קרנות נאמנות - פרויקט המיפוי לצורך התאמה למשקיע הפסיבי

מערכת זו ממפה ומקטלגת את כל קרנות הנאמנות בארץ שמתאימות כמכשירי השקעה פסיביים (קרנות מחקות וסל). הקרנות מסווגות למשפחות שניתן לבחור דרך לחיצה על המקשים הבאים. לאחר הלחיצה יפתח העמוד הרלוונטי ובו המשפחה מחולקת לקטגוריות לפי נושאי השקעה. הדגש בקטלוג הוא התאמה למשקיעים פסיביים. קרנות שלא מתאימות כמכשירי השקעה פסיביים, לפי דעתי הסובייקטיבית, ירוכזו בעמודים נפרדים עם דגש על אי התאמתן לכאורה או שלא יכללו כלל במערכת.

מערכת זו היא חכמה ואוטומטית. כלל הסיווגים והסינונים מתבצעים ע"י אלגוריתם שפועל באופן אוטומטי. הרשימות נבנות באופן דינמי ועל כן צריכות להשתנות בהתאם לעידכוני הקרנות בבורסה (הוספת וגריעת קרנות, שינוי דמי ניהול) ובכך לשמור על רלוונטיות הרשימות. כמו כן, יתכנו טעויות שנובעות מתהליכי הסינון ושאשמח לשמוע עליהן לצורך תיקונן.

נתוני קרנות מחקות עדכניים נכון ל: 08/03/2024

נתוני קרנות סל עדכניים נכון ל: 08/03/2024

נתוני קרנות חוץ עדכניים נכון ל: 08/03/2024

הערה: קטגוריות בצבע אפור אינן מתאימות בהכרח למשקיע פסיבי ונכללו לבקשת הקוראים בלבד.

יתר הקרנות מחקות המדדים

יתר הקרנות

יתר הקרנות (737 קרנות)

כל יתר הקרנות שלא מוינו

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
MTF סל‏ תלבונד שקלי 5-15 1193044 0.01 13/2/2023 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 1193127 0.01 21/2/2023 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ תלבונד צמוד 5-15 1193135 0.01 21/2/2023 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ תלבונד שקלי 1-3 1193051 0.01 13/2/2023 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תא טכנולוגיה 1169408 0.01 10/11/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תלבונד-גלובל 1150135 0.01 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל S&P 500 ESG 1162189 0.01 18/2/2020 עמוד הקרן במאיה
PTF מש מדינה +10 5131289 0.02 23/7/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF סל ת''א-נדל''ן 1183953 0.02 22/3/2022 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF מש חברות ומדינה 5131347 0.02 23/7/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד צמוד 5-15 1193671 0.02 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש מניות מקומיות 1145069 0.02 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF מש SP סקטור ארהב ממ 5132063 0.02 25/11/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETFמש תל גוב כ ומנ ממ 1147057 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל מש ממש קונצר 50% 1145192 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF מש אגח כלל ומנ יש 1146661 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF מש תל ג כממ וקונצ 1146638 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF מש מנ ארהב ממ 1147040 0.02 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

1/3 - S&P 500

1/3 - Nasdaq 100

1/3 - S&P SmallCap 600

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל סל תא קלינטק 1171040 0.02 15/2/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה ת''א טכנולוגיה 5131081 0.02 20/5/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש ממש קונצר 30% 1144674 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם KTFמש SP סקטורים ארהב 5132089 0.02 25/11/2020 עמוד הקרן במאיה
קסםKTFמש SP ארהב פיננס ממ 5131842 0.02 14/10/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

PTF תל בונד-שקלי A 5134911 0.02 8/2/2022 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תלבונד-צמוד 3-5 5136379 0.02 30/11/2022 עמוד הקרן במאיה
PTF תלבונד שקלי AA-AAA 5130992 0.02 12/5/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תא ביטוח ופיננס 5133582 0.02 7/7/2021 עמוד הקרן במאיה
PTF מש אגח 90% תא 125 10% 5130778 0.02 27/2/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF מש SP ארהב צריכה 5131826 0.02 14/10/2020 עמוד הקרן במאיה
PTF תלבונד צמודות 3-5 5130695 0.02 20/1/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש 90אגח 10מנ 5128194 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETFמש תלג כ ממ ומנ ממ 1147149 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל מש אגחים תל דיב 1144088 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF מש מנ Mid מפו ממ 1146828 0.02 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

50% - S&P MidCap 400

25% - MDAX

25% - FTSE 250

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל מש אגחים תא 125 1145200 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש מניות ישראל 1144443 0.02 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF מש מנ ארהב 1147156 0.02 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

1/3 - Nasdaq US BuyBack Achievers

1/3 - S&P 500

1/3 - Nasdaq 100

PTF מש אגח 95% תא 125 5% 5131305 0.02 23/7/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תלבונד-שקלי 3-5 5136221 0.02 26/10/2022 עמוד הקרן במאיה
PTF מש מדינה 66% חברו 34% 5131321 0.02 23/7/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש שחר גליל 2-5 1144492 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה ת''א All-Share 5133764 0.02 11/8/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תל-גובצמוד 10+ 5135843 0.02 29/6/2022 עמוד הקרן במאיה
קסם KTFמש מניות MidCap ממ 5135272 0.02 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל מש ממשלתי תא 35 1143775 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תלבונד שקלי 1-3 5136213 0.02 26/10/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש אגחממש קונצרנ 1145051 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF מש מנ סק ארהב 1147214 0.02 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF מש אגח כל ומנ 1146695 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה ת''א מניב ישראל 5131420 0.02 5/7/2020 עמוד הקרן במאיה
PTF תל בונד-צמודות 1-3 5136858 0.02 21/3/2023 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF מש מנ אירו מא 1146265 0.02 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

1/3 - STOXX 600

1/3 - STOXX Mid 200

1/3 - DAX 30

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

PTF תלבונד צמוד AA-AAA 5131008 0.02 12/5/2020 עמוד הקרן במאיה
קסםKTFמש SP צריכה ארהב ממ 5131818 0.02 14/10/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה מש 90אגח 10מנ 5112586 0.02 18/8/2009 עמוד הקרן במאיה
PTF משולבת אג''ח ישראל 5119904 0.03 30/11/2014 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש מניות חול ממ 5128202 0.03 10/12/2018 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

30% - Dow Jones

30% - S&P 500

20% - Russell 2000

20% - Nasdaq 100

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה מש 85אג 15מנ ממ 5128210 0.03 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה מש מנ סקטורארהב 5128244 0.03 10/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש מניות חול 5128236 0.03 10/12/2018 עמוד הקרן במאיה

