זיק של תקווה - פרק 1 - חלק ב'

13/05/2021 | 5 תגובות | 9 דקות קריאה

זהו חלק ב' של הפרק הראשון ביומן המסע שלי אל עבר החופש. בחלק א' סקרתי את המוטיבציה למסע, המתווה הכולל, הנתונים שישמשו לחישוב, הנחות היסוד והמקורות מהם תגיע שכבת ההגנה שאמורה לסייע בהצלחת התוכנית במבט לעתיד. מטרת חלק זה היא להפוך את החזון הכללי לכדי יעד כמותי בדמות תאריך יעד ספציפי שיסמן עבורי את זיק התקווה. אני משוכנע שברגע שיהיה ברשותי מספר, יהיה לי קל יותר להתמיד ואולי אפילו למצוא מקומות נוספים להתייעלות ברמת ההוצאות שלי ובאופן ניהול הנכסים.

Responsive image

לאחרונה פיתחתי שני מחשבוני פרישה ברמות פירוט שונות. אחת הסיבות שפיתחתי את המחשבונים הללו (כמו אולי בכל כלי שאני מפתח) היא שהם ישמשו אותי במסע שלי.

אציג בקצרה את סיכום הנתונים כפי שפורטו בחלק א' ואגש ישירות למלאכת השיערוך במחשבוני הפרישה.

נתונים


כעת משיש ברשותי את כל הנתונים מחלק א' של פרק זה ביומן המסע, ארכז אותם בקצרה, כנהוג באקדמיה, לטובת הצבה במחשבון.

 1. עו"ש - יתרה של 78,612 ש"ח.

 2. הקרן לשעת חירום דרושה - 60,000 ש"ח.

 3. הכנסות כיום - 18,000 ש"ח בחודש שיפסקו עם הכניסה לפרישה + 2200 ש"ח בחודש שימשיכו אחרי הפרישה.

 4. הוצאות כיום - 9700 ש"ח בחודש.

 5. תיק השקעות - יתרה של 410,874 ש"ח עם תשואה משוערת של 5%. דמי ניהול כ-0.28%.

 6. קרנות השתלמות - ראשונה עם יתרה של 104,228 ש"ח וללא הפקדות, שניה עם יתרה של 152,985 ש"ח והפקדות פעילות של 1571 ש"ח בחודש. תשואה משוערת לקרנות ההשתלמות - 5%. דמי ניהול 0.35% ו-0.4% בהתאמה.

 7. הלוואות - הלוואת בלון מתאריך 15/9/19 על סך 55,000 ש"ח בריבית 1.4% ל-7 שנים.

 8. כלל פרישה - 300.

 9. הוצאה בפרישה - 7000 ש"ח.

שימוש במחשבון הפרישה הבסיסי


בחלק זה, אשתמש במחשבון הפרישה הבסיסי, המיועד לשיערוך מהיר של הזמן לפרישה. המטרה כאן היא חישוב עבור עצמי ולא פירוט לגבי האפשרויות של המחשבון ואופן השימוש. מי שמעוניין בהסבר מפורט לגבי השימוש וניתוח התוצאות, מוזמן לעיין במדריך השימוש למחשבון הפרישה הבסיסי. על פניו, נראה כי המחשבון לא מאוד עשיר באפשרויות והוא עשוי לגרום לסטיות גבוהות בחישוב ביחס למחשבון המפורט. אני טוען כי ניתן לבצע שיערוך לא רע בכלל אם נשתמש במחשבון זה בחוכמה.

למחשבון שתי לשוניות. אבחר את הלשונית "הוצאה בפרישה" המאפשרת קביעה של הוצאה בפרישה וקבלת גרף של שנים לפרישה כתלות ברמת החיסכון. אני מאוד אוהב ייצוג זה כי ניתן לראות באופן ויזואלי בכמה נקצר את הזמן לפרישה אם נשפר את החיסכון שלנו (נגדיל הכנסה או לחלופין נקטין הוצאה).

נעבור על השדות השונים ונבין כיצד למלא אותם...


 1. כלל פרישה - 300 לפי מה שהונח קודם לכן.

 2. השקעה ראשונית - הפרשנות של שדה זה היא גובה תיק ההשקעות הכולל שברשותי. אין כאן ירידה לרזולוציה של תיק השקעות ממוסה ופטור (קרן השתלמות). על כן, אחבר את סך היתרות של תיק ההשקעות הממוסה שלי וקרנות ההשתלמות ואקבל: 668,087 ש"ח. אבל, מאחר ויש על שמי גם הלוואת בלון ואין כל שדה שמאפשר לקחת אותה בחשבון, אשערך את ההשפעה שלה על מועד הפרישה ע"י החסרה של יתרת ההלוואה (56,333 ש"ח נכון להיום) מיתרת תיק ההשקעות הכולל ואקבל 611,754 ש"ח. זה לא מדויק מאחר והתיק צפוי לצמוח מהר יותר מההלוואה אבל זה מה שאעשה בשלב זה.

 3. ריבית שנתית - 5% בהתאם להנחה.

 4. דמי ניהול - שונים בין תיק ההשקעות וקרנות ההשתלמות. לאורך זמן, תיק ההשקעות צפוי להיות הדומיננטי בנפחו ועל כן אבחר 0.3%.

 5. הוצאה בפרישה - ההוצאה המתוכננת היא 7000 ש"ח, אבל 2200 ש"ח מתוכם ישולמו ישירות מתזרים שכר הדירה שימשיך להיכנס. על כן, אזין 4800 ש"ח גם בהוצאה המינימלית וגם במקסימלית כדי לקבל עקומה אחת בלבד. זהו הסכום שבעצם יכוסה ע"י תיק ההשקעות הכולל.

Responsive image

לאחר לחיצה על "חשב" מופיע גרף של שנים לפרישה כתלות בחיסכון. מהו החיסכון שלי? זהו בעצם הסכום שמופקד לתיק ההשקעות. בכדי לשקלל את הסכום שנכנס לתיק הכולל, אחשב את ההפרש בין ההכנסות של כעת (20,200 ש"ח) לבין ההוצאות כעת (9700 ש"ח) ואוסיף את ההפקדה החודשית לקרן ההשתלמות הפעילה (1571 ש"ח). מתקבל ערך של 12071 ש"ח. אם אסתכל על הגרף בנקודה שבה החיסכון החודשי הוא 12.1 אש"ח, יתקבל זמן לפרישה של 4.3 שנים. במילים אחרות: הפרישה הצפויה היא בספטמבר 2025.

Responsive image

שימוש במחשבון הפרישה המפורט


כעת, אשתמש במחשבון הפרישה המפורט, שאמור להיות הכלי המדויק ביותר לשיערוך הזמן לפרישה מבחינתי. אני לא אפרט על אופן השימוש וקריאת התוצאות יתר על המידה. מי שרוצה הסבר נוסף לגבי השדות השונים במחשבון ואופן השימוש בו, מוזמן לעיין במדריך השימוש למחשבון הפרישה המפורט.

הערה - המחשבון מעריך כי כלל הנתונים נכונים ליום הנוכחי שבו מבוצע החישוב (השעון של ווינדוס). על כן, מי שישחזר את התוצאות בעתיד יקבל תוצאות רחוקות יותר בהיבט תאריך הפרישה (גבוהות בדיוק בהפרש בין תאריך פוסט זה לתאריך שבו ישוחזר החישוב).

במחשבון זה אין צורך לקחת הנחות אלא פשוט להזין את הנתונים בהתאם לפירוט שהוצג בתחילת הפוסט. המקומות היחידים בהם בוצע חישוב עזר, אלו סעיפי הריבית על השקעות. הסיבה לכך היא מאחר ואין כרגע שדה ייעודי לדמי ניהול במחשבון זה (יתווסף בעתיד). על כן, שיקללתי את הריבית על ההשקעות, כך שתגלם את ