קרנות נאמנות - פרויקט המיפוי לצורך התאמה למשקיע הפסיבי

מערכת זו ממפה ומקטלגת את כל קרנות הנאמנות בארץ שמתאימות כמכשירי השקעה פסיביים (קרנות מחקות וסל). הקרנות מסווגות למשפחות שניתן לבחור דרך לחיצה על המקשים הבאים. לאחר הלחיצה יפתח העמוד הרלוונטי ובו המשפחה מחולקת לקטגוריות לפי נושאי השקעה. הדגש בקטלוג הוא התאמה למשקיעים פסיביים. קרנות שלא מתאימות כמכשירי השקעה פסיביים, לפי דעתי הסובייקטיבית, ירוכזו בעמודים נפרדים עם דגש על אי התאמתן לכאורה או שלא יכללו כלל במערכת.

מערכת זו היא חכמה ואוטומטית. כלל הסיווגים והסינונים מתבצעים ע"י אלגוריתם שפועל באופן אוטומטי. הרשימות נבנות באופן דינמי ועל כן צריכות להשתנות בהתאם לעידכוני הקרנות בבורסה (הוספת וגריעת קרנות, שינוי דמי ניהול) ובכך לשמור על רלוונטיות הרשימות. כמו כן, יתכנו טעויות שנובעות מתהליכי הסינון ושאשמח לשמוע עליהן לצורך תיקונן.

נתוני קרנות מחקות וסל עדכניים נכון ל: 30/07/2022

נתוני קרנות חוץ עדכניים נכון ל: 30/07/2022

הערה: קטגוריות בצבע אפור אינן מתאימות בהכרח למשקיע פסיבי ונכללו לבקשת הקוראים בלבד.

יתר הקרנות מחקות המדדים

יתר הקרנות

יתר הקרנות (721 קרנות)

כל יתר הקרנות שלא מוינו

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
הראל מחקה תל-גובצמוד 10+ 5135843 0.01 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תלבונד-גלובל 1150135 0.01 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תא טכנולוגיה 1169408 0.01 10/11/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF סל S&P 500 ESG 1162189 0.01 18/2/2020 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד ש 0-3 1148345 0.02 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבונד-גלובל 1150739 0.02 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד ש 5-15 1148410 0.02 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד-גלובל 1148444 0.02 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד צ 0-3 1148188 0.02 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תא סקטור באלאנס 1148857 0.02 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF מש מדינה +10 5131289 0.02 23/7/2020 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד ש 3-5 1148360 0.02 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד צ 5-15 1148220 0.02 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF מש חברות ומדינה 5131347 0.02 23/7/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש מניות מקומיות 1145069 0.02 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF מש מדינה 66% חברו 34% 5131321 0.02 23/7/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש 90אגח 10מנ 5128194 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF מש אגח 90% תא 125 10% 5130778 0.02 27/2/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש ממש תל דיב10% 1144963 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש ממש תא 125 1145010 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש אגח מניות 15% 1145028 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תא טכנולוגיה 1171602 0.02 25/1/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקהאנדA-AAAריא פקט 5133145 0.02 28/4/2021 עמוד הקרן במאיה
PTF מש SP סקטור ארהב ממ 5132063 0.02 25/11/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית TTF תלבונד צמוד 0-3 5135819 0.02 עמוד הקרן במאיה
PTF מש אגח 95% תא 125 5% 5131305 0.02 23/7/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תא קלינטק 1171040 0.02 15/2/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש 90אגח 10מנ 5112586 0.02 18/8/2009 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF מש אגח כל ומנ 1146695 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש אגחממש קונצרנ 1145051 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF מש תל ג כממ וקונצ 1146638 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש אגחים תל דיב 1144088 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש אגחים תא 125 1145200 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF מש SP ארהב פיננס ממ 5131842 0.02 14/10/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

PTF תל בונד-שקלי A 5134911 0.02 8/2/2022 עמוד הקרן במאיה
PTF תלבונד צמוד AA-AAA 5131008 0.02 12/5/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF מש מנ סק ארהב 1147214 0.02 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF תלבונד שקלי AA-AAA 5130992 0.02 12/5/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם ETFמש תל גוב כ ומנ ממ 1147057 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל מש גליל שחר 2-5 1144500 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF מש SP סקטורים ארהב 5132089 0.02 25/11/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש ממש קונצר 30% 1144674 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF מש SP צריכה ארהב ממ 5131818 0.02 14/10/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל מש שחר גליל 2-5 1144492 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש MIDCAP ישראל 1144799 0.02 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תא ביטוח ופיננס 5133582 0.02 7/7/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש ממש קונצר 50% 1145192 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF תלבונד צמודות 3-5 5130695 0.02 20/1/2020 עמוד הקרן במאיה
PTF מש SP ארהב צריכה 5131826 0.02 14/10/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש ממשלתי תא 35 1143775 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש ממשלתי תא5%35 1144229 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
מור סל STOXX600LowCarbon 1168319 0.02 20/10/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF מש אגח כלל ומנ יש 1146661 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה ת''א טכנולוגיה 5131081 0.02 20/5/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם ETFמש תלג כ ממ ומנ ממ 1147149 0.02 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל מש מניות ישראל 1144443 0.02 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה
SP Technology PTF ממ 5132154 0.02 7/12/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

SP Technology PTF 5132147 0.02 7/12/2020 עמוד הקרן במאיה
SP Finance PTF 5129242 0.02 29/5/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אינ אג A משק שו 5132931 0.03 28/4/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם IUSINFI KTF ממ 5133434 0.03 9/9/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SP Tech KTF ממ 5125620 0.03 20/11/2017 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה מש מנסקטרארהבממ 5128251 0.03 10/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם KTF בונד צמודAA 5129010 0.03 12/3/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אינ אג''ח סקט באלא 5132956 0.03 18/4/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אינ Cloud Comp ממ 5132279 0.03 14/12/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם KTF תלבונד צמודות A 5133392 0.03 24/6/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF בונד שקלי AA 5129002 0.03 12/3/2019 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש מנ סקטורארהב 5128244 0.03 10/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם SP Industrial KTF ממ 5125182 0.03 12/9/2017 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם KTF אינ אג חב בנ ביש 5133004 0.03 8/4/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תא-בנייה 5132782 0.03 8/4/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש 85אג 15מנ ממ 5128210 0.03 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם KTF אינ Travel ממ 5132378 0.03 28/12/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם KTF תא קלינטק 5132469 0.03 15/2/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אינ אג AA משק שו 5132949 0.03 28/4/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם SP US AD KTF ממ 5127550 0.03 10/5/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם KTF תלבונד צ 3-5 5129028 0.03 12/3/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם SP Finance KTF 5125604 0.03 21/11/2017 עמוד הקרן במאיה
PTF משולבת אג''ח ישראל 5119904 0.03 30/11/2014 עמוד הקרן במאיה
קסם BECOMNTR KTF ממ 5132261 0.03 7/12/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח תלבונד צמד AA-AAA 5133210 0.03 4/7/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש 75אג 25מ ממ 5121801 0.03 13/7/2015 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SPBDUS3T ETF 1157908 0.03 3/6/2019 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש 80אגח 20מנ 5115738 0.03 29/12/2010 עמוד הקרן במאיה
קסם SPBDUS5T ETF 1157916 0.03 3/6/2019 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תא-בנייה 1176536 0.03 23/6/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש מחזור/בסיס ממ 1143882 0.03 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETF תא סקטור-באלאנס 1167261 0.03 19/7/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד צמודות A 1176320 0.03 23/6/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם SP Pharma ETF 1147354 0.03 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אי AA ומע צמ 0-3 5135785 0.03 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תל-בונד שקלי A 5135140 0.03 3/3/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תלבונד צ AA-AAA 5130158 0.03 1/1/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ תלבונד ש 0-3 5125372 0.03 25/10/2017 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אי AA ומע שק 0-3 5135777 0.03 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש בריא/ביוטק ממ 1143890 0.03 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETF תא-בנייה 1178359 0.03 28/7/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF סל ממונפ Ndx100 פי 3 1187079 0.03 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF ת''א-קלינטק 5132667 0.03 15/2/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תלבונד ש 3-5 5130133 0.03 1/1/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תא-בנייה 5133541 0.03 23/6/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תלבונד ש 0-3 5130166 0.03 1/1/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם SPBDU10T ETF 1157924 0.03 3/6/2019 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תלבונד ש 5-15 5130174 0.03 1/1/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם MVSMHTR ETF 1174119 0.03 6/4/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד-שקלי 5-15 1185123 0.03 22/3/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תלבונד ש 3-5 5125331 0.03 25/10/2017 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תל בונד שAA-AAA 5130836 0.03 4/3/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח BSTAR TRAV VAC 5132576 0.03 19/1/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית SP500 ESG TTF 5131198 0.03 17/6/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל מש ‏‏‏SP500Ar ממ 1144922 0.03 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח S&P 500 ESG ממ 5130521 0.03 18/2/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם KTF אי T60 צמ מש תל 5135116 0.03 9/3/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תלבונד שקל AA-AAA 5133202 0.03 4/7/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ תלבונד ש 5-15 5125364 0.03 1/11/2017 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אי T50 שק מש תל 5135124 0.03 9/3/2022 עמוד הקרן במאיה
קסם HXRNTR ETF 1168715 0.03 26/10/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית SP US AD TTF ממ 5127055 0.03 22/3/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה מש אגח ישר שקל 5117007 0.03 26/6/2012 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תא טכנולוגיה 5130927 0.03 17/5/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תא קלינטק 5132691 0.03 7/3/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אי צ מד T60 לל בנ 5133772 0.03 22/8/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל All Bond מחקה כללי 5133756 0.06 11/8/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה ת''א All-Share 5133764 0.06 11/8/2021 עמוד הקרן במאיה
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF 1159276 0.07 3/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD 1159268 0.07 3/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF 1159177 0.07 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

INVESCO S&P 500 ESG UCITS ETF 1183458 0.09 9/2/2022 עמוד הקרן במאיה
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF 1159102 0.10 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF 1159086 0.10 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

MTF סל תל בונד צמודות A 1171594 0.11 8/2/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תל בונד שקלי A 1172824 0.11 4/3/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד A ש אופק יצ חי 5134853 0.11 6/4/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תא-125 אקלים נקי 1174796 0.11 12/5/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תא סקטור-באלאנס 5129705 0.12 4/9/2019 עמוד הקרן במאיה
PTF תלבונד צמודות A 5131917 0.12 20/10/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקהאנד מנפיש מש ש 5133152 0.12 21/4/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אנד אגAA-AAA ש 5131164 0.12 26/5/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אינ אג AA-AAA צ 5131180 0.12 26/5/2020 עמוד הקרן במאיה
PTFי אינדקס A-AA י0-2 $ 5133673 0.12 21/7/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקהאנד AA-AAAת0-2 $ 5133608 0.12 21/7/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ תלבונד צ 0-3 5125984 0.13 29/1/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד צמוד בנק ביטוח 5130083 0.13 21/1/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד A-AA שקלי 5131727 0.13 27/10/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד מד מנ שק צמ 5134572 0.13 19/1/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנ AA מנגנון שק צמ 5134796 0.13 19/1/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד A מנגנון שק צמ 5134788 0.13 19/1/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד A-AA צמוד 5131735 0.13 27/10/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אג שק ביט שיר פינ 5130943 0.13 10/8/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם Stox600 Banks ETF 1147537 0.13 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תל גוב-מקמ נקו$ 5135736 0.14 עמוד הקרן במאיה
INVESCO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC 1185180 0.14 21/3/2022 עמוד הקרן במאיה
INVESCO HEALTH CARE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF 1183474 0.14 17/1/2022 עמוד הקרן במאיה
INVESCO FINANCIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF 1183466 0.14 17/1/2022 עמוד הקרן במאיה
ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF 1159201 0.15 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF 1159193 0.15 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF 1159219 0.15 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF 1159227 0.15 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

פסגות ETF תלבונד צ A 1148477 0.16 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד ש A 1148568 0.16 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד צ AA-AAA 1148527 0.16 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד ש AA-AAA 1148592 0.16 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
אנליסט מחקה בנקים וממשלתי 5135975 0.17 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקהאנד A-AA צמו0-2 5132865 0.17 10/3/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אינ פד 2026 משש 5134705 0.17 12/1/2022 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקהאנד Aשק מנפ ישר 5132030 0.17 9/11/2020 עמוד הקרן במאיה
אנליסט ATF מחקה אג''ח EW 5133905 0.17 5/10/2021 עמוד הקרן במאיה
PTF אינ A-AA מנגנון מרווח 5130703 0.17 20/1/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם SP5MI35T KTF 5129127 0.18 11/4/2019 עמוד הקרן במאיה
PTF אינדקס AA ומעלה מאוזן 5122478 0.18 11/4/2016 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ צריכה בסיס SP 1150366 0.18 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ צריכה בסיס SP ממ 1150689 0.18 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח אנד אגח בנק וביטוח 5130000 0.18 10/12/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם SP ETF צריכה בסיס 1147248 0.18 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ צריכה מחזור SP 1150358 0.18 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ SP Health Care 1150390 0.18 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF אגחצמוד A&UP 5133376 0.18 9/6/2021 עמוד הקרן במאיה
אד.רוטשילד RTF שק ל נ ודל 5134952 0.18 3/3/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ SP Industrial 1150408 0.18 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד אגח חבר ממשל 5131222 0.18 9/6/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אינד A-AA 1-3 5129069 0.18 12/3/2019 עמוד הקרן במאיה
אד.רוטשילד RTF צמ ל נ ודל 5134945 0.18 3/3/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF אגחישראל A&UP 5132535 0.18 30/12/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF אינד ר.קבועה 5124458 0.18 14/3/2017 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF אגחשקלי A&UP 5134390 0.18 24/11/2021 עמוד הקרן במאיה
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF 1159151 0.20 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD ETF 1159185 0.20 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

הראל מחקה אינד חב2-4 5123104 0.21 12/7/2016 עמוד הקרן במאיה
PTF משולבת ממשלתי 0-2 5+ש 5120084 0.21 19/11/2014 עמוד הקרן במאיה
MTF סל אנד אגח בנק וביט 1162361 0.21 5/2/2020 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תא גלובל-טק 1148758 0.22 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ מש שקלי 1-4 שנים 5121561 0.22 21/6/2015 עמוד הקרן במאיה
MTF‏ מח מש שקלי 1-2 שנים 5121421 0.22 25/5/2015 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה iBox $ 3-7 ממ 5129770 0.22 11/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

PTF אינדקס A תקרת מנפיק 5131602 0.22 5/8/2020 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה A מח''מ 4 5135439 0.22 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה A-AA מח''מ 3 5135421 0.22 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה ת''א מניב ישראל 5131420 0.22 5/7/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד-גלובל 1144377 0.22 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה A מח''מ 3 5135447 0.22 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ מש ממשלתי מאוזן 5122841 0.22 12/4/2016 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ אינד רשות מקו' 5124870 0.22 10/7/2017 עמוד הקרן במאיה
פסגETF אינדקס ESG100 אנטר 1186303 0.22 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet KTF דולר 2023 5129838 0.23 10/9/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet ETF צמוד 2023 1158278 0.23 25/6/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet ETF שקלי 25 1158302 0.23 25/6/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet ETF צמוד 2025 1158286 0.23 25/6/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet KTF דולר 2025 5129846 0.23 10/9/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet ETF שקלי 23 1158294 0.23 25/6/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet KTF ישראל 2024 5132477 0.23 26/1/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אינד פד' 2022 5124912 0.23 27/11/2017 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF אינד חב2-5 5124425 0.23 26/2/2017 עמוד הקרן במאיה
קסם Bullet ETF שקלי 26 1167279 0.23 10/8/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אינד A-AA פד 2023 5129879 0.23 7/11/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ אינד AA ומעלהש 5123260 0.23 19/7/2016 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד אגח מינוף נמוך 5129549 0.23 13/8/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF מח מש אנד 2080 נד מני 5130596 0.23 26/5/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ אינד AAומעלה צמוד 5123278 0.23 19/7/2016 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש ממשלתיות 5121819 0.23 13/7/2015 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ אינד A צמוד 5123344 0.23 28/7/2016 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש 90מדינ 10מנ 5119763 0.23 18/9/2014 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF אג''ח מנגנון לפד 5130844 0.23 26/2/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ אינד Aש 5123369 0.23 28/7/2016 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ תלבונד צ 3-5 5125356 0.23 25/10/2017 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אינדקס A ישראל 2-4 5129531 0.23 13/8/2019 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF אינד חב5+ 5124417 0.23 26/2/2017 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנ A-AAAל2025(כל4) 5135942 0.23 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנ מש בנק 2080 5130372 0.23 23/4/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם M1WD KTF 5135330 0.23 7/4/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF שקלי תקרה 500מ 5125067 0.23 31/7/2017 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ תלבונד צ 5-15 5125349 0.23 1/11/2017 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF אינד חב שקלי 5125075 0.23 31/7/2017 עמוד הקרן במאיה
ISHARES $ TIPS UCITS ETF 1159060 0.25 3/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

MTF סל ת''א-נדל''ן 1183953 0.27 22/3/2022 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד צ 3-5 1148204 0.27 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תא מעלה 1146349 0.27 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אינ ESG100אנטרפ 5135579 0.27 22/5/2022 עמוד הקרן במאיה
SP 500 LVHD PTF 5134887 0.27 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תא סקטור-באלאנס 5127428 0.27 30/5/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF ת''א-נדל''ן 5135694 0.27 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תא בנייה 5131404 0.27 5/7/2020 עמוד הקרן במאיה
PTF ת''א מניב חו''ל 5134085 0.27 21/10/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אינד 100 EW 5125315 0.27 8/10/2017 עמוד הקרן במאיה
MTF‏ מח SP5MI13T 5128038 0.27 23/10/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF אינדקס אגח מרווח גבוה 5132626 0.27 25/1/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אנד תוכנה ישראל 5132105 0.27 16/11/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אינד פד' 2024 5129424 0.27 26/6/2019 עמוד הקרן במאיה
BB US Corp1-5PTF ממ 5134838 0.27 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל אנד אנר מתחד ישראל 1168723 0.27 1/10/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ SP Tech ממ 5125760 0.28 6/3/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

