "ד"נ מהפקדה" - דמי הניהול הנגבים מההפקדות לקרן הפנסיה. ערך זה מופיע בדוחות קרן הפנסיה.

 4. הכנסות - כלל הכנסות מעבודה והכנסות פסיביות

  • בעמודת "הכנסה חודשית" מלאו את הממוצע של כלל ההכנסות שלכם בין אם מעבודה או הכנסות פסיביות. דוגמאות: שכר מעבודה שכירה, הכנסות ממוצעות מעסק, הכנסות משכר דירה, הכנסות מאתר אינטרנט.

  • "הכנסה שתיפסק בפרישה" - כברירת מחדל התיבות מסומנות. ודאו כי רק ההכנסות שיופסקו בפרישה מסומנות, אלו הן העבודות מהן תיפרשו. הכנסות פסיביות שימשיכו בפרישה או הכנסות מעבודות שתחליטו להמשיך ולעבוד בהן לא יסומנו.

 5. קרנות השתלמות - רשימת כלל קרנות ההשתלמות שלכם (עם ובלי הפקדות פעילות)

  • בעמודה "יתרה" מלאו את היתרה העדכנית בכל אחת מקרנות ההשתלמות.

  • בעמודה "הפקדה חודשית" מלאו ערך הפקדה בקרנות הפעילות בלבד. בקרנות שאין בהן הפקדות יותר, ערך זה יהיה 0.

  • "תשואה משוערת" - מלאו הערכה שמרנית לתשואה שתתקבל בכל קרן השתלמות.

  • "דמי ניהול" - דמי הניהול השנתיים של קרן ההשתלמות. תוכלו למצוא ערך זה בדוחות של קרן ההשתלמות.

 6. הלוואות - רשימת כלל ההתחייבויות שלכם.

  • עמודת "תאריך תחילת הלוואה" - מתי נלקחה ההלוואה.

  • "ריבית" - הריבית של ההלוואה. ערך זה קבוע בהלוואות צמודות ומשתנה בהלוואות פריים והלוואות צמודות. קחו ערך משוער או ערך מחמיר.

  • "סכום מקורי" - הסכום המקורי של ההלוואה במועד הנטילה של ההלוואה.

  • "תקופה מקורית בשנים" - לכמה שנים נלקחה ההלוואה במקור?

  • עמודת "סוג" - שיטת ההחזר של ההלוואה. יש לבחור בין שפיצר, גרייס ובלון.

נעבור לדוגמאות. הערה: החישובים נערכו ב-14/04/2022 ועל כן הנתונים והתוצאות כולם הם ביחס לתאריך זה.

חישוב לדוגמא 1 - ללא פנסיה

כעת, נבצע חישוב לפרישה מוקדמת עבור רבקה. רבקה רוצה לחשב מתי תוכל לפרוש תוך שהיא מתעלמת מקיומה של קרן הפנסיה בכדי לקבל שערוך מחמיר ככל הניתן. לתפיסתה, פנסיה זה "בונוס" שלא ניתן להסתמך עליו. על כן, במחשבון רבקה לא סימנה את התיבה "התחשב בפנסיה?".

רבקה שלנו מעוניינת להתבסס על כלל 375 (תמשוך 3.2% בכל שנה), מעוניינת להגיע לקרן לשעת חירום של 50 אש"ח, כרגע בחשבון העו"ש שלה 30 אש"ח. כרגע ההוצאה הממוצעת של רבקה היא 10000 ש"ח בחודש ואילו בפרישה היא צפויה להסתפק ב 8000 ש"ח בלבד. חלק 1 של הטופס יראה באופן הבא:

Responsive image

לרבקה תיק השקעות בניהול עצמי שבו יתרה עדכנית של 350 אש"ח, תשואתו המשוערת היא 5% ודמי הניהול הם 0.1%. חלק 2 של הטופס יראה באופן הבא:

Responsive image

מאחר ורבקה מתעלמת מהפנסיה, היא מדלגת על מילוי חלק 3 ומורידה את תיבת הסימון "התחשב בפנסיה?".

