קרנות נאמנות - פרויקט המיפוי לצורך התאמה למשקיע הפסיבי

מערכת זו ממפה ומקטלגת את כל קרנות הנאמנות בארץ שמתאימות כמכשירי השקעה פסיביים (קרנות מחקות וסל). הקרנות מסווגות למשפחות שניתן לבחור דרך לחיצה על המקשים הבאים. לאחר הלחיצה יפתח העמוד הרלוונטי ובו המשפחה מחולקת לקטגוריות לפי נושאי השקעה. הדגש בקטלוג הוא התאמה למשקיעים פסיביים. קרנות שלא מתאימות כמכשירי השקעה פסיביים, לפי דעתי הסובייקטיבית, ירוכזו בעמודים נפרדים עם דגש על אי התאמתן לכאורה או שלא יכללו כלל במערכת.

מערכת זו היא חכמה ואוטומטית. כלל הסיווגים והסינונים מתבצעים ע"י אלגוריתם שפועל באופן אוטומטי. הרשימות נבנות באופן דינמי ועל כן צריכות להשתנות בהתאם לעידכוני הקרנות בבורסה (הוספת וגריעת קרנות, שינוי דמי ניהול) ובכך לשמור על רלוונטיות הרשימות. כמו כן, יתכנו טעויות שנובעות מתהליכי הסינון ושאשמח לשמוע עליהן לצורך תיקונן.

נתוני קרנות מחקות עדכניים נכון ל: 08/03/2024

נתוני קרנות סל עדכניים נכון ל: 08/03/2024

נתוני קרנות חוץ עדכניים נכון ל: 08/03/2024

הערה: קטגוריות בצבע אפור אינן מתאימות בהכרח למשקיע פסיבי ונכללו לבקשת הקוראים בלבד.

אג"ח - ממשלתי

קבוצה של מדדי אגרות חוב שהונפקו בידי המדינה. מדובר באגרות חוב בטוחות מאוד ועל כן קרנות מחקות ממשפחה זו יכולות לשמש מועמדות טבעיות לפלח האג"ח של תיק השקעות פסיבי, שכן פלח זה צריך להתאפיין בסיכון נמוך.

אג"ח ממשלתי כללי (7 קרנות)

כלל אגרות החוב הממשלתיות של מדינת ישראל. זהו סל מפוזר ומתאים כמועמד ראוי לפלח האג"ח של תיק ההשקעות.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
MTF סל תל גוב – כללי 1193069 0.01 9/2/2023 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תל גוב-כללי 5131792 0.12 21/9/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תל גוב-כללי 1146646 0.16 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תל גוב-כללי 5116181 0.18 3/3/2011 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תלגוב כללי 5118393 0.18 22/9/2013 עמוד הקרן במאיה
PTF תל גוב-כללי 5112271 0.23 22/9/2009 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תל גוב- כללי 5113428 0.28 19/11/2009 עמוד הקרן במאיה
אג"ח ממשלתי שקלי (3 קרנות)

אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן בריבית קבועה או משתנה.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
פסגות ETF תל גוב-לא צמוד 1147867 0.16 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תל גוב-לא צמודו 5128129 0.16 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלגוב לא צמודות 1144971 0.17 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
אג"ח ממשלתי שקלי ריבית קבועה (8 קרנות)

אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן בריבית קבועה.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
הראל מחקה תל גוב-שקלי 5128111 0.07 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תל גוב-שקלי 5123393 0.08 9/8/2016 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תל גוב- שקלי 1146562 0.16 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
מור סל תל גוב - שקלי 1195254 0.17 9/5/2023 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלגוב שקלי 1145143 0.17 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תל גוב-שקלי 1149954 0.18 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תל גוב-שקלי 1147941 0.22 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תל גוב-שקלי 5118047 0.28 17/3/2013 עמוד הקרן במאיה
אג"ח ממשלתי שקלי ריבית קבועה 0-2 (2 קרנות)

אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן בריבית קבועה - תקופה לפידיון 0-2 שנים (אג"ח קצר).

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם ETF תל גוב-שקלי 0-2 1146166 0.02 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלגוב שקלי 0-2 1144609 0.17 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
אג"ח ממשלתי שקלי ריבית קבועה 2-5 (9 קרנות)

אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן בריבית קבועה - תקופה לפידיון 2-5 שנים (אג"ח בינוני).

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
PTF תל גוב-שקלי2-5 5111422 0.03 9/11/2008 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תלגוב שקלי 2-5 5108857 0.03 3/2/2008 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תל גוב-שקלי 2-5 5117262 0.12 11/9/2012 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תל גוב-שקלי 2-5 5122973 0.12 12/4/2016 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5 1146190 0.16 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלגוב שקלי 2-5 1145150 0.17 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5 5113444 0.18 19/11/2009 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5 1149962 0.18 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה שחר 2-5 5113022 0.18 3/11/2009 עמוד הקרן במאיה
אג"ח ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5-10 (2 קרנות)

אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן בריבית קבועה - תקופה לפידיון 5-10 שנים (אג"ח בינוני-ארוך).

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם KTF תל גוב-שקלי 5-10 5129192 0.03 29/4/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תל גוב-שקלי 5-10 5135413 0.03 22/6/2022 עמוד הקרן במאיה
אג"ח ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ (9 קרנות)

אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן בריבית קבועה - תקופה לפידיון מעל 5 שנים (אג"ח ארוך). ניירות ממשפחה זו יכולים לשמש בתפקיד אג"ח ארוך בתיקים שמקצים משקל לפלח זה.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
MTF מח תל גוב-שקלי 5+ 5130513 0.03 21/1/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תלגוב שקלי 5+ 5119375 0.03 29/5/2014 עמוד הקרן במאיה
PTF תל גוב-שקלי5+ 5111489 0.11 11/12/2008 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תל גוב-שקלי 5+ 5128137 0.16 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תל גוב-שקל 5+ 1146174 0.16 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלגוב שקלי 5+ 1145168 0.17 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תל גוב-שקלי 5+ 1150051 0.18 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה שחר 5+ 5116967 0.18 22/5/2012 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ 5118039 0.28 17/3/2013 עמוד הקרן במאיה
אג"ח ממשלתי שקלי ריבית קבועה 10+ (1 קרנות)

אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן בריבית קבועה - תקופה לפידיון מעל 10 שנים (אג"ח ארוך). ניירות ממשפחה זו יכולים לשמש בתפקיד אג"ח ארוך בתיקים שמקצים משקל לפלח זה.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ 5135835 0.02 29/6/2022 עמוד הקרן במאיה
אג"ח ממשלתי שקלי ריבית משתנה (5 קרנות)

אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן בריבית משתנה.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם ETF תל גוב- משתנה 1146018 0.02 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תל-גוב משתנה 5128103 0.12 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF תל גוב-משתנה 5134564 0.16 8/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלגוב משתנה 1145077 0.17 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה גילון 5112990 0.18 3/11/2009 עמוד הקרן במאיה
אג"ח ממשלתי צמודות מדד (4 קרנות)

אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן צמודות למדד. מדובר בפיתרון מקובל כהגנה מפני אינפלציה.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
פסגות ETF תל גוב-צמוד 1147933 0.12 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תל גוב-צמודות 1146257 0.17 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ תל גוב-צמודות 5117866 0.18 12/2/2013 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תל גוב-צמודות 5113386 0.28 19/11/2009 עמוד הקרן במאיה
אג"ח ממשלתי צמודות מדד 0-2 (3 קרנות)

אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן צמודות למדד - תקופה לפידיון 0-2 שנים (אג"ח קצר).

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
PTF תל גוב-צמוד0-2 5131701 0.10 16/9/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תל גוב-צמודות 0-2 1146133 0.16 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלגוב צמוד 0-2 1144591 0.17 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
אג"ח ממשלתי צמודות מדד 2-5 (9 קרנות)

אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן צמודות למדד - תקופה לפידיון 2-5 שנים (אג"ח בינוני).

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
תכלית TTF תלגוב צמוד 2-5 5117379 0.03 29/8/2012 עמוד הקרן במאיה
PTF תל גוב-צמוד2-5 5111240 0.07 19/8/2008 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תל-גוב צמוד2-5 5117247 0.12 4/9/2012 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תל גוב-צמודות 2-5 5121686 0.13 14/6/2015 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5 1146158 0.16 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלגוב צמוד 2-5 1145085 0.17 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה גליל 2-5 5113006 0.18 3/11/2009 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5 1150010 0.18 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תל גוב- צמודות2-5 5113329 0.28 19/11/2009 עמוד הקרן במאיה
אג"ח ממשלתי צמודות מדד 5-10 (10 קרנות)

אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן צמודות למדד - תקופה לפידיון 5-10 שנים (אג"ח ארוך).

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
תכלית TTF תלגוב צמוד 5-10 5119383 0.03 29/5/2014 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תל גוב-צמודות 5-10 5135405 0.03 22/6/2022 עמוד הקרן במאיה
PTF תל גוב-צמוד5-10 5117833 0.11 31/12/2012 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תל-גובצמוד5-10 5116785 0.12 17/4/2012 עמוד הקרן במאיה
מור סל תל גוב צמודות 5-10 1195262 0.17 9/5/2023 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלגוב צמוד 5-10 1145176 0.17 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תל גוב-צמודות 5-10 1150069 0.18 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה גליל 5-10 5115118 0.18 2/6/2010 עמוד הקרן במאיה
קסםETF תל גוב-צמודות 5-10 1145739 0.18 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסםKTF תל גוב-צמודות 5-10 5118054 0.28 17/3/2013 עמוד הקרן במאיה
מק"מ (4 קרנות)

מלווה קצר מועד שהוא מעין אגרת חוב לשנה אחת ללא ריבית שלא נכללת במדד אגרות חוב ממשלתיות. נכס זה יכול לשמש בתפקיד מזומן בתיק השקעות פסיבי שמקצה משקל לפלח זה.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
תכלית סל תלגוב מקמ 1144633 0.02 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF תל גוב-מק''מ 5111265 0.03 18/9/2008 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תל גוב-מק''מ 1146273 0.07 7/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תל גוב- מק''מ 5113402 0.11 19/11/2009 עמוד הקרן במאיה
עוד תכנים ברשתות החברתיות

המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.

בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.

מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.