PTF אינדקס A מאוזן 5122460 0.28 11/4/2016 עמוד הקרן במאיה
קסם iBox $ IG30 KTF 5118179 0.28 10/6/2013 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תא מניב ישראל 5131487 0.28 12/7/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תא סקטור-באלאנס 5127535 0.28 6/5/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF ת''א סקטור-בלאנס 5127584 0.28 14/5/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ חסר תא 90 1171099 0.28 26/1/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל Pets Care 1172667 0.28 18/5/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ SP500 LVHD ממ 5123575 0.28 12/12/2016 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח תא צמיחה 5123641 0.28 1/11/2016 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תא-קלינטק 1171925 0.28 15/2/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד ש 3-5 1147396 0.28 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה תלבונד-גלובל 5125133 0.28 23/8/2017 עמוד הקרן במאיה
SP 30Bond 3-5 Year מח MTF 5127667 0.28 21/8/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ iBox $ IG30 5121215 0.28 13/4/2015 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד צ 3-5 1150754 0.28 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית ESG 100 TTF אנטרופי 5135561 0.28 16/5/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תא-בנייה 1165653 0.28 23/6/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תא תק וטכ מידע 1186097 0.28 10/5/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תא רשתות שיווק 5134861 0.28 9/2/2022 עמוד הקרן במאיה
קסם Stox600 Banks ETF מא 1146307 0.28 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם KTF תא פמילי 5135132 0.28 9/3/2022 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ iBox $ IG30 ממ 5121207 0.28 13/4/2015 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל תא-מניב ישראל 1165661 0.28 23/6/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם BURRTNTR KTF ממ 5135611 0.28 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SPXPVUN KTF ממ 5135876 0.28 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETF תלבונד-גלובל 1150770 0.28 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל iBox $ 3-7 1150705 0.30 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אנד אגח CoCo בנ 5130018 0.31 12/11/2019 עמוד הקרן במאיה
פסגות SP Energy ETF 1149111 0.32 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
iBox $ IG 0-5 PTFממ 5134895 0.32 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

SP HealthCare PTF 5129259 0.32 29/5/2019 עמוד הקרן במאיה
הראל סל SP Energy 1150036 0.32 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אנד אגח תזרA מע 5129663 0.32 4/9/2019 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה צריכה מחז SP ממ 5129747 0.32 4/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה אינד חב שA 5123559 0.32 25/9/2016 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אינד חב צA 5123112 0.32 12/7/2016 עמוד הקרן במאיה
BB InterCrdt PTF 5134820 0.32 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF צריכה בסיס SP 5129226 0.32 29/5/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם SP KTF צריכה מחזור ממ 5125638 0.33 21/11/2017 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם iBox $ 3-7 ETF 1147297 0.33 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית PHLX Semicon TTF ממ 5135074 0.33 23/2/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסםETF חסר תל גוב-שקלי 5+ 1147180 0.33 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש מדינה 5113121 0.33 16/12/2009 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF מש ממש קונצרני 5120829 0.33 30/12/2014 עמוד הקרן במאיה
קסם iBox $ 3-7 ETF ממ 1147263 0.33 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם iBox $ 1-3 ETF ממ 1147255 0.33 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

INVESCO MSCI CHINA ALL SHARES STOCK CONNECT UCITS ETF ACC 1186071 0.35 10/5/2022 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF חסר תא 90 1149236 0.37 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תא טכנולוגיה 1161827 0.37 31/12/2019 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תא ביומד 1175249 0.37 9/6/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקהאינ A-AAA תשק $ 5132592 0.37 19/1/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תא טכנולוגיה 5130893 0.37 7/5/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אינ מני ערך ישר 5134101 0.37 20/10/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקהאנד קמעו מסח יש 5132295 0.37 14/12/2020 עמוד הקרן במאיה
PTF אינדקס ת''א Mid Cap 5125224 0.38 3/12/2017 עמוד הקרן במאיה
קסם SP Energy ETF 1145903 0.38 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP Energy 1144278 0.38 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש מניותיש חד 5134200 0.38 11/11/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה מש אג ישר צמוד 5116793 0.38 17/4/2012 עמוד הקרן במאיה
INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCITS ETF ACC 1185206 0.39 9/2/2022 עמוד הקרן במאיה
אש SB ארהב AB ממ 5122130 0.40 26/10/2015 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF 1159144 0.40 9/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

LYXOR ROBOTICS&AI UCITS ETF 1171974 0.40 20/4/2021 עמוד הקרן במאיה
ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF 1159128 0.40 9/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF UCITS ETF 1159136 0.40 9/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

MTF מח‏ מש שקלי 5117080 0.41 28/8/2012 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ מש קונצרני 5117890 0.41 12/2/2013 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תא פיננסים 1148816 0.42 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה צריכה בסי SP ממ 5129762 0.42 11/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

פסגות ETF תא נפט וגז 1148832 0.42 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF ת''א-ביטוח 5134093 0.42 14/10/2021 עמוד הקרן במאיה
PTF ת''א-פיננסים 5135710 0.42 עמוד הקרן במאיה
MTF‏ מח מש אגח ישראל 100% 5121413 0.42 26/5/2015 עמוד הקרן במאיה
BB US Corp1-5 PTF 5134812 0.42 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח מש אגח צמוד בינוני 5121405 0.42 26/5/2015 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה צריכה מחזור SP 5129713 0.42 4/9/2019 עמוד הקרן במאיה
SP Communication PTF 5132360 0.42 23/12/2020 עמוד הקרן במאיה
SP Semiconductor PTF ממ 5133293 0.42 27/5/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם NDX Bio KTF ממ 5131206 0.43 25/6/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה אנד China Onlin 5132444 0.43 8/4/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם SP Finance KTF ממ 5125174 0.43 12/9/2017 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה אינ מני ער ארהב 5135389 0.43 28/4/2022 עמוד הקרן במאיה
קסם MVSMHTR KTF ממ 5132972 0.43 7/4/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETF חסר תא 90 2 1161058 0.43 25/11/2019 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש קונצמנ9010 5115779 0.43 29/12/2010 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תא טק-עילית 1150267 0.43 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל אנד אנר צריכ מח יש 1170646 0.43 22/12/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF‏ מח BSEAQNTR 5128467 0.43 13/11/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ SP US A&D ממ 1150564 0.43 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אד.רוטשילד RTF בנקים יש$ 5135397 0.43 26/4/2022 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה SP Finance 5123997 0.43 29/12/2016 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תא ביומד 1146893 0.43 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם DJ ISR Consumer KTF 5132675 0.43 5/11/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה גל סיבר EW מד 5135025 0.43 10/3/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה מוליכ גל EWמד 5133657 0.43 15/7/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל‏ SP Tech 1150424 0.43 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאימחקה מש משלקנמנ9010 5122403 0.43 24/11/2015 עמוד הקרן במאיה
תכלית SP Retail TTF ממ 5133848 0.43 27/10/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה מש מנ נדיש חד 5133996 0.43 31/10/2021 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש משת מנ9010 5121900 0.43 28/7/2015 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה SP Finance ממ 5121892 0.43 28/7/2015 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח אנד צריכה בסיסית 5131529 0.43 6/8/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם SP Tech ETF 1147230 0.43 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם BDLRTNTR ETF 1161132 0.43 26/11/2019 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF אינדקס בנק ואשר 5131925 0.43 13/10/2020 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש SPConsumממ 5122890 0.43 30/3/2016 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF 1158989 0.45 11/11/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

הראל סל SP Finance 1149855 0.46 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תא נדלן 1148691 0.47 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תא נדלן 1144559 0.47 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תל דיב 5129697 0.47 4/9/2019 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תא פיננסים 1148980 0.47 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תל דיב 1148766 0.47 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תא נדלן 1148964 0.47 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה אי.צריכה ישראלית 5131743 0.47 17/11/2020 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה אי.טכנ.ישראל EW 5131891 0.47 17/11/2020 עמוד הקרן במאיה
אנליסטATF בנקים וביטוח 5133236 0.47 18/5/2021 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה אי.בנקים מש 5131966 0.47 3/11/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל סל SP Industrial 1149285 0.47 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה אי.ביטוח מש 5134424 0.47 2/12/2021 עמוד הקרן במאיה
מור סל אי.בנקים מש 1187764 0.47 עמוד הקרן במאיה
PTF אינדקס Sport Brands 5134770 0.47 19/1/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל ‏SP Finance 1143841 0.48 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
אש SB ממשלתי AB 5122122 0.49 26/10/2015 עמוד הקרן במאיה
INVESCO KBW NASDAQ FINTECH UCITS ETF 1183482 0.49 17/1/2022 עמוד הקרן במאיה
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF 1159078 0.50 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

הראל סל אינדק בנקים ישראל 1148949 0.51 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF אינדקס בנקים יש 1148774 0.51 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל SP Tech 1149939 0.51 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל SP HealthCare 1149848 0.51 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ מש מניות ישראל 5122288 0.51 27/1/2016 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF אינדקס בנקים ישרא 1146430 0.52 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תא פיננסים 1144161 0.52 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח מש אגח ישראל ממ 5118450 0.52 16/10/2013 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל סל SP Finance ממ 1149897 0.52 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אנליסט ת''א 125 מומנטום 5135165 0.52 9/3/2022 עמוד הקרן במאיה
הראל סל SP HealthCare ממ 1150838 0.52 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF‏ מח מש אגח ממשלת90%ממ 5119623 0.52 11/8/2014 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF‏ מח מש אגח ישראל75%ממ 5121504 0.52 16/6/2015 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

פסגות ETF אינדקס בינוי 1181635 0.52 1/12/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל חסר2 תא 90 1161033 0.52 14/11/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF מח מש אגח ישראל 85%ממ 5119615 0.52 18/8/2014 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

פסגות SP Finance ETF ממ 1148154 0.52 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

PTF אינדקס בנקים ישראל 5134168 0.52 27/10/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל סל צריכה בסיס SP 1149863 0.52 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF‏ מח מש אגח ישראל 80% 5115274 0.52 15/11/2010 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תל דיב 1145036 0.52 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל בנקים ישראל 1143726 0.52 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אנד בנקים ישראל 5133616 0.52 14/7/2021 עמוד הקרן במאיה
ISE Cyber Security PTF 5132527 0.52 11/1/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל סל SP Ex Tec Sftr ממ 1184092 0.53 22/2/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם KTF אי מפ בור עול מד 5132451 0.53 29/12/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם IUCETI KTF ממ 5133426 0.53 11/8/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם KTF אינ מזון ישראלי 5131578 0.53 28/7/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם DJ Internet KTF 5128913 0.53 19/2/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם SP RBanks KTF 5133012 0.53 6/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם HXRNTR KTF מד 5131941 0.53 26/10/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם BEBKRNTR KTF מד 5133194 0.53 6/10/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

PTF אינדקס אגח רכיב בטוחה 5123930 0.53 10/1/2017 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש טכנל על חד 5132139 0.53 24/11/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF סל אנד הייטק ישר חול 1172634 0.53 20/4/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF מח BST TOP US BNK ממ 5131446 0.53 23/9/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל מש ממש קונ מניות 1144096 0.53 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש ממשלתי 5117627 0.53 11/12/2012 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP Finance ממ 1144849 0.53 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל PHLX Semicond 1170703 0.53 28/12/2020 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה SP 500 LVHD 5123419 0.53 9/8/2016 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP HealthCare 1143999 0.53 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה SP HealthCare 5122908 0.53 30/3/2016 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד היטק יש חול מד 5133038 0.53 21/4/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח אנד תא 125 SMRT MO 5134713 0.53 עמוד הקרן במאיה
קסם ITOPTEN KTF ממ 5134986 0.53 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETF חסר תלבונד 40 1146455 0.53 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תא נפט וגז 1144807 0.53 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תא ביומד 1144815 0.53 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית TTF תא-פמילי 5128970 0.53 15/5/2019 עמוד הקרן במאיה
אד.רוטשילד RTF שבבים מד 5134242 0.53 10/11/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית Fit&Well TTF מד 5134184 0.53 4/11/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית TTF אינדHY-BBB כלל 5124409 0.53 26/2/2017 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אינד HY-BBB כללי 5123351 0.53 28/7/2016 עמוד הקרן במאיה
קסם BILINTR KTF 5135637 0.53 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה ישר הנהגהנשית 5135686 0.53 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF חסר תלבונד 20 1146042 0.53 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF חסר תא 125 1161884 0.53 5/1/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF חסר תלבונד-גלובל 1161876 0.53 5/1/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF אי מפעי בור עולמ 1175207 0.53 9/6/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF סל BSTAR TOP10 US BNK 1169796 0.53 30/11/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTFמש אגח מניות 20% 5114483 0.53 31/12/2009 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTFמש אגח מניות 10% 5115837 0.53 30/12/2010 עמוד הקרן במאיה
קסם ICCHNG ETF 1167329 0.53 28/7/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF ביגטק30ארהב ממ 5132162 0.53 25/11/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית SP RBanks TTF 5133319 0.53 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה פננס יש אזןענ 5133533 0.53 24/6/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF חסר תלבונד תשו 1147131 0.53 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם SP HealthCare ETF 1147172 0.53 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם iBox $ FRNIG KTF 5134929 0.53 6/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל ביג טק 30 ארהב 1169341 0.53 25/11/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד תשתיות ישראל 5130604 0.53 23/4/2020 עמוד הקרן במאיה
SP Rbanks PTF 5132337 0.53 6/1/2021 עמוד הקרן במאיה
אש SB מומ קונצרני -AB A 5119235 0.54 18/5/2014 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה DJ US DIV 5129721 0.57 4/9/2019 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש קונצמנ8020 5115761 0.58 29/12/2010 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש אגח מנ9010 5119706 0.58 26/8/2014 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש אגח מנ7525 5120233 0.58 25/11/2014 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה מש משל מנ9010 5119714 0.58 26/8/2014 עמוד הקרן במאיה
אש SB מש אגח מניות 10 5119227 0.59 18/5/2014 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תא צמיחה 1148782 0.62 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תא צמיחה 1149004 0.62 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל ISE Cyber 1150374 0.62 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות iBox $ IG30 ETF 1147966 0.62 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
iBox $ IG30 PTF ממ 5135306 0.62 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם.IUSHARE.KTF 5129291 0.63 20/5/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם IELXRNT KTF 5131693 0.63 18/8/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם QBTAMF KTF 5132600 0.63 10/6/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF אינ eGaming מד 5132006 0.63 16/11/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל סל DJ US Medic Eq ממ 1167618 0.63 12/8/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETF תא גלובל-טק 1146364 0.63 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תל דיב 1145911 0.63 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תל דיב 1150291 0.63 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל Green Energy EW 1169804 0.63 7/12/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם iBox $ IG30 ETF ממ 1147164 0.63 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל ‏ISE Cyber 1144252 0.63 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תא ביטוח 1146125 0.63 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF אינדקס Cloud Com 1169465 0.63 14/12/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ SP500 Aristo 5122924 0.63 3/5/2016 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP Tech ממ 1143965 0.63 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם iBox $ IG30 ETF 1146919 0.63 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF צריכה אסיה מד 5133723 0.63 28/7/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל חסר תא 35 1144187 0.63 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית SP Utilities TTF ממ 5127287 0.63 26/3/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETF ישראטק Bstar 1147271 0.63 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF SemiconEquip מד 5134556 0.63 9/12/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית TTF DJ Internet 5128756 0.63 26/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תא פיננסים 1146554 0.63 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם SP HealthCare ETF ממ 1147321 0.63 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל‏ STOXX 30 DIV ממ 1150465 0.63 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETF תא נדלן 1146547 0.63 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם SP Homebuild ETF 1146943 0.63 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם KOSPI 200 ETF 1145754 0.63 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תא נפט וגז 1146885 0.63 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית ISE CLOUD TTF 5127915 0.63 6/8/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל צריכה בסיס SP 1143981 0.63 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכליתNASDAQ Fintech TTFממ 5127618 0.63 18/6/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח אנד תא 125 Quality 5129887 0.63 21/7/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ SP500 Aristo ממ 5123443 0.63 12/9/2016 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכליתIND Tour&Leis EW TTF 5131768 0.63 8/9/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF אינדקס eGaming 1168814 0.63 16/11/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP US AD 1144310 0.63 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc 1186055 0.65 10/5/2022 עמוד הקרן במאיה
Shiller CAPE® US PTF ממ 5134689 0.67 30/12/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית TTF אינד כלכלת ישרא 5127626 0.67 7/8/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה SP Tech ממ 5129788 0.67 11/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל סל SP500 LV ממ 1149905 0.67 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

PTF נדלן DJ US 5131834 0.67 14/10/2020 עמוד הקרן במאיה
Shiller CAPE® US PTF 5130737 0.67 26/2/2020 עמוד הקרן במאיה
PTF אינדקס Food Brands מד 5135371 0.67 11/5/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם WideMoat US ETF 1147032 0.68 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTFמש אגח מניות 15% 5117346 0.68 5/9/2012 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTFמש אגחמניות20%ממ 5118724 0.68 23/12/2013 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SP Finance ETF 1146786 0.68 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
אד.רוטשילד RTF Climate מד 5134721 0.68 13/1/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל סל ISE Cyber מד 1150192 0.72 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

WT EU PTF ממ 5132311 0.72 6/1/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

WT JPN Div PTF ממ 5132345 0.72 6/1/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

SP Industrial PTF 5134879 0.72 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF צריכה מחזור SP 1149392 0.72 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF צריכה בסיס SPממ 1148246 0.72 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם Indx DisTech KTF 5128285 0.73 5/9/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם Indx DisTech KTF ממ 5127857 0.73 5/7/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם WideMoat US KTF ממ 5118781 0.73 2/12/2013 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אנליסט מחקה אנרגיה ירוקה 5135082 0.73 24/2/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP500 Aristo 1144906 0.73 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF צריכה בסיס SP 1149350 0.73 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP500 LV 1144302 0.73 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל TecDAX 1150895 0.73 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם BDLRTNTR KTF 5130877 0.73 3/3/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל צריכה מחזור SP 1143957 0.73 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם EU Stox Banks ETF ממ 1147123 0.73 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל מש ממש מניות חול 1144997 0.73 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
אש SB מש אגח מניות 30 ממ 5125141 0.74 4/9/2017 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקהSP Ken Elec Vממ 5132683 0.77 8/2/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

מור מחקה סין אנ.ירוקה מד 5133558 0.77 1/7/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

מור מחקה אי.סייבר מח.ענן 5132220 0.77 8/12/2020 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה ציוד שבבים 5134119 0.77 3/11/2021 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה אי.תש.ובינוי US 5131883 0.77 20/10/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אנד אגרוטק גלוב 5133590 0.77 14/7/2021 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה אי.תש.דיגיטליים 5132212 0.77 8/12/2020 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה סין קמעונאות מד 5133368 0.77 1/7/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

SPK AutonomousVehicle PTF 5132725 0.77 9/2/2021 עמוד הקרן במאיה
S&P Kensho Cleantech PTF 5132501 0.77 4/1/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקהאנ שלח אור יב גל 5132915 0.78 8/4/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם IGDHIN KTF מד 5133418 0.78 21/7/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקהNSDQ Blockch Eco 5133442 0.78 16/6/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל סל S&P Kensho Clean 1171032 0.78 30/12/2020 עמוד הקרן במאיה
אנליסט מחקה (4D) תחבורה 5132907 0.78 15/3/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקהאנד בריאות דג גל 5132659 0.78 28/1/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה אנד ישר בוול-סט 5133327 0.78 2/6/2021 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקהDJ US Medic Eq 5130026 0.78 4/11/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם KEVN KTF ממ 5132584 0.78 9/2/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית ISE Cyber TTF מד 5127063 0.78 20/2/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם NDX US BBack ETF 1146224 0.78 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
אד.רוטשילד Marine RTF מד 5134937 0.78 24/3/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETF חסר תא 35 1146745 0.78 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכליתPHLX Semicond TTF 5127329 0.78 2/5/2018 עמוד הקרן במאיה
אש SB מש אגח מניות 50 ממ 5127170 0.78 20/2/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

יל מחקה סייבר מבוסס AI ממ 5135157 0.79 17/5/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

PTF אינדקס InsurTech 5135298 0.82 28/7/2021 עמוד הקרן במאיה
פסגות NDX US Bback ETF 1148618 0.82 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל Bluestar Robotics 1167519 0.82 11/8/2020 עמוד הקרן במאיה
פסגות SP Tech ETF ממ 1148196 0.82 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

DJ Internet PTF ממ 5132071 0.82 25/11/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

פסגות SP Finance ETF 1149129 0.82 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח Bstar Robotic מד 5127162 0.82 7/3/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

פסגות SP HlthCare ETF ממ 1148212 0.82 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

DJ Asia Div30 PTF 5132329 0.82 6/1/2021 עמוד הקרן במאיה
פסגות SP Tech ETF 1148741 0.82 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות NDX US BBack ETF ממ 1147982 0.82 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

פסגות SP HealthCare ETF 1148386 0.82 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF צריכה מחזורSPממ 1148238 0.82 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

EURO STOXX Div30 PTF ממ 5135280 0.82 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

פסגות SP Rbanks ETF ממ 1148287 0.82 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

S&P Human Evolution PTF 5131800 0.82 23/9/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF ישראטק Bstar 5121132 0.83 9/3/2015 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ SP US A&D ממ 5123567 0.83 15/11/2016 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה אנדWork Hom ממ 5131685 0.83 17/8/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SPNCSUN KTF מד 5132774 0.83 25/2/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה BStarSecur 5130299 0.83 26/11/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF סל Indx Pure Cyber 1166255 0.83 26/5/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ SP Utilities ממ 1150507 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SP Industrial ETF 1147529 0.83 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה SOL Fintech 5127865 0.83 10/7/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה נדלן SOL IL 5120282 0.83 10/12/2014 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה אנדק רכ חש גל 5132709 0.83 9/2/2021 עמוד הקרן במאיה
אד.רוטשילד RTF מתכות מד 5134135 0.83 21/10/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ISE US Water ETF 1145887 0.83 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם SP ETF צריכה מחזור 1146794 0.83 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד אגירת אנר מד 5133665 0.83 4/11/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל DJ Internet ממ 1144831 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח‏ Indx GlobMedDev מ 5128020 0.83 9/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SPIndustrial ממ 1143858 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל Bs Trv&Vac EU מא 1176338 0.83 27/7/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית TTF US Robotics ממ 5133335 0.83 2/6/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה IndxGlonlrtal 5132758 0.83 24/2/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית IndxFLX WrkPlcE TTF 5131776 0.83 8/9/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP HealthCare ממ 1145333 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל‏ SP Industrial ממ 1150457 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית Indx eGaming TTF 5128939 0.83 4/3/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ SP Tech ממ 1150481 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית Indx Cybersec TTF 5128988 0.83 18/3/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ SP Energy ממ 1150721 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

EDR RTF Manufacturer DH 5133715 0.83 27/7/2021 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה אדקס אשחצ שפס 5135884 0.83 8/4/2021 עמוד הקרן במאיה
תכליתChina HXCNTR TTF ממ 5130141 0.83 2/1/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם Stox600 Health ETF 1146596 0.83 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח Indx Pure Cyber מד 5130398 0.83 19/12/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח Indxx ReEnergy מד 5130745 0.83 16/3/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל Indxx REAL EST 1160159 0.83 19/9/2019 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה NasdaqAirline 5128442 0.83 7/11/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל Indx US Cloud Comp 1158328 0.83 30/7/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF מח Bstar Agribns50 מד 5133285 0.83 30/6/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה IndxBet&Gamמד 5133244 0.83 27/5/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה אנדקס חבצרכסן 5132766 0.83 24/2/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם ICNET KTF 5131719 0.83 3/9/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF סל Bstar China Net Sf 1171586 0.83 17/2/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF מח אנד Asia Semi מד 5133053 0.83 6/5/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית TTF ביג טק30 סין מד 5132923 0.83 17/3/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם DJ US DIV ETF ממ 1147107 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח Indx US Cloud ממ 5127592 0.83 24/7/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם EU Stox Div30 ETF ממ 1147115 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל‏ צריכה מחזור SP ממ 1150663 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם Stox600 Tech ETF 1146299 0.83 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח BSTAR Global 5G 5129648 0.83 19/9/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF‏ מח BCHNQNTR 5128459 0.83 13/11/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח Bstar healthcar מד 5132808 0.83 24/3/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח BLBRG US AN RC ממ 5135108 0.83 23/3/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח BSTAR Gene HC מד 5131594 0.83 14/12/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה IndxOnStremמד 5133749 0.83 25/8/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה אנ חדשרפאגלמד 5133251 0.83 5/8/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה Bstar IL Glob 5122437 0.83 9/12/2015 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ SP US A&D 1150341 0.83 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה BStarGreenTec 5132493 0.83 30/12/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם MSDMPENU KTF מד 5134994 0.83 12/4/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח Indx Glob E-Com 5129267 0.83 19/6/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ SP Finance ממ 1150598 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל Bluestar Fintech 1185263 0.83 5/4/2022 עמוד הקרן במאיה
אש SB מש תא Large Cap 5121306 0.83 21/5/2015 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה ערךארהב סק ממ 5134416 0.83 20/12/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SPNCSUN ETF 1172246 0.83 23/2/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF סל Indxx ReEnergy 1169838 0.83 15/12/2020 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה גלבל פודטק מד 5134044 0.83 14/10/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה SO USInternet 5127147 0.83 7/2/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מח Indx US E-Com ממ 5125430 0.83 20/11/2017 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח BSTAR Solar En מד 5130976 0.83 18/8/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח Indx US E-Com 5127402 0.83 15/5/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ICCHNG KTF 5130869 0.83 11/3/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית ISE CLOUD TTF ממ 5127600 0.83 23/5/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח Bstar Aut Drive מד 5127451 0.83 23/5/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית INDXX Food Tech TTF 5129945 0.83 25/9/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF מח Bstar AI מד 5127378 0.83 24/4/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה Sol ElectrPay 5129507 0.83 24/7/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם ICNET ETF 1170844 0.83 28/12/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF‏ מח BEGAMNTR 5128624 0.83 12/2/2019 עמוד הקרן במאיה
תכלית INDXX REAL EST TTF 5129374 0.83 18/6/2019 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה תא125 SO LVHD 5124755 0.83 23/5/2017 עמוד הקרן במאיה
MTF מח BSTAR TRAV VAC ממ 5131503 0.83 18/8/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל‏ SP Health Care ממ 1150432 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח Indx GlobA&D 5125752 0.83 28/12/2017 עמוד הקרן במאיה
MTF מח Bstar FinTech מד 5125703 0.83 28/12/2017 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית NASDAQ Green TTF ממ 5131537 0.83 16/7/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל Travel & Vacation 1167584 0.83 27/8/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF סל BSTAR Gene HC 1174911 0.83 10/5/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל ביג טק 30 סין 1172642 0.83 16/3/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF סל Elect Vehcls Ind 1171545 0.83 10/3/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF סל Indx US E-Com 1158310 0.83 16/7/2019 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ SP Finance 1150382 0.83 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
אש SB מפ תא125 AB 5119219 0.84 8/5/2014 עמוד הקרן במאיה
אש LV SB תא 125 AB 5119201 0.84 18/5/2014 עמוד הקרן במאיה
אש SB אירופה AB ממ 5124003 0.84 25/4/2017 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אש SBי AB USAPureValue ממ 5133269 0.93 20/5/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אש SBי FinTech AB ממ 5129952 0.93 25/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל SP500 Aristo ממ 1144914 0.93 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אש SBי ROBO&AUTO AB ממ 5129960 0.93 25/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אש SBי נדלן ישראל AB 5135496 0.93 17/5/2022 עמוד הקרן במאיה
אש SBי AB תשתיות ארהב ממ 5133889 0.93 7/10/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אש SB טכנולוגי ארהב AB ממ 5128277 0.93 17/9/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אש SBי טכנולוגיה ישראל AB 5135504 0.93 17/5/2022 עמוד הקרן במאיה
אש SB ארהב AB LV ממ 5125059 0.93 26/7/2017 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל NDX Bio ממ 1144864 0.93 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אש AB USA HEALTHCR SB ממ 5128921 0.93 25/2/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אש SBי AB AU MF T30 ממ 5130760 0.93 4/2/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אש SBי AB USA Large Cap 5129085 0.93 15/4/2019 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל KOSPI 200 ממ 1145119 0.98 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SP500 LVHD ETF 1147065 1.01 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות DJ US DIV ETF ממ 1148089 1.02 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל SP UK HY Div ממ 1144898 1.03 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל SP EU HY Div ממ 1144880 1.03 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל תא צמיחה 1144575 1.03 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF חסר תא נדלן 1186634 1.03 עמוד הקרן במאיה
קסם Stox GlobDiv ETF 1146034 1.03 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם Cleantech ETF 1145895 1.03 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תא צמיחה 1145994 1.03 4/11/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה SO NACANABSמד 5127485 1.03 23/4/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם DJ HealthCare ETF 1145879 1.03 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה SO NA CANABIS 5127733 1.03 11/6/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם DJ US DIV ETF 1146067 1.03 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות DJ US DIV ETF 1148865 1.22 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל ‏‏‏NDX Bio 1144526 1.23 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תא 35 פי 3 חודש 1144708 1.28 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל IPOX 100 US ממ 1144948 1.28 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אש SBי מש MRK NTL ממ חד 5129671 1.38 14/8/2019 עמוד הקרן במאיה
איביאי טכ עילית 1142538 1.40 10/6/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל חסר SP500 1174515 1.53 28/4/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל חסרתא35 פי2 חודש 1144716 1.53 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל חסר NDX100 1174507 1.53 28/4/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תא 35 פי 2 חודש 1144658 1.53 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל ממ NDX 100 פי3 ממ 1167568 1.78 12/10/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל סל ממ NDX100 חסר פי2 1167576 1.78 12/10/2020 עמוד הקרן במאיה
אש SBי AB MS Cap MF T30TA 5134150 1.83 16/12/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם DJ Internet ETF ממ 1146810 2.01 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם NDX US BBack ETF ממ 1146141 2.01 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם ETF חסר תא SME60 1147347 2.38 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
מיטב 5D זהב 5100961 2.55 4/2/2008 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF ממ SP500 פי3 1146968 2.78 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF ממ תא 35 פי3 1146380 2.78 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF ממ NDX100 פי3 1146976 2.78 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF ממח NDX100 פי2 1147008 2.78 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF ממח תא 35 פי2 1146059 2.78 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF ממ DAX פי3 1146984 2.78 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF ממח SP500 פי2 1146992 2.78 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF ממח DAX פי2 1147016 2.78 16/12/2018 עמוד הקרן במאיה
עוד תכנים ברשתות החברתיות

המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים יחד עם זיק הולילנד לחופש כלכלי.

בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.

עזרו לעלילות זיק לצמוח

תרמו 3$ בחודש כדי להראות אהבה או 5$ כדי לקבל חוויה משופרת דרך Patreon

רשימת תורמים שעוזרים להפוך את "עלילות זיק" לטוב יותר