לרבקה 3 הכנסות: הכנסה ראשונה של 12000 ש"ח מעבודתה כשכירה ממנה היא חולמת לפרוש בהקדם האפשרי עקב השחיקה הרגשית. הכנסה שניה של 2500 ש"ח מדירה להשקעה שתמשיך לזרום לחשבונה גם אחרי הפרישה, מאחר וזו אינה תלויה בהחתמת כרטיס בשערי חברה כזו או אחרת. הכנסה שלישית של 500 ש"ח בממוצע מבלוג אותו היא מנהלת כיום ותמשיך לנהל גם אחרי הפרישה. חלק 4 של הטופס יראה באופן הבא:

Responsive image

לרבקה 2 קרנות השתלמות שרשומות על שמה. קרן השתלמות ראשונה היא ללא הפקדות פעילות עם יתרה עדכנית של 120 אש"ח שממשיכה לצבור תשואה ממוצעת של 4.5% בשנה, דמי הניהול 0.4%. קרן השתלמות שניה היא עם הפקדות אקטיביות של 1600 ש"ח בחודש, יתרה עדכנית של 70 אש"ח ותשואה ממוצעת של 4.5%, דמי הניהול 0.4%. חלק 5 של הטופס יראה באופן הבא:

Responsive image

על שמה של רבקה 2 הלוואות שטרם סולקו. ההלוואה הראשונה על סכום מקורי של 300 אש"ח שנלקחה ב-15/7/2015 בריבית 1.5%, פריסת שפיצר ל-10 שנים. ההלוואה שניה עם סכום מקורי של 40 אש"ח שנלקחה ב-15/10/2021 בריבית 2%, פריסת שפיצר ל-11 שנים. חלק 6 של הטופס יראה באופן הבא:

Responsive image

לאחר לחיצה על "חשב" יתקבלו טבלה וגרף תוצאות. מהטבלה נלמד שתאריך הפרישה הצפוי הוא 12/2033. ביום הפרישה השווי הנקי של רבקה (נכסים פחות התחייבויות) יהיה כ- 3.01 מיליון ש"ח. מאחר וכלל ההלוואות יסולקו עד למועד הפרישה שווי זה שווה לסך הנכסים ביום הפרישה. הסכום הכולל בתיק ההשקעות ובקרנות ההשתלמות ("תיק השקעות ממוסה+פטור") יהיה כ-1.88 מיליון ש"ח.

Responsive image

הגרף המצורף כולל 3 עקומות. העקומה החשובה ביותר היא "שווי נקי" בכחול, הפרישה מתאפשרת כשעקומה זו נוגעת בסכום שהוא 300 (כלל הפרישה) מוכפל ב-8000 ש"ח (הסכום שאותו רבקה מבקשת בפרישה). העקומה האדומה מבטאת את סך הנכסים של רבקה (כל עוד יש התחיבויות ערך זה גבוה מהשווי הנקי). העקומה הצהובה מבטאת את יתרת ההלוואות. עקומת ההלוואות יורדת ככל שיתרת ההלוואות פוחתת עם השנים. עד ל-07/2025 העקומה הזו יורדת בקצב גבוה יותר מאחר ועד לנקודה זו רבקה משלמת על שתי הלוואות. החל מ-07/2025 קצב הירידה מתון יותר מאחר ורבקה משלמת על הלוואה אחת בלבד.

Responsive image

חישוב לדוגמא 2 - עם פנסיה


חנה היא כפילה דמיונית של רבקה פרט להבדל אחד. היא אינה מעוניינת להתעלם מקרן הפנסיה ולדעתה מדובר בחלק אינטגרלי של הנכסים שלה. בנוסף היא מעוניינת לפרוש מוקדם ככל הניתן ובראייתה התעלמות מקרן הפנסיה היתה מובילה לדחיה לא מחויבת למציאות של הפרישה.

המילוי של חלק הפנסיה בטופס הוא לפי נתוניה של חנה: בת 35 היום, תתחיל לקבל קצבה בגיל 62 עם מקדם המרה משוער של 220. הצבירה נכון להיום 100,000 ש"ח, הפקדה חודשית של 2500 ש"ח, תשואה משוערת של 6%, דמי ניהול מצבירה של 0.1% ומהפקדה של 1.5%. חלק 3 של הטופס יראה באופן הבא:

Responsive image

לאחר לחיצה על "חשב" יתקבלו טבלה וגרף תוצאות. מהתוצאות רואים שהפרישה מתאפשרת בשלב מוקדם יותר ביחס לרבקה, ב-09/2027. במקרה הזה, מאחר והפרישה מוקדמת יותר, השווי הנקי (שלא לוקח בחשבון פנסיה) הוא נמוך יותר ועומד על 2.11 מיליון ש"ח. בנקודה זו עדיין נזקפת הלוואה על שמה של חנה ועל כן סך הנכסים של חנה יהיה גבוה מעט מהשווי הנקי (עקב יתרת הלוואה ביום הפרישה) ויעמוד על כ-2.13 מיליון ש"ח. יתרת ההלוואה שתיוותר לרבקה ביום הפרישה היא 19,580 ש"ח. תיקי ההשקעות (ממוסה + פטור) יהיו בנקודת היציאה לפרישה מוקדמת על סך 1,007,602 ש"ח.

בשלב קבלת הקצבה מקרן הפנסיה, תתקבל קצבה משוערת של 4831 ש"ח מקרן הפנסיה, אותה תוכל חנה להשלים עם 3236 ש"ח מנכסיה שלה ובכך להגיע לקצבה המיוחלת שהגדירה לעצמה (8000 ש"ח).

Responsive image

באופן גרפי רואים את משמעות הדברים. בשלב הצבירה של הנכסים עד ל-09/2027 (היציאה לפרישה), גרף השווי הנקי (כחול) עולה. בנקודה זו עדיין יש כאמור יתרת הלוואה ועל כן עקום הנכסים (אדום) מעט גבוה יותר ועקום ההתחיבויות בעל ערך חיובי.

ב"תקופת הגישור", מנקודת הפרישה המוקדמת (09/2027) ועד לנקודת קבלת הקצבה מקרן הפנסיה, חנה "אוכלת" חלק מהנכסים שלה (את תיק ההשקעות) ועקום השווי הנקי (שלא כולל את הפנסיה) יורד. בתקופה זו התשואה מהתיק היא בהתאם לכלל המשיכה 375 שהגדירה לעצמה השקול ל-3.2% תשואה. הירידה של השווי היא מאחר ורבקה מושכת מתיק ההשקעות סכום של 5000 ש"ח בתוספת החזר ההלוואות (כזכור 3000 ש"ח מתקבלים מהדירה והבלוג) ומשיכה כזו היא גבוהה מתשואת התיק המשוערת לתקופה זו (3.2%). השווי יורד עד ל-1.22 מיליון (תבדקו בגרף) בגיל הפרישה של 62 שקורה ב-03/4049. שווי של 1.22 מיליון מאפשר משיכה לפי כלל 375 של 3263 ש"ח שמשלימים את הפנסיה! וכך נתפרת כל החבילה.

Responsive image

הערה חשובה! הפנסיה שם מחכה לכם. עם זאת, תכנון פרישה מוקדמת שמתבססת על "אכילת" התיק שגורמת לאזילתו היא מסוכנת! קחו מקדמי ביטחון דרך כלל משיכה שמרני (350-400), הערכת תשואה נמוכה לפנסיה (4-6%).

הערות ו-Troubleshooting


במקרים מסוימים המחשבון עשוי לתת לכם תשובות לפיהן הפרישה לא אפשרית. לרוב הסיבה היא מילוי שגוי של הטופס. בהתאם למקרה נסו לתקן את מילוי הטופס :

 • "שפר את תזרים המזומנים כדי להגיע ליעד קרן לשעת חירום." - במקרה זה, כנראה שלא מילאתם את ההכנסות שלכם בטבלת ההכנסות. מילוי כלל ההכנסות עשוי לפתור את הבעיה.