40% - S&P 500

30% - Russell 2000

30% - Nasdaq 100

קסם KTF אינ אג חב בנ ביש 5133004 0.03 8/4/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אינד פד' 2028 5124912 0.03 27/11/2017 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש מנסקטרארהבממ 5128251 0.03 10/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה אינד חב2-4 5123104 0.03 12/7/2016 עמוד הקרן במאיה
קסם BECOMNTR KTF ממ 5132261 0.03 7/12/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם KTF אינ אג''ח סקט באלא 5132956 0.03 18/4/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF מח S&P 500 ESG ממ 5130521 0.03 18/2/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETF תא-בנייה 1178359 0.03 28/7/2021 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה A-AAA שקל 3-6 5138169 0.03 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד A-AA שקלי 5131727 0.03 27/10/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש 80אגח 20מנ 5115738 0.03 29/12/2010 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה A-AAA צמד 1-4 5137989 0.03 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תלבונד ש 3-5 5130133 0.03 1/1/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF מש SP500/NDX100 5137666 0.03 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תלבונד ש 1-3 5130166 0.03 1/1/2020 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה A-AAA שקל 1-4 5137542 0.03 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד-שקלי 5-15 1185123 0.03 22/3/2022 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש אגח ישר שקל 5117007 0.03 26/6/2012 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש מניות ארהב 1144518 0.03 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

1/3 - S&P 500

1/3 - Russell 2000

1/3 - Nasdaq 100

תכלית TTF תלבונד ש 5-15 5130174 0.03 1/1/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תל בונד שAA-AAA 5130836 0.03 4/3/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית SP500 ESG TTF 5131198 0.03 17/6/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ תלבונד ש 5-15 5125364 0.03 1/11/2017 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תלבונד צמד AA-AAA 5133210 0.03 4/7/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אי T50 שק מש תל 5135124 0.03 9/3/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF מח מש אנ LV ישר 1090 5137138 0.03 8/6/2023 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש מנ אר L ממ 5137187 0.03 15/6/2023 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח מש בנדשק50&בנדשקלי 5137054 0.03 31/5/2023 עמוד הקרן במאיה
MTF מח מש תא125&תא90 5137047 0.03 31/5/2023 עמוד הקרן במאיה
MTF מח מש NDX100 SP500 ממ 5136932 0.03 31/5/2023 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם iBox $ IG30 ETF ממ 1147164 0.03 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל ממ חסר Ndx100 פי 2 1188069 0.03 9/8/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש מניות חול ממ 1145242 0.03 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

1/3 - S&P 500

1/3 - Russell 2000

1/3 - Nasdaq 100

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה SP Finance 5123997 0.03 29/12/2016 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תלבונד שקל AA-AAA 5133202 0.03 4/7/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תלבונד ש 3-5 5125331 0.03 25/10/2017 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תא-בנייה 5133541 0.03 23/6/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF סל ממונפ Ndx100 פי 3 1187079 0.03 6/7/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ תלבונד צ 5-15 5125349 0.03 1/11/2017 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה ישר הנהגהנשית 5135686 0.03 16/6/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF סל S&P Semiconductors 1189893 0.03 24/1/2023 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש בריא/ביוטק ממ 1143890 0.03 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח אנד תא 125 SMRT MO 5134713 0.03 1/6/2022 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש 75אג 25מ ממ 5121801 0.03 13/7/2015 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח אנד מד מנ שק צמ 5134572 0.03 19/1/2022 עמוד הקרן במאיה
קסם BURRTNTR KTF ממ 5135611 0.03 31/5/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל מש מחזור/בסיס ממ 1143882 0.03 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית TTF תל-בונד שקלי A 5135140 0.03 3/3/2022 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש מניותיש חד 5134200 0.03 11/11/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תא-בנייה 1176536 0.03 23/6/2021 עמוד הקרן במאיה
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD 1159268 0.07 3/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF 1159177 0.07 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF 1159276 0.07 3/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

INVESCO S&P 500 ESG UCITS ETF 1183458 0.09 9/2/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF 1159102 0.10 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF 1159086 0.10 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

MTF סל תל בונד צמודות A 1171594 0.11 8/2/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תל בונד שקלי A 1172824 0.11 4/3/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד ממשל ₪ לפד נוב 5136312 0.11 14/12/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד CoCo ישראל 10 5138318 0.12 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה iBox $ 3-7 5137021 0.12 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד מUSמחמ10קב ממ 5137773 0.12 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אנליסט מחקה מדינה חברות 5137062 0.12 30/5/2023 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנ A-AAA שכ מד מחמ 5136825 0.12 27/6/2023 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד A ש אופק יצ חי 5134853 0.12 6/4/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנ AA-AAA יש 5-7 5138342 0.12 עמוד הקרן במאיה
PTFי אינדקס A-AA י0-2 $ 5133673 0.12 21/7/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם SPBDU10T KTF ממ 5137724 0.13 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח אנד A מנגנון שק צמ 5134788 0.13 19/1/2022 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF אינ מד שק מ5 קב 1192392 0.13 24/4/2023 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF אינ מד צמ מ5 קב 1192384 0.13 24/4/2023 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד צמוד בנק ביטוח 5130083 0.13 21/1/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אי AA ומע שק 0-3 5135777 0.13 15/6/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנ AA מנגנון שק צמ 5134796 0.13 19/1/2022 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אי AA ומע צמ 0-3 5135785 0.13 15/6/2022 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אי צ מד T60 לל בנ 5133772 0.13 22/8/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTFי CoCo ישראל-10 5138086 0.13 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אי T60 צמ מש תל 5135116 0.13 9/3/2022 עמוד הקרן במאיה
קסם SPBDU10T ETF 1157924 0.13 3/6/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם SPBDUS3T ETF 1157908 0.13 3/6/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ תלבונד שקלי 1-3 5125372 0.13 25/10/2017 עמוד הקרן במאיה
קסם SPBDUS5T ETF 1157916 0.13 3/6/2019 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תל גוב-מקמ נקו$ 5135736 0.14 11/7/2022 עמוד הקרן במאיה
INVESCO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC 1185180 0.14 21/3/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

קסם ETF תלבונד ש 3-5 1147396 0.14 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
INVESCO HEALTH CARE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF 1183474 0.14 17/1/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

INVESCO FINANCIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF 1183466 0.14 17/1/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

הראל מחקה תא סקטור-באלאנס 5129705 0.15 4/9/2019 עמוד הקרן במאיה
ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF 1159227 0.15 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF 1159219 0.15 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF 1159201 0.15 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF 1159193 0.15 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

פסגות ETF תלבונד צ A 1148477 0.16 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תלבונד צמוד 1-3 5135819 0.17 23/6/2022 עמוד הקרן במאיה
אנליסט מחקה אגח שקלי EW50 5137609 0.17 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אנד אגח תזרA מע 5129663 0.17 4/9/2019 עמוד הקרן במאיה
PTF ת''א סקטור-באלאנס 5136841 0.17 21/3/2023 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה iBox $ 3-7 ממ 5129770 0.17 11/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אנליסט מחקה בנקים וממשלתי 5135975 0.17 2/8/2022 עמוד הקרן במאיה
SP Finance PTF 5129242 0.17 29/5/2019 עמוד הקרן במאיה
PTF אינדקס AA ומעלה מאוזן 5122478 0.18 11/4/2016 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTFי A-AA לפד 2025 5136023 0.18 18/8/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית SP 30Bond 3-5Y TTF 5136999 0.18 17/5/2023 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF אגחשקלי A&UP 5134390 0.18 24/11/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF אגחצמוד A&UP 5133376 0.18 9/6/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ SP Industrial 1150408 0.18 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד אגח בנק וביטוח 5130000 0.18 10/12/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ SP Health Care 1150390 0.18 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד אגח חבר ממשל 5131222 0.18 9/6/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ צריכה מחזור SP 1150358 0.18 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם SP KTF צריכה בסיס 5136692 0.18 6/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF אינד ר.קבועה 5124458 0.18 14/3/2017 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ צריכה בסיס SP 1150366 0.18 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF מדינה מאוזןמחמ4 5137229 0.18 27/6/2023 עמוד הקרן במאיה
תכלית AA-AAA TTF י0-3 5137328 0.18 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF יש AA מאוזן 2-4 5136031 0.18 18/8/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF סל אינדקס 120 ישראל 1201623 0.19 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד-גלובל 1150770 0.19 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD ETF 1159185 0.20 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF 1159151 0.20 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

PTF משולבת ממשלתי 0-2 5+ש 5120084 0.21 19/11/2014 עמוד הקרן במאיה
י.ל מחקה לפדיון 2029 צמוד 5138052 0.21 עמוד הקרן במאיה
י.ל מחקה לפדיון 2028 שקלי 5138060 0.21 עמוד הקרן במאיה
י.ל מחקה לפדיון 2029 שקלי 5138078 0.21 עמוד הקרן במאיה
י.ל מחקה לפדיון 2026 שקלי 5137518 0.21 עמוד הקרן במאיה
י.ל מחקה לפדיון 2028 צמוד 5138045 0.21 עמוד הקרן במאיה
י.ל מחקה לפדיון 2027 שקלי 5137500 0.21 עמוד הקרן במאיה
י.ל מחקה לפדיון 2026 צמוד 5137492 0.21 עמוד הקרן במאיה
י.ל מחקה לפדיון 2027 צמוד 5137484 0.21 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תא-125 אקלים נקי 1174796 0.21 12/5/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF סל אנד אגח בנק וביט 1162361 0.21 5/2/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד צ AA-AAA 1193648 0.22 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד ש 1-3 1193689 0.22 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד ש AA-AAA 1193663 0.22 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד ש A 1193655 0.22 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד צ 1-3 1193614 0.22 עמוד הקרן במאיה
אנליסט ATF מחקה אג''ח EW 5133905 0.22 5/10/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקהאנדA-AAAריא פקט 5133145 0.22 28/4/2021 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה A מח''מ 4 5135439 0.22 28/6/2022 עמוד הקרן במאיה
PTF אינ A-AA מנגנון מרווח 5130703 0.22 20/1/2020 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה A-AA מח''מ 3 5135421 0.22 28/6/2022 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה A מח''מ 3 5135447 0.22 28/6/2022 עמוד הקרן במאיה
הראל All Bond מחקה כללי 5133756 0.22 11/8/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ מש ממשלתי מאוזן 5122841 0.22 12/4/2016 עמוד הקרן במאיה
אנליסט מחקה שקלים ארוכים 5137997 0.22 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד-גלובל 1144377 0.22 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF אינ אגח קופון ג מחלק 5137526 0.22 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקהאנד מנפיש מש ש 5133152 0.22 21/4/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אינ פד 2026 משש 5134705 0.22 12/1/2022 עמוד הקרן במאיה
PTF אינדקס A תקרת מנפיק 5131602 0.22 5/8/2020 עמוד הקרן במאיה
PTF אינדק אגח מרווח ג 0-2 5137963 0.22 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקהאנד A-AA צמו0-2 5132865 0.22 10/3/2021 עמוד הקרן במאיה
SP Technology PTF 5132147 0.22 7/12/2020 עמוד הקרן במאיה
SP Technology PTF ממ 5132154 0.22 7/12/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SP Industrial KTF ממ 5125182 0.23 12/9/2017 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם Bullet KTF דולר 2025 5129846 0.23 10/9/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אינ אג A משק שו 5132931 0.23 28/4/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF בונד צמודAA 5129010 0.23 12/3/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם SP5MI35T KTF 5129127 0.23 11/4/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet ETF שקלי 25 1158302 0.23 25/6/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet KTF ישראל 2024 5132477 0.23 26/1/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF בונד שקלי AA 5129002 0.23 12/3/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet ETF צמוד 2025 1158286 0.23 25/6/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד צמודות A 1176320 0.23 23/6/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם SPXEWNTR ETF 1203835 0.23 עמוד הקרן במאיה
איילון מחקה אי שק מד ל נד 5134952 0.23 3/3/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF מח מש אנד 2080 נד מני 5130596 0.23 26/5/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet KTF ישראל 2027 5136882 0.23 7/5/2023 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF אינד 2-5 מאוזן 5124425 0.23 26/2/2017 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ אינד AA ומעלהש 5123260 0.23 19/7/2016 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש 90מדינ 10מנ 5119763 0.23 18/9/2014 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF אג''ח מנגנון לפד 5130844 0.23 26/2/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet ETF שקלי 27 1194422 0.23 4/5/2023 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש ממשלתיות 5121819 0.23 13/7/2015 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet ETF צמוד 2027 1194414 0.23 4/5/2023 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אינד A-AA 1-3 5129069 0.23 12/3/2019 עמוד הקרן במאיה
איילון מחקה אי צמ מד ל נד 5134945 0.23 3/3/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF שקלי תקרה 500מ 5125067 0.23 31/7/2017 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תל בונד-צמודות 1-3 5125984 0.23 29/1/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet ETF שקלי 26 1167279 0.23 10/8/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד אגח מינוף נמוך 5129549 0.23 13/8/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet KTF ישראל 2026 5136114 0.23 10/11/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנ A-AAAל2025(כל4) 5135942 0.23 3/8/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית SP 30B 3-5Y TTF ממ 5138334 0.23 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית TTF אינד 5+ מאוזן 5124417 0.23 26/2/2017 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תלבונד צ AA-AAA 5130158 0.23 1/1/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנ מש בנק 2080 5130372 0.24 23/4/2020 עמוד הקרן במאיה
ISHARES $ TIPS UCITS ETF 1159060 0.25 3/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

י.ל מחקה ת''א בנקים 5137302 0.26 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF ת''א מעלה 5136130 0.27 5/11/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבונד-גלובל 1150739 0.27 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
י.ל מחקה תל בונד שקלי 100 5136957 0.27 6/7/2023 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אינד פד' 2024 5129424 0.27 26/6/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF‏ מח SP5MI13T 5128038 0.27 23/10/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אנד תוכנה ישראל 5132105 0.27 16/11/2020 עמוד הקרן במאיה
PTF ת''א-נדל''ן 5135694 0.27 14/6/2022 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תא בנייה 5131404 0.27 5/7/2020 עמוד הקרן במאיה
SP 500 LVHD PTF 5134887 0.27 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
י.ל מחקה תל בונד 100 5136940 0.27 6/7/2023 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אינ ESG100אנטרפ 5135579 0.27 22/5/2022 עמוד הקרן במאיה
Bloomberg USCorp1-5PTF ממ 5134838 0.27 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

PTF אינדקס אגח מרווח גבוה 5132626 0.27 25/1/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל סל אינ ישר 100משקל ש 1190685 0.27 20/11/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תא סקטור-באלאנס 5127428 0.27 30/5/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקהאנד AA-AAAת0-2 $ 5133608 0.27 21/7/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תא סקטור-באלאנס 5127535 0.28 6/5/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם SP Tech KTF ממ 5125620 0.28 20/11/2017 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

PTF אינדקס A מאוזן 5122460 0.28 11/4/2016 עמוד הקרן במאיה
קסם SP Finance KTF 5125604 0.28 21/11/2017 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תא מניב ישראל 5131487 0.28 12/7/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם iBox $ IG30 KTF 5118179 0.28 10/6/2013 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תא-בנייה 5132782 0.28 8/4/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תלבונד צמודות A 5133392 0.28 24/6/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם SP5T5N ETF 1202183 0.28 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF אגחישראל A&UP 5132535 0.28 30/12/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet ETF צמוד 2029 1203090 0.28 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet ETF שקלי 29 1203108 0.28 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ חסר תא 90 1171099 0.28 26/1/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ תלבונד צ 3-5 5125356 0.28 25/10/2017 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ אינד AAומעלה צמוד 5123278 0.28 19/7/2016 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תא פמילי 5135132 0.28 9/3/2022 עמוד הקרן במאיה
קסם Stox600 Banks ETF מא 1146307 0.28 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

SP 30Bond 3-5 Year מח MTF 5127667 0.28 21/8/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ אינד Aש 5123369 0.28 28/7/2016 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ iBox $ IG30 ממ 5121207 0.28 13/4/2015 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל iBoxx$ LqInvGrT30 1191881 0.28 24/1/2023 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ אינד A צמוד 5123344 0.28 28/7/2016 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF ת''א סקטור-בלאנס 5127584 0.28 14/5/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אינ AA ומעלה 3 + 5138227 0.28 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet KTF ישראל 2030 5138128 0.28 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet KTF ישראל 2029 5138110 0.28 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה תלבונד-גלובל 5125133 0.28 23/8/2017 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet KTF ישראל 2028 5138102 0.28 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד צ 3-5 1150754 0.28 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית ESG 100 TTF אנטרופי 5135561 0.28 16/5/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית SP 30Bond 5-7Y TTF 5137781 0.28 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תא-מניב ישראל 1165661 0.28 23/6/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet ETF צמוד 2026 1198613 0.28 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אינדקס A ישראל 2-4 5129531 0.28 13/8/2019 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל Pets Care 1172667 0.28 18/5/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד A-AA צמוד 5131735 0.28 27/10/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תא-בנייה 1165653 0.28 23/6/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet KTF ישראל 2025 5137260 0.28 5/7/2023 עמוד הקרן במאיה
MTF מח SPMega30 5-7 נקוב$ 5137716 0.28 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תא טכנולוגיה 5130927 0.28 17/5/2020 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה אנדקס בנק ישר 5137674 0.28 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אינ אג AA-AAA צ 5131180 0.31 26/5/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אנד אגAA-AAA ש 5131164 0.31 26/5/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם SP Energy ETF 1145903 0.31 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
אנליסט מחקה משולבת 25/75 5136676 0.32 29/12/2022 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקהאנד Aשק מנפ ישר 5132030 0.32 9/11/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל סל SP Energy 1150036 0.32 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
iBox $ IG 0-5 PTFממ 5134895 0.32 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

Bloomberg USInterCrdt PTF 5134820 0.32 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
SP HealthCare PTF 5129259 0.32 29/5/2019 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה צריכה מחז SP ממ 5129747 0.32 4/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה אינד חב שA 5123559 0.32 25/9/2016 עמוד הקרן במאיה
PTF צריכה בסיס SP 5129226 0.32 29/5/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם SP KTF צריכה מחזור ממ 5125638 0.33 21/11/2017 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית SP US AD TTF ממ 5127055 0.33 22/3/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה מש מדינה 5113121 0.33 16/12/2009 עמוד הקרן במאיה
קסםETF חסר תל גוב-שקלי 5+ 1147180 0.33 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם M1WD KTF 5135330 0.33 7/4/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF מש ממש קונצרני 5120829 0.33 30/12/2014 עמוד הקרן במאיה
קסם iBox $ 3-7 ETF 1147297 0.33 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם iBox $ 3-7 ETF ממ 1147263 0.33 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETF תא סקטור-באלאנס 1167261 0.33 19/7/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ אינד רשות מקו' 5124870 0.33 10/7/2017 עמוד הקרן במאיה
INVESCO MSCI CHINA ALL SHARES STOCK CONNECT UCITS ETF ACC 1186071 0.35 10/5/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

פסגות ETF חסר תא 90 1149236 0.37 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקהאנד קמעו מסח יש 5132295 0.37 14/12/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תא טכנולוגיה 5130893 0.37 7/5/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקהאינ A-AAA תשק $ 5132592 0.37 19/1/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אינד חב צA 5123112 0.37 12/7/2016 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תלבונד צ 3-5 5129028 0.38 12/3/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אינ אג AA משק שו 5132949 0.38 28/4/2021 עמוד הקרן במאיה
PTF אינדקס ת''א Mid Cap 5125224 0.38 3/12/2017 עמוד הקרן במאיה
קסם IUBT10N KTF ממ 5137567 0.38 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה מש אג ישר צמוד 5116793 0.38 17/4/2012 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אנד אגח CoCo בנ 5130018 0.38 12/11/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אג שק ביט שיר פינ 5130943 0.38 10/8/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP Energy 1144278 0.38 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם MVSMHTR ETF 1174119 0.38 6/4/2021 עמוד הקרן במאיה
INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCITS ETF ACC 1185206 0.39 9/2/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF UCITS ETF 1159136 0.40 9/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF 1159128 0.40 9/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF 1159144 0.40 9/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

MTF מח‏ מש שקלי 5117080 0.41 28/8/2012 עמוד הקרן במאיה
פסגותETF אינ מומנ ארהב ממ 1190347 0.41 2/11/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

פסגותETF אינד צמיחה עולמי 1190362 0.41 2/11/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF סל אנד ערך עולמי 1189828 0.41 8/11/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF סל אנד צמיחה עולמי 1189810 0.41 8/11/2022 עמוד הקרן במאיה
פסגותETF אינדקס ערך עולמי 1190354 0.41 2/11/2022 עמוד הקרן במאיה
PTF תא צמיחה 5136247 0.42 5/11/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF ת''א-פיננסים 5135710 0.42 14/6/2022 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה צריכה מחזור SP 5129713 0.42 4/9/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF‏ מח מש אגח ישראל 100% 5121413 0.42 26/5/2015 עמוד הקרן במאיה
Bloomberg US Corp1-5 PTF 5134812 0.42 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח מש אגח צמוד בינוני 5121405 0.42 26/5/2015 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש 95אגח 5מנ יש 5137583 0.42 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אינ אנרגיה ישרא 5137948 0.42 עמוד הקרן במאיה
SP Semiconductor PTF ממ 5133293 0.42 27/5/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

SP Communication PTF 5132360 0.42 23/12/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם MVSMHTR KTF ממ 5132972 0.43 7/4/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה אינ מני ער ארהב 5135389 0.43 28/4/2022 עמוד הקרן במאיה
קסם NDX Bio KTF ממ 5131206 0.43 25/6/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SP Finance KTF ממ 5125174 0.43 12/9/2017 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקהאנד בריאות דג גל 5132659 0.43 28/1/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF אינדקס ערך עולמי 1189018 0.43 2/11/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ SP500 Aristo 5122924 0.43 3/5/2016 עמוד הקרן במאיה
איביאימחקה מש משלקנמנ9010 5122403 0.43 24/11/2015 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש מנ נדיש חד 5133996 0.43 31/10/2021 עמוד הקרן במאיה
SP Rbanks PTF 5132337 0.43 6/1/2021 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה SP Finance ממ 5121892 0.43 28/7/2015 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETF תא ביומד 1146893 0.43 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל צמיחה עולמי 1189604 0.43 26/10/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תא-ביטוח 1197698 0.43 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תא גלובל-טק 1146364 0.43 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ צריכה בסיס SP ממ 1150689 0.43 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETF אינדקס צמי עולמי 1189372 0.43 2/11/2022 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש SPConsumממ 5122890 0.43 30/3/2016 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל ערך עולמי מד 1189596 0.43 26/10/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETF חסר תא 90 2 1161058 0.43 25/11/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם DJ ISR Consumer KTF 5132675 0.43 5/11/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל אנד אנר צריכ מח יש 1170646 0.43 22/12/2020 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה גל סיבר EW מד 5135025 0.43 10/3/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה מש משת מנ9010 5121900 0.43 28/7/2015 עמוד הקרן במאיה
תכלית MegaUSBanks TTF ממ 5136171 0.43 10/11/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם BDLRTNTR ETF 1161132 0.43 26/11/2019 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש קונצמנ9010 5115779 0.43 29/12/2010 עמוד הקרן במאיה
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF 1158989 0.45 11/11/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

הראל סל SP Finance 1149855 0.46 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תא נדלן 1144559 0.47 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תל דיב 5129697 0.47 4/9/2019 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תא טכנולוגיה 1161827 0.47 31/12/2019 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה אי.טכנ.ישראל EW 5131891 0.47 17/11/2020 עמוד הקרן במאיה
מור סל אי.בנקים מש 1187764 0.47 27/7/2022 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה אי.צריכה ישראלית 5131743 0.47 17/11/2020 עמוד הקרן במאיה
PTF ת''א-ביטוח 5134093 0.47 14/10/2021 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה אי.בנקים מש 5131966 0.47 3/11/2020 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה אי.ביטוח מש 5134424 0.47 2/12/2021 עמוד הקרן במאיה
אנליסטATF בנקים וביטוח 5133236 0.47 18/5/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם HXRNTR ETF 1168715 0.48 26/10/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל ‏SP Finance 1143841 0.48 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet KTF דולר 26 גל 5137575 0.48 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ SP Energy ממ 1150721 0.48 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אש ממשלתי AB SB 5122122 0.48 26/10/2015 עמוד הקרן במאיה
INVESCO KBW NASDAQ FINTECH UCITS ETF 1183482 0.49 17/1/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF 1159078 0.50 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

פסגות ETF אינדקס בנקים יש 1148774 0.51 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל אינדק בנקים ישראל 1148949 0.51 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל SP HealthCare 1149848 0.51 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל אינד מומנטום ארהב 1190859 0.51 13/12/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תא פיננסים 1144161 0.52 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ מש מניות ישראל 5122288 0.52 27/1/2016 עמוד הקרן במאיה
MTF מח מש אירופה ממ 5121983 0.52 19/10/2015 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

1/2 - STOXX 600

1/2 - DAX 30

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל סל צריכה בסיס SP 1149863 0.52 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF‏ מח מש אגח ממשלת90%ממ 5119623 0.52 11/8/2014 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל חסר2 תא 90 1161033 0.52 14/11/2019 עמוד הקרן במאיה
PTF אינד מניות דיב מחלקת 5137237 0.52 5/7/2023 עמוד הקרן במאיה
הראל סל SP Finance ממ 1149897 0.52 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

PTF אינדקס בנקים ישראל 5134168 0.52 27/10/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF אינ בינוי והנ תש 1193770 0.52 עמוד הקרן במאיה
MTF‏ מח מש אגח ישראל75%ממ 5121504 0.52 16/6/2015 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETF תא פיננסים 1146554 0.52 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF‏ מח מש אגח ישראל 80% 5115274 0.52 15/11/2010 עמוד הקרן במאיה
קסם IXMNTR ETF ממ 1193713 0.52 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה אנד בנקים ישראל 5133616 0.52 14/7/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אינ מני צמח ישר 5136387 0.52 30/11/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תל דיב 1145036 0.52 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח מש אגח ישראל ממ 5118450 0.52 16/10/2013 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אנליסט מחקה נדל''ן ישראלי 5137971 0.52 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה אי.אר.מודל תמחור 5138235 0.52 עמוד הקרן במאיה
MTF סל אנד אנר מתחד ישראל 1168723 0.52 1/10/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח מש אגח ישראל 85%ממ 5119615 0.52 18/8/2014 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אנליסט ת''א 125 מומנטום 5135165 0.52 9/3/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל בנקים ישראל 1143726 0.52 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
ISE Cyber Security PTF 5132527 0.52 11/1/2021 עמוד הקרן במאיה
אנליסטATFמניות ארהב 5136775 0.53 22/2/2023 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אינ מזון ישראלי 5131578 0.53 28/7/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אנד Top10Tec 5137435 0.53 עמוד הקרן במאיה
אנליסטATFמניות ארהב חשופה 5137336 0.53 עמוד הקרן במאיה
קסם HXRNTR KTF מד 5131941 0.53 26/10/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם KTF אינ Cloud Comp ממ 5132279 0.53 14/12/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SP RBanks KTF 5133012 0.53 6/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל SP Ex Tec Sftr ממ 1184092 0.53 22/2/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם IUSINFI KTF ממ 5133434 0.53 9/9/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SP US AD KTF ממ 5127550 0.53 10/5/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם DJ Internet KTF 5128913 0.53 19/2/2019 עמוד הקרן במאיה
PTF אינדקס אגח רכיב בטוחה 5123930 0.53 10/1/2017 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה ערךישראל אזסק 5136049 0.53 11/9/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד US SEMI10 ממ 5135983 0.53 7/9/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל אנד הייטק ישר חול 1172634 0.53 20/4/2021 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה SP 500 LVHD 5123419 0.53 9/8/2016 עמוד הקרן במאיה
אש מומ קונצרני -AB SB A 5119235 0.53 18/5/2014 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד תשתיות ישראל 5130604 0.53 23/4/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF בנקים ישראל 5131925 0.53 13/10/2020 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש טכנל על חד 5132139 0.53 24/11/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF‏ מח S&P 500 Top 50 5138151 0.53 עמוד הקרן במאיה
קסם ITOPTEN KTF ממ 5134986 0.53 31/5/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל אינדקס T10 Tech 1200195 0.53 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF חסר תלבונד 40 1146455 0.53 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ICCHNG ETF 1167329 0.53 28/7/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש ממש קונ מניות 1144096 0.53 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תא נפט וגז 1144807 0.53 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF חסר תלבונד-גלובל 1161876 0.53 5/1/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF חסר תא 125 1161884 0.53 5/1/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל PHLX Semicond 1170703 0.53 28/12/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח Indx AIRL UST10 ממ 5137104 0.53 6/7/2023 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה מש ממשלתי 5117627 0.53 11/12/2012 עמוד הקרן במאיה
תכלית PHLX Semicon TTF ממ 5135074 0.53 23/2/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית TTFמש אגח מניות 20% 5114483 0.53 31/12/2009 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תא-פמילי 5128970 0.53 15/5/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תא טק-עילית 1150267 0.53 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם M1CXBLRV ETF 1194067 0.53 22/3/2023 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל ביג טק 30 ארהב 1169341 0.53 25/11/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP HealthCare 1143999 0.53 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP Finance ממ 1144849 0.53 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איילון מחקה Glo Sem מנ ד 5134242 0.53 10/11/2021 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה פננס יש אזןענ 5133533 0.53 24/6/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תא ביומד 1144815 0.53 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית SP RBanks TTF 5133319 0.53 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אינד HY-BBB כללי 5123351 0.53 28/7/2016 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF אינדHY-BBB כלל 5124409 0.53 26/2/2017 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF ביגטק30ארהב ממ 5132162 0.53 25/11/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל Indx US HEALT10 1200351 0.53 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תא צמיחה 5123641 0.53 1/11/2016 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF חסר תלבונד תשו צמ 1147131 0.53 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח Indx US HEALT10 ממ 5137112 0.53 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל BSTAR TOP10 US BNK 1169796 0.53 30/11/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד היטק יש חול מד 5133038 0.53 21/4/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח אינדקס תעשיה ישר 5135470 0.53 26/10/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF סל Indxx US AIRL T10 1200203 0.53 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ SP500 LVHD ממ 5123575 0.53 12/12/2016 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם BILINTR KTF 5135637 0.53 24/7/2022 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF חסר תלבונד 20 1146042 0.53 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד יצרמזT10גל מד 5137658 0.53 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה SP HealthCare 5122908 0.53 30/3/2016 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF מש DAX/MDAX ממ 5122007 0.53 8/9/2015 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

70% - DAX 30

30% - MDAX

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה מש מנ ארהב 5129309 0.53 20/5/2019 עמוד הקרן במאיה

1/3 - S&P 500

1/3 - Russell 2000

1/3 - Nasdaq 100

קסם SP5T5N KTF ממ 5138011 0.53 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית TTFמש אגח מניות 10% 5115837 0.53 30/12/2010 עמוד הקרן במאיה
MTF מח BST TOP US BNK ממ 5131446 0.53 23/9/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה מש מנ ארהב ממ 5119185 0.53 1/5/2014 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

1/3 - S&P 500

1/3 - Russell 2000

1/3 - Nasdaq 100

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם iBox $ FRNIG KTF 5134929 0.53 6/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד צריכה בסיסית 5131529 0.54 6/8/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תא נדלן 1146547 0.56 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תל דיב 1145911 0.56 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה DJ US DIV 5129721 0.57 4/9/2019 עמוד הקרן במאיה
אש SB מש אגח מניות 10 5119227 0.58 18/5/2014 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש אגח מנ9010 5119706 0.58 26/8/2014 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש משל מנ9010 5119714 0.58 26/8/2014 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש אגח מנ7525 5120233 0.58 25/11/2014 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש קונצמנ8020 5115761 0.58 29/12/2010 עמוד הקרן במאיה
הראל סל SP HealthCare ממ 1150838 0.60 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל סל SP Tech 1149939 0.61 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל ISE Cyber 1150374 0.62 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תא נדלן 1148964 0.62 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תא פיננסים 1148980 0.62 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות iBox $ IG30 ETF 1147966 0.62 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אינ מני ערך ישר 5134101 0.62 20/10/2021 עמוד הקרן במאיה
iBox $ IG30 PTF ממ 5135306 0.62 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה צריכה בסי SP ממ 5129762 0.62 11/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל סל DJ US Medic Eq ממ 1167618 0.63 12/8/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם IELXRNT KTF 5131693 0.63 18/8/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ SP Tech ממ 5125760 0.63 6/3/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם KTF אינ eGaming מד 5132006 0.63 16/11/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל ‏ISE Cyber 1144252 0.63 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם KOSPI 200 ETF 1145754 0.63 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF ישראטק Bstar 1147271 0.63 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית SP Utilities TTF ממ 5127287 0.63 26/3/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מחקה תל-דיב 5137013 0.63 5/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP Tech ממ 1143965 0.63 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל צריכה בסיס SP 1143981 0.63 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל חסר תא 35 1144187 0.63 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF SemiconEquip מד 5134556 0.63 9/12/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SP Homebuild ETF 1146943 0.63 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF DJ Internet 5128756 0.63 26/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF‏ מח BSEAQNTR 5128467 0.63 13/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכליתNASDAQ Fintech TTFממ 5127618 0.63 18/6/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכליתIND Tour&Leis EW TTF 5131768 0.63 8/9/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תא ביטוח 1146125 0.63 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם SP HealthCare KTF ממ 5136056 0.63 28/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית ISE CLOUD TTF 5127915 0.63 6/8/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ SP500 Aristo ממ 5123443 0.63 12/9/2016 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל‏ SP Tech 1150424 0.63 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP US AD 1144310 0.63 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם iBox $ IG30 ETF 1146919 0.63 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תא נפט וגז 1146885 0.63 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל Green Energy EW 1169804 0.63 7/12/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד תא 125 Quality 5129887 0.64 21/7/2020 עמוד הקרן במאיה
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc 1186055 0.65 10/5/2022 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF אינדקס בנקים ישרא 1146430 0.67 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם SP Tech ETF 1147230 0.67 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
Shiller CAPE® US PTF ממ 5134689 0.67 30/12/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

PTF נדלן DJ US 5131834 0.67 14/10/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל סל SP500 LV ממ 1149905 0.67 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה SP Tech ממ 5129788 0.67 11/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

Shiller CAPE® US PTF נק $ 5137179 0.67 21/6/2023 עמוד הקרן במאיה
Shiller CAPE® US PTF 5130737 0.67 26/2/2020 עמוד הקרן במאיה
PTF אינדקס Food Brands מד 5135371 0.67 11/5/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם WideMoat US ETF 1147032 0.68 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTFמש אגחמניות20%ממ 5118724 0.68 23/12/2013 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית TTFמש אגח מניות 15% 5117346 0.68 5/9/2012 עמוד הקרן במאיה
הראל סל ISE Cyber מד 1150192 0.72 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל סל SP Industrial 1149285 0.72 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF צריכה בסיס SP 1193820 0.72 עמוד הקרן במאיה
WT JPN Div PTF ממ 5132345 0.72 6/1/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETF צריכה בסיס SPממ 1193788 0.72 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

SP Industrial PTF 5134879 0.72 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF מש מנ ארהב ממ 5122965 0.73 14/4/2016 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

70% - S&P 500

30% - Nasdaq 100

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם KTF אי מפ בור עול מד 5132451 0.73 29/12/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם KTF אינ Travel ממ 5132378 0.73 28/12/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם WideMoat US KTF ממ 5118781 0.73 2/12/2013 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם Indx DisTech KTF ממ 5127857 0.73 5/7/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם EU Stox Banks ETF ממ 1147123 0.73 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SP HealthCare ETF 1147172 0.73 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF מש מניות חול 5121322 0.73 13/4/2015 עמוד הקרן במאיה

60% - S&P 500

30% - STOXX 600

10% - S&P EMERGING BMI INDEX

תכלית סל צריכה מחזור SP 1143957 0.73 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש ממש מניות חול 1144997 0.73 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP500 LV 1144302 0.73 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל TecDAX 1150895 0.73 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP500 Aristo 1144906 0.73 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה ציוד שבבים 5134119 0.77 3/11/2021 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה אי.סייבר מח.ענן 5132220 0.77 8/12/2020 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה אי.תש.דיגיטליים 5132212 0.77 8/12/2020 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה אי.תש.ובינוי US 5131883 0.77 20/10/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקהSP Ken Elec Vממ 5132683 0.77 8/2/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

S&P Kensho Cleantech PTF 5132501 0.77 4/1/2021 עמוד הקרן במאיה
SPK AutonomousVehicle PTF 5132725 0.77 9/2/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אנד ישר בוול-סט 5133327 0.78 2/6/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם KEVN KTF ממ 5132584 0.78 9/2/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקהאנ שלח אור יב גל 5132915 0.78 8/4/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל סל S&P Kensho Clean 1171032 0.78 30/12/2020 עמוד הקרן במאיה
איילון מחקה MARI SHI מנ ד 5134937 0.78 24/3/2022 עמוד הקרן במאיה
קסם SP Finance ETF 1146786 0.78 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF חסר תא 35 1146745 0.78 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם SP ETF צריכה מחזור 1146794 0.79 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
י.ל. מחקה תשתיו גלובלי AI 5136981 0.79 22/6/2023 עמוד הקרן במאיה
י.ל. מחקה אנ ירק גלובל AI 5136148 0.79 20/12/2022 עמוד הקרן במאיה
יל מחקה סייבר מבוסס AI ממ 5135157 0.79 17/5/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

י.ל. מחקה פודטק גלובלי AI 5136007 0.79 20/12/2022 עמוד הקרן במאיה
י.ל. מחקה שבבים גלובלי AI 5136395 0.79 28/12/2022 עמוד הקרן במאיה
קסם NDX US BBack ETF 1146224 0.81 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF צריכה מחזורSPממ 1193754 0.82 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

DJ Asia Div30 PTF 5132329 0.82 6/1/2021 עמוד הקרן במאיה
DJ Internet PTF ממ 5132071 0.82 25/11/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

EURO STOXX Div30 PTF ממ 5135280 0.82 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SP Tech ETF ממ 1193739 0.82 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח Bstar Robotic מד 5127162 0.82 7/3/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

פסגות SP HlthCare ETF ממ 1148212 0.82 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SPSIRBKN ETF ממ 1193762 0.82 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח‏ SP US A&D ממ 5123567 0.83 15/11/2016 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקהDJ US Medic Eq 5130026 0.83 4/11/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF ישראטק Bstar 5121132 0.83 9/3/2015 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אנדWork Hom ממ 5131685 0.83 17/8/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל DJ Internet ממ 1144831 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ISE US Water ETF 1145887 0.83 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם EU Stox Div30 ETF ממ 1147115 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל‏ SP Tech ממ 1150481 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איילון מחקה Glo M&M מנ ד 5134135 0.83 21/10/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SPIndustrial ממ 1143858 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית TTF US Robotics ממ 5133335 0.83 2/6/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איילון מחקה Glo Manu מנ ד 5133715 0.83 27/7/2021 עמוד הקרן במאיה
אש מפ תא125 AB SB 5119219 0.83 8/5/2014 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ SP Health Care ממ 1150432 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח BSTAR Gene HC מד 5131594 0.83 14/12/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה NasdaqAirline 5128442 0.83 7/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית Indx Cybersec TTF 5128988 0.83 18/3/2019 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה משStoxx Daxממ 5118690 0.83 27/11/2013 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

70% - STOXX 600

30% - DAX 30

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה SOL Fintech 5127865 0.83 10/7/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית ISE CLOUD TTF ממ 5127600 0.83 23/5/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח Bstar Agribns50 מד 5133285 0.83 30/6/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח Bstar AI מד 5127378 0.83 24/4/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה תא125 SO LVHD 5124755 0.83 23/5/2017 עמוד הקרן במאיה
MTF סל Indx US Cloud Comp 1158328 0.83 30/7/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF מח BSTAR TRAV VAC 5132576 0.83 19/1/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם ICNET ETF 1170844 0.83 28/12/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח BSTAR Global 5G 5129648 0.83 19/9/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם ICCHNG KTF 5130869 0.83 11/3/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית NASDAQ Green TTF ממ 5131537 0.83 16/7/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה אנדק רכ חש גל 5132709 0.83 9/2/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF ביג טק30 סין מד 5132923 0.83 17/3/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח אנד Asia Semi מד 5133053 0.83 6/5/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח Bstar Aut Drive מד 5127451 0.83 23/5/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל‏ SP Utilities ממ 1150507 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח Indx US E-Com ממ 5125430 0.83 20/11/2017 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה מוליכ גל EWמד 5133657 0.83 15/7/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח אנד אגירת אנר מד 5133665 0.83 4/11/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח Indx US Cloud ממ 5127592 0.83 24/7/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה ערךארהב סק ממ 5134416 0.83 20/12/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית ISE Cyber TTF מד 5127063 0.83 20/2/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל Indx Pure Cyber 1166255 0.83 26/5/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח BLBRG US AN RC ממ 5135108 0.83 23/3/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל Bstar China Net Sf 1171586 0.83 17/2/2021 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה BStarGreenTec 5132493 0.83 30/12/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ SP US A&D 1150341 0.83 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל Indx US E-Com 1158310 0.83 16/7/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ SP Finance ממ 1150598 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם Stox600 Health ETF 1146596 0.83 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF‏ מח BCHNQNTR 5128459 0.83 13/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP HealthCare ממ 1145333 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל‏ SP Finance 1150382 0.83 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
אש SB מש תא Large Cap 5121306 0.83 21/5/2015 עמוד הקרן במאיה
אש LV תא 125 AB SB 5119201 0.83 18/5/2014 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל ביג טק 30 סין 1172642 0.83 16/3/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF סל Elect Vehcls Ind 1171545 0.83 10/3/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF סל Indxx ReEnergy 1169838 0.83 15/12/2020 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה SO USInternet 5127147 0.83 7/2/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה אדקס אשחצ שפס 5135884 0.83 8/4/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ SP US A&D ממ 1150564 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל‏ צריכה מחזור SP ממ 1150663 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ICNET KTF 5131719 0.83 3/9/2020 עמוד הקרן במאיה
תכליתPHLX Semicond TTF 5127329 0.83 2/5/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה אנדקס חבצרכסן 5132766 0.83 24/2/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל Indxx REAL EST 1160159 0.83 19/9/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF מח BSTAR Solar En מד 5130976 0.83 18/8/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית INDXX Food Tech TTF 5129945 0.83 25/9/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF מח Indx US E-Com 5127402 0.83 15/5/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ Indx GlobMedDev מ 5128020 0.83 9/10/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח Indxx ReEnergy מד 5130745 0.83 16/3/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה Sol ElectrPay 5129507 0.83 24/7/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם SP Industrial ETF 1147529 0.83 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה גלבל פודטק מד 5134044 0.83 14/10/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח Indx Pure Cyber מד 5130398 0.83 19/12/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית INDXX REAL EST TTF 5129374 0.83 18/6/2019 עמוד הקרן במאיה
תכלית Indx eGaming TTF 5128939 0.83 4/3/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF‏ מח BEGAMNTR 5128624 0.83 12/2/2019 עמוד הקרן במאיה
א.ש מחקה A.B SB US MF 5138029 0.83 עמוד הקרן במאיה
MTF מח Indx GlobA&D 5125752 0.83 28/12/2017 עמוד הקרן במאיה
MTF מח Bstar FinTech מד 5125703 0.83 28/12/2017 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל Travel & Vacation 1167584 0.83 27/8/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח BSTAR TRAV VAC ממ 5131503 0.83 18/8/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח Indx Glob E-Com 5129267 0.83 19/6/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ SP Industrial ממ 1150457 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה BStarSecur 5130299 0.83 26/11/2019 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה נדלן SOL IL 5120282 0.83 10/12/2014 עמוד הקרן במאיה
אש SB אירופה AB ממ 5124003 0.84 25/4/2017 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל NDX Bio ממ 1144864 0.93 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אש טכנולוגיה ישראל AB SB 5135504 0.93 17/5/2022 עמוד הקרן במאיה
אש AB SB LV ארהב ממ 5125059 0.93 26/7/2017 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אש נדלן ישראל AB SB 5135496 0.93 17/5/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP500 Aristo ממ 1144914 0.93 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אש AB SBי USAPureValue ממ 5133269 0.93 20/5/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם DJ US DIV ETF ממ 1147107 0.96 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל KOSPI 200 ממ 1145119 0.98 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SP500 LVHD ETF 1147065 1.01 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם DJ HealthCare ETF 1145879 1.03 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF חסר תא נדלן 1186634 1.03 6/7/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תא צמיחה 1144575 1.03 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תא צמיחה 1145994 1.03 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP EU HY Div ממ 1144880 1.03 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם Cleantech ETF 1145895 1.03 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה SO NA CANABIS 5127733 1.03 11/6/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם NDX US BBack ETF ממ 1146141 1.11 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם DJ US DIV ETF 1146067 1.17 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל ‏‏‏NDX Bio 1144526 1.23 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
אש AB SB MS Cap MF T30TA 5134150 1.23 16/12/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל IPOX 100 US ממ 1144948 1.28 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SPRFI03 KTF 5137955 1.28 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תא 35 פי 3 חודש 1144708 1.28 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי טכ עילית 1142538 1.40 10/6/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל חסרתא35 פי2 חודש 1144716 1.53 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תא 35 פי 2 חודש 1144658 1.53 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל ממ NDX100 חסר פי2 1167576 1.78 12/10/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם DJ Internet ETF ממ 1146810 2.01 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETF חסר תא SME60 1147347 2.38 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל ממ NDX 100 פי3 ממ 1167568 2.53 12/10/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

מיטב 5D זהב 5100961 2.55 4/2/2008 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF ממח NDX100 פי2 1147008 2.78 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF ממ NDX100 פי3 1146976 2.78 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF ממ תא 35 פי3 1146380 2.78 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF ממ DAX פי3 1146984 2.78 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF ממ SP500 פי3 1146968 2.78 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF ממח SP500 פי2 1146992 2.78 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF ממח תא 35 פי2 1146059 2.78 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF ממח DAX פי2 1147016 2.78 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
עוד תכנים ברשתות החברתיות

המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.

בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.

מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.