מדריך - מחשבון פרישה מוקדמת מפורט

פורסם בתאריך: 31/03/2021, 16:51 | 1 תגובות

השאלה המרכזית המעניינת את השואף לפרישה מוקדמת היא - "מתי אפרוש?". התשובה לשאלה זו תלויה בריבוי פרמטרים. חלק מהפרמטרים ידועים ברמת ודאות גבוהה: גובה הכנסות נוכחי משכר, גודל תיק השקעות וקרן השתלמות בהווה, הכנסות משכירות, תשלומי הלוואות, רמת הוצאות ממוצעת נוכחית. חלק מהפרמטרים משוערים: תשואה שתתקבל מהשקעות, רמת הוצאות בפרישה. מחשבון פרישה מוקדמת מפורט מאפשר להזין את כל הפרמטרים שעשויים להשפיע על מועד הפרישה ולקבל שערוך זמן לפרישה. כמו כן, ניתן לבחון השפעת כל אחד מהפרמטרים על זמן הפרישה. מטרת המדריך הנוכחי היא להסביר על אופן השימוש במחשבון והבנת התוצאות המתקבלות.

מבנה הטופס


בתחילת עמוד המחשבון טופס בן 4 חלקים אותו נדרש המשתמש למלא:

 1. חלק 1

  • "כלל פרישה" - מספר המגדיר את שיעור המשיכה מתיק ההשקעות. מספר זה מתקבל מחלוקה של 12 באחוז המשיכה השנתי הדרוש מתיק השקעות. למשל, פורש שיבחר בבחירה הקלאסית של משיכת 4% מהתיק בשנה - ימלא 300, פורש שירצה להחמיר ולמשוך 3%, ימלא 400.

  • "קרן חירום" - זהו סכום שיישאר בעו"ש לבלת"מים, מקובל להשתמש בערך בגובה 3-6 פעמים הכנסתכם החודשית. מלאו את הערך הדרוש בין אם כבר הגעתם לקרן זו, או שטרם הגעתם אליה. במקרה הראשון, יצוין בחישוב כי "קרן לשעת חירום הושגה", במקרה השני המחשבון יחשב תאריך בו תושג הקרן.

  • "יתרת עו"ש נוכחית"

  • "הוצאות נוכחיות בחודש" - ממוצע ההוצאות החודשי שלכם כעת. ניתן להחמיר כאן מעט בכדי לשקלל הוצאות חד פעמיות שמגיעות בהפתעה.

  • "הוצאות צפויות בפרישה בחודש" - זוהי ההוצאה המשוערת בפרישה ויתכן והיא שונה מההוצאות הנוכחיות. נסו לשערך איך אורח החיים יתבטא בפרישה בהוצאות. יהיה לכם יותר זמן לבזבז כסף מצד אחד ומצד שני יתכן ויהיו הוצאות שיפחתו עקב הפרישה (אולי תוותרו על אוטו, הילדים יגדלו ויהיו במסגרות מסובסדות וכו').

  • "תיק השקעות קיים?" - אם יש ברשותכם תיק השקעות (ניתן לכלול בכך תיק בניהול עצמי, תיק מנוהל, פוליסת חיסכון, קופת גמל) סמנו תיבה זו. המחשבון יניח שכל ההפרש הפנוי בין ההכנסות להוצאות עד ליום הפרישה יופקד בתיק ההשקעות. אם תיבה זו לא מסומנת, המחשבון יניח שההפרש יצטבר בעו"ש וכנראה שלא תתאפשר פרישה מוקדמת שכן כסף בעו"ש לא מניב רווחים מהם ניתן להתקיים.

  • "יתרה בתיק השקעות" - היתרה הנוכחית בתיק ההשקעות.

  • "תשואה משוערת לתיק השקעות" - התשואה אותה אתם משערים שיניב התיק. חשבו על ערך מציאותי וכדאי להחמיר קצת. עדיף שתופתעו לטובה כך שהזמן לפרישה יתקצר בפועל ולא ההפך.

 2. חלק 2 - הכנסות - כלל הכנסות מעבודה והכנסות פסיביות

  • בעמודת "הכנסה חודשית" מלאו את הממוצע של כלל ההכנסות שלכם בין אם מעבודה או הכנסות פסיביות. דוגמאות: שכר מעבודה שכירה, הכנסות ממוצעות מעסק, הכנסות משכר דירה, הכנסות מאתר אינטרנט.

  • "הכנסה שתיפסק בפרישה" - כברירת מחדל התיבות מסומנות. ודאו כי רק ההכנסות שיופסקו בפרישה מסומנות, אלו הן העבודות מהן תיפרשו. הכנסות פסיביות שימשיכו בפרישה או הכנסות מעבודות שתחליטו להמשיך ולעבוד בהן לא יסומנו.

 3. חלק 3 - קרנות השתלמות - רשימת כלל קרנות ההשתלמות שלכם (עם ובלי הפקדות פעילות)

  • בעמודה "יתרה" מלאו את היתרה העדכנית בכל אחת מקרנות ההשתלמות.

  • בעמודה "הפקדה חודשית" מלאו ערך הפקדה בקרנות הפעילות בלבד. בקרנות שאין בהן הפקדות יותר, ערך זה יהיה 0.

  • "ריבית משוערת" - מלאו הערכה שמרנית לתשואה שתתקבל בכל קרן השתלמות.

 4. חלק 4 - הלוואות - רשימת כלל ההתחייבויות שלכם.

  • עמודת "תאריך סוף הלוואה" - מועד התשלום האחרון להלוואה.

  • עמודת "תשלום חודשי" - הסכום החודשי אותו אתם משלמים. במידה וסכום זה עלול להשתנות, החמירו.

חישוב לדוגמא


כעת, נבצע חישוב לפרישה מוקדמת עבור רבקה. רבקה שלנו מעוניינת להתבסס על כלל 300 (תמשוך 4% בכל שנה), מעוניינת להגיע לקרן לשעת חירום של 50 אש"ח, כרגע בחשבון העו"ש שלה 30 אש"ח. כרגע ההוצאה הממוצעת של רבקה היא 10000 ש"ח בחודש ואילו בפרישה היא צפויה להסתפק ב 8000 ש"ח בלבד. לרבקה תיק השקעות בניהול עצמי שבו יתרה עדכנית של 350 אש"ח ותשואתו המשוערת היא 5%. חלק 1 של הטופס יראה באופן הבא:

Responsive image

לרבקה 3 הכנסות: הכנסה ראשונה של 12000 ש"ח מעבודתה כשכירה ממנה היא חולמת לפרוש בהקדם האפשרי עקב השחיקה הרגשית. הכנסה שניה של 2500 ש"ח מדירה להשקעה שתמשיך לזרום לחשבונה גם אחרי הפרישה, מאחר וזו אינה תלויה בהחתמת כרטיס בשערי חברה כזו או אחרת. הכנסה שלישית של 500 ש"ח בממוצע מבלוג אותו היא מנהלת כיום ותמשיך לנהל גם אחרי הפרישה. חלק 2 של הטופס יראה באופן הבא:

Responsive image

לרבקה 2 קרנות השתלמות שרשומות על שמה. קרן השתלמות ראשונה היא ללא הפקדות פעילות עם יתרה עדכנית של 120 אש"ח שממשיכה לצבור תשואה ממוצעת של 4.5% בשנה. קרן השתלמות שניה היא עם הפקדות אקטיביות של 1600 ש"ח בחודש, יתרה עדכנית של 70 אש"ח ותשואה ממוצעת של 4.5%. חלק 3 של הטופס יראה באופן הבא:

Responsive image

על שמה של רבקה 2 הלוואות שטרם סולקו. ההלוואה הראשונה על סכום מקורי של 300 אש"ח שנלקחה ב-15/7/2014 בריבית 1.5%, פריסת שפיצר ל-10 שנים. ההלוואה שניה עם סכום מקורי של 40 אש"ח שנלקחה ב-15/10/2020 בריבית 2%, פריסת שפיצר ל-11 שנים. חלק 4 של הטופס יראה באופן הבא:

Responsive image

לאחר לחיצה על "חשב" יתקבלו טבלה וגרף תוצאות. מהטבלה נלמד שתאריך הפרישה הצפוי הוא 30/06/2030. ביום הפרישה השווי הנקי של רבקה (נכסים פחות התחייבויות) יהיה כ- 2.4 מיליון ש"ח. סך הנכסים של רבקה יהיה גבוה מעט מהשווי הנקי (עקב יתרת הלוואה ביום הפרישה) ויעמוד על כ-2.41 מיליון ש"ח. יתרת ההלוואה שתיוותר לרבקה ביום הפרישה היא 5329.56 ש"ח. הסכום הכולל בתיק ההשקעות ובקרנות ההשתלמות ("תיק השקעות ממוסה+פטור") יהיה כ-1.51 מיליון ש"ח.

Responsive image

הגרף המצורף כולל 3 עקומות. העקומה החשובה ביותר היא "שווי נקי" בכחול, הפרישה מתאפשרת כשעקומה זו נוגעת בסכום שהוא 300 (כלל הפרישה) מוכפל ב-8000 ש"ח (הסכום שאותו רבקה מבקשת בפרישה). העקומה האדומה מבטאת את סך הנכסים של רבקה (ערך זה מעט גבוה מהשווי הנקי). העקומה הצהובה מבטאת את יתרת ההלוואות. עקומת ההלוואות יורדת ככל שיתרת ההלוואות פוחתת עם השנים. עד ל-07/2024 העקומה הזו יורדת בקצב גבוה יותר מאחר ועד לנקודה זו רבקה משלמת על שתי הלוואות. החל מ-07/2024 קצב הירידה מתון יותר מאחר ורבקה משלמת על הלוואה אחת בלבד.

Responsive image

הערות ו-Troubleshooting


במקרים מסוימים המחשבון עשוי לתת לכם תשובות לפיהן הפרישה לא אפשרית. לרוב הסיבה היא מילוי שגוי של הטופס. בהתאם למקרה נסו לתקן את מילוי הטופס :

 • "שפר את תזרים המזומנים כדי להגיע ליעד קרן לשעת חירום" - במקרה זה, כנראה שלא מילאתם את ההכנסות שלכם בטבלת ההכנסות. מילוי כלל ההכנסות עשוי לפתור את הבעיה.

 • "תשואת הנכסים נמוכה מדי ובשילוב עם חיסכון חודשי נמוך, לא תתאפשר פרישה בשלב זה. נסה לשפר הכנסות את תשואת נכסים" - יתכן ושכחתם למלא את ההכנסות שלכם, או שהגדרתם תשואה נמוכה מדי או שלילית לתיק ההשקעות או לקרן השתלמות.

 • "לפי החישוב הנוכחי, נראה שהפרישה תתרחש בעוד יותר מ-70 שנה על כן לא נראה שזה כבר רלוונטי. נסה לשפר הכנסות או תשואת נכסים" - יתכן ושכחתם למלא את ההכנסות שלכם, או שהגדרתם תשואה נמוכה מדי או שלילית לתיק ההשקעות או לקרן השתלמות.

 • "בכדי לאפשר פרישה הנך חייב לפתוח תיק השקעות ו/או קרן השתלמות" - יש לוודא כי הוזנה קרן ההשתלמות (אם יש לכם כזו). בנוסף, יש לוודא מילוי פרטים של תיק השקעות (סימון "v", יתרה, תשואה).

במידה ומתקבל תאריך פרישה קרוב מדי (תאריך נוכחי) - יתכן וההכנסות מעבודה ממנה תפרשו לא סומנו כ"הכנסה שתיפסק בפרישה". המערכת תניח במצב זה שמדובר בהכנסה פסיבית ועל כן ניתן לפרוש כבר היום.

1 תגובות

יואל מרקוס בתאריך 26/04/2021, 09:34

תודה על המחשבון וההסברים.
הייתי שמח להוספה של הדברים הבאים בכדי לנסות ולדייק את התוצאות
מיסוי רווחי הון על תיק ההשקעות.
מיסוי על ההכנסות הנוספות ייתכן שכדאי אפילו פר השקעה לא כולן ייפלו באותו מסלול המס.
עלויות/דמי ניהול
צפי אינפלציה חזוי
תודה מראש

אהבתם ורוצים לקבל תכנים נוספים? עקבו אחר עמוד הפייסבוק של עלילות זיק