 • "חשבון העו"ש חרג מהגדרת קרן החירום." - במקרה זה, כנראה שלא מילאתם את ההכנסות שלכם בטבלת ההכנסות. בנוסף כנראה שכחתם להזין את נתוני תיק ההשקעות ולסמן "תיק השקעות קיים?".

 • "תיק ההשקעות אזל. כדאי לשפר תזרים חודשי בכדי להמנע ממצב זה." - במקרה זה, כנראה שלא מילאתם את ההכנסות שלכם בטבלת ההכנסות. מילוי כלל ההכנסות עשוי לפתור את הבעיה.

 • "תשואת הנכסים נמוכה מדי ובשילוב עם חיסכון חודשי נמוך, לא תתאפשר פרישה בשלב זה. נסה לשפר הכנסות את תשואת נכסים." - יתכן ושכחתם למלא את ההכנסות שלכם, או שהגדרתם תשואה נמוכה מדי או שלילית לתיק ההשקעות או לקרן השתלמות.

 • "לפי החישוב הנוכחי, נראה שהפרישה תתרחש בעוד יותר מ-70 שנה על כן לא נראה שזה כבר רלוונטי. נסה לשפר הכנסות או תשואת נכסים." - יתכן ושכחתם למלא את ההכנסות שלכם, או שהגדרתם תשואה נמוכה מדי או שלילית לתיק ההשקעות או לקרן השתלמות.

 • "לא הגעת אל יעדך לפני גיל פנסיה. עם זאת תהיה לך קצבה מוגדלת הודות לנכסים שצברת." - הודעה זו דומה להודעה הקודמת והיא מופיעה כשיש שימוש בנתוני קרן הפנסיה. יתכן ושכחתם למלא את ההכנסות שלכם, או שהגדרתם תשואה נמוכה מדי או שלילית לתיק ההשקעות או לקרן השתלמות.

 • "בכדי לאפשר פרישה הנך חייב לפתוח תיק השקעות ו/או קרן השתלמות." - יש לוודא כי הוזנה קרן ההשתלמות (אם יש לכם כזו). בנוסף, יש לוודא מילוי פרטים של תיק השקעות (סימון "v", יתרה, תשואה).

במידה ומתקבל תאריך פרישה קרוב מדי (תאריך נוכחי). - יתכן וההכנסות מעבודה ממנה תפרשו לא סומנו כ"הכנסה שתיפסק בפרישה". המערכת תניח במצב זה שמדובר בהכנסה פסיבית ועל כן ניתן לפרוש כבר היום.

UriAsh ו-זיק הולילנד אהבו את זה

רוצה לקבל התראות על פוסטים חדשים למייל? לחץ כאן

כתיבת תגובה לפוסט

32 תגובות

יואל מרקוס בתאריך 26/04/2021, 09:34

תודה על המחשבון וההסברים.
הייתי שמח להוספה של הדברים הבאים בכדי לנסות ולדייק את התוצאות
מיסוי רווחי הון על תיק ההשקעות.
מיסוי על ההכנסות הנוספות ייתכן שכדאי אפילו פר השקעה לא כולן ייפלו באותו מסלול המס.
עלויות/דמי ניהול
צפי אינפלציה חזוי
תודה מראש

גלעד בתאריך 24/07/2021, 06:42

יופי של מחשבון !
דבר אחד אינו מדויק הוא ההנחה שקרן ההשתלמות פטורה לחלוטין ממס.
יש מקומות עבודה שמפרישים לקרן ההשתלמות מעל לסכום הפטור ואז יש צורך למסות חלק מהרווח מקרן ההשתלמות.

תודה רבה

דביר בתאריך 25/10/2021, 19:21

שני דברים שיכולים להקל:

1. כיוון שקרן החירום קבועה (אין עליה ריבית) ומבוססת על גובה המשכורת אין חובה להזין אותה כערך וניתן לחשב אותה מהנתונים הקיימים. ההמלצה לקרן החירום היא בין 3-6 משכורת ולכן תיבת סימון של "בחר עבורי" המסומנת כברירת מחדל תוכל להקל. בחישוב הסופי כדאי להוסיף בנוסף לתאריך השגת קרן חירום גם את גובה קרן החירום שחושבה

2. בחישוב של התיק הממוסה חסר ערך ההפקדה החודשי

מיקה בתאריך 05/02/2022, 16:46

תודה על המדריך! אשמח אם תהיה האופציה גם להחליט על משכורת אחת מהשתיים מתי היא תפסיק וכתלות בכך יחושב תאריך הפרישה לגבי המשכורת השניה.

מיכאל בתאריך 08/04/2022, 08:58

התרשמתי מאוד מהעבודה, תודה רבה!
היה מגניב לסמן עוד v על קהש עצמאית שמופקדת אליה התקרה בתחילת השנה.
והייתי שמח לעוד שורה בקרנות השתלמות, כי לזוג שכירים+עצמאים אפשר להגיע ל4 קרנות פעילות.

ואם אפשר, הייתי ממש שמח לראות קצת backstage, כמה כסף מופקד בפעול לתיק הממוסה (על פניו זה חישוב קל, אבל ויזואלית זה מאוד תורם).

איך אפשר להתייחס גם לשווי נדל"ן להשקעה..? מבין שזה מסרבל, אבל אשמח לעשות חשיבה משותפת 😁.

תודה על קרא עוד »

זיק הולילנד הגיב למיכאל בתאריך 09/04/2022, 19:10

קרן השתלמות 4, בקרוב.
נדל"ן מניב - ניתן לשלב את הכנסות השכירות דרך סעיף "הכנסות" והסרת הסימון מ"הכנסה שתיפסק בפרישה".
גם שאר הרעיונות טובים. אראה איך ומתי לשלב.

יגאל קליין בתאריך 15/04/2022, 05:51

ראשית, תודה רבה.
מאיר עיניים ומאד מושקע.

שנית, שאלה: האם ישנה התחשבות בעןבדה שדמי הניהול של פנסיה וקרן השתליות תלויים בכך שיש הפקדות. לדוגמא, קרן פנסיה מעלה את דמי הניהול כשההפקדות פוסקות, ואז בתקופת הגישור דמי הניהול של הפנסיה לא יהיו מה שהזין המשתמש.

פיננסונימי בתאריך 15/04/2022, 07:25

אהלן,
התייחסות לשתי קרנות פנסיה, של בני זוג, חשובה גם כן. לא תמיד הם חולקים תנאים גם.
התוספת של דמי הניהול אכן חשובה גם כן.

ירין סיוה בתאריך 20/04/2022, 05:49

מחשבון מעולה!! תודה רבה!
איך מתייחסים לדירה קיימת עם משכנתא?

ירין סיוה בתאריך 20/04/2022, 05:49

מחשבון מעולה!! תודה רבה!
איך מתייחסים לדירה קיימת עם משכנתא?

זיק הולילנד הגיב לירין סיוה בתאריך 20/04/2022, 11:20

פשוט מאוד,
את השכירות מהדירה לתוך הכנסות ולהוריד סימון "הכנסה שתיפסק בפרישה". את המשכנתא לתוך פרק "הלוואות".

StepongForward בתאריך 24/04/2022, 18:31

כמה תוספות שלדעתי הכרחיים:
1. לצרף נתונים על בת זוג
2. אפשרות לשינוי ברמת הוצאות (למשל ילדים יוצאים מהבית)
3. להוסיף לתאריך פרישה גם כמה שנים נשאר לפרישה
4. לציין האם שכר ברוטו או נטו
5. לציין האם הלוואות כלולות בתוך רמת הוצאות בית
6. מחיקה מהירה של שורות בהלוואות

קוראת של הבלוג בתאריך 04/05/2022, 05:47

בנוגע למחשבון פרישה, ממליצה לבצע 2 התאמות אם בא לך לקבל ביקורת בונה מרמת המשתמש -
1. לציין מהו סכום המשיכה הנוכחית למשיכה חודשית, מופיע לי רק הקטע שבגיל פנסיה אקבל סכום מפנסיה ועוד השלמה מהתיק, אבל יש לי עוד 18 שנה לקבלת פנסיה, מהו סכום המשיכה כיום אם אני פורשת (גם המחשבון מציין שמועד הפרישה הוא היום). כמובן, אני יודעת לחשב אותו, אבל יהיה נחמד אם יופיע, שהרי זה קרא עוד »

רז תורגמן בתאריך 20/08/2022, 20:16

תודה רבה!
פיצ'ר ריקווסט:
הוספת צפי העלאת שכר שנתית באחוזים למשכורת הנוכחית עד לפרישה (אפשרי גם אבסולוטי בשביל אומדן מסויים)

יותם צדוק בתאריך 06/12/2022, 15:36

פידבק קצר, יעזור מאד אם נראה את הנתון של ההכנסה הפנויה שמושקעת בתיק ההשקעות באופן אוטומטי, זה יעזור בכיוונון הנתונים.

אני בתאריך 22/02/2023, 05:42

בדוגמא הראשונה - אם סכום התיקים (ממוסה ופטור) של רבקה הוא 1885413, מדוע השווי הכולל שלה הוא 3 מליון?

זיק הולילנד הגיב לאני בתאריך 22/02/2023, 05:46

זה גילום של שווי הדירה שמכניסה 2500 ובלוג שמכניס 500 לפי כלל 375. כלומר 3000*375.

יובל בתאריך 12/06/2023, 19:58

תודה רבה על המחשבון המעולה.
שאלה לגבי האפשרות של התחשבות בפנסיה: במוד זה צריך לציין את "אחוז הביטחון שהתיק לא יאזל טרם הפנסיה. הזינו בין 80 ל-100.". האם תוכל בבקשה לפרט איך המחשבון משתמש בנתון הזה? האם זה מבוסס על מאמר כלשהו? שוב תודה רבה!

זיק הולילנד הגיב ליובל בתאריך 13/06/2023, 06:43

היי, מחקר טריניטי נותן סיכויי הצלחה בתלות בהקצאה מנייתית, אופק ההשקעה ואחוז המשיכה.
המחשבון מבצע חישוב הפוך ומתוך סיכויי הצלחה מחפש פיתרון שיקיים את השרדות התיק לפרק זמן דרוש.
האלגוריתם מפורט במאמר מהבלוג
www.zekestories.com/blog/אלגוריתם-למשיכות-משתנות-מתיק-השקעות-תוך-שמירה-על-הסיכון-הממוצע/

יובל הגיב לזיק הולילנד בתאריך 16/06/2023, 08:26

תודה רבה! אולי כדאי לשים קישור למאמר הזה בגוף המדריך (העמוד הזה), או אפילו בטאב ה"הנחות" של המחשבון עצמו.

יובל הגיב לזיק הולילנד בתאריך 05/07/2023, 06:04

הי זיק, עוד לגבי ההתחשבות בפנסיה, איזה מקדם המרה נלקח פה בחשבון? האם אפשר לתת לשחק עם זה במחשבון כדי לבחון תרחישים מחמירים של מקדם גבוה? בנוסף, היה נחמד אם בתוצאות היה מוצג גובה הצבירה הצפויה בפנסיה. טוב תודה על המחשבון המעולה!

זיק הולילנד הגיב ליובל בתאריך 05/07/2023, 10:35

לגבי המקדם שנלקח - ניתן ללחוץ בטבלה התוצאות על הקצבה המוכרת והמזכה (מה שמודגש בקו) ולקבל את המקדם שחושב. גובה הצבירה בפנסיה - אוסיף.

orlando2020 בתאריך 11/07/2023, 14:40

היי,
ראשית תודה רבה על המחשבון :)
הוא באמת משמש ככלי לצפייה מושכלת על העתיד :)

לצד זאת, חסרים לי כמה דברים שהיה מאוד נחמד לראות.
א. קה"ש אינה בהכרח פטורה. זה נכון גם עבור הצבירה (פה אפשר להתחכם) וגם עבור ההפקדות השוטפות. כך לדוגמא, אדם שמפקיד חודשי 2000 שח, כ-500 מתוכם חייבים במס.

ב. הייתי שמח לראות מנגנון שבו אפשר לפצל פרישה. כך לדוגמא, כרגע המחשבון אומר שאני וזוגתי נוכל לצאת לפרישה בעוד X קרא עוד »

אדי בתאריך 15/07/2023, 15:36

קודם כל, תודה רבה על המחשבון המעולה הזה. הכי טוב בפער משאר המחשבונים המוצעים באינטרנט.

עם זאת, כמה נקודות שאני חושב שישפרו אותו אף יותר. יכול להיות שפספסתי משהו ולא השתמשתי במחשבון נכון. אשמח למענה ולהסבר איך לתקן את הטעות בהבנה שלי במידת הצורך:

1. מבחינת תיק ההשקעות - ישנם מצבים שבהם יש תיק השקעות אחד שבו אכן מנהלים את תיק ההשקעות ה״שוטף״ שבו קונים מניות, אג״חים וכו׳. זה יכול קרא עוד »

תומר בתאריך 07/11/2023, 14:24

מחשבון מעולה.
שתי שאלות ובקשה:
1. בשדה ההכנסות, האם מדובר בהכנסות ברוטו או נטו?
2. בדו״ח התוצאות נרשם שבשלב 1 אמשוך (לדוגמה) 10000 שקלים מ2025 עד 2042. האם הנתון מתחשב באינפלציה השנתית או שהסכום נשחק?
האם אפשר להוסיף חישוב של רRSU (הקצאת מניות לעובדים). ניתן להוסיף את זה לערך התיק, ולהכנסות החודשיות, אבל המיסוי לא מדוייק.
תודה.

זיק הולילנד הגיב לתומר בתאריך 07/11/2023, 15:28

1. נטו
2. כל הסכומים ריאליים, בהתאם יש להכניס גם תשואות ריאליות ואז הדברים מצטמצמים.
לגבי RSU - כרגע אין דיוק בהיבט מיסוי כפי שציינת וניתן לעשות כרגע מה שהצעת.

שחף בתאריך 13/11/2023, 20:26

אלוף!!!
באמת אחד הדברים הכי טובים שראיתי!
הערה ראשונה, השדות של הפנסיה לא תואמות את המדריך...כדאי לעדכן.
בנוסף, אולי כדאי להכניס למחשבון אפשרות לקופ"ג להשקעה? תכלס זה כלי שתופס תאוצה והוא יכול להיות מאוד אטרקטיבי לאנשים שרוצים לפרוש בגיל מוקדם ויממשו כלים שונים בשלבים שונים...

eyalmedan בתאריך 24/12/2023, 15:02

אחלה דבר באמת כל הכבוד!
חסר במדריך הסבר על מה צריך למלא בתא של אחוז הקצבה המוכרת.
כמו כן, כדאי להוסיף בהכנסות שמדובר בהכנסות נטו ולא ברוטו

Am7 בתאריך 30/12/2023, 17:19

מחשבון מעולה. תודה רבה!
הערות בנוגע לפנסיה:
1. האם תוכל להוסיף את השווי הפנסיוני בפרישה ובגיל היציאה לפנסיה?
2. האם תוכל לפרט באיזה מקדם השתמשת לכל אחד?
3. האם המקדמים מתחשבים בעליה בתוחלת החיים?

נתן אור בתאריך 25/02/2024, 17:21

היי תודה על המחשבון. ההוראות כבר לא תואמות את מבנה המחשבון... לא יודע למי להתריע ;)

youvalg בתאריך 29/02/2024, 21:00

מחשבון מלאכת מחשבת! כל הכבוד. אשמח לעזור בכל צורה שהיא!

אביעד בתאריך 10/03/2024, 07:10

המחשבון מעולה! תודה!

בטח אני מפספס משהו, אבל לא ברור לי איך להתייחס לביטוח מנהלים בנוסף לפנסיה?
זה נחשב תיק השקעות?

עוד תכנים ברשתות החברתיות

המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.

בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.

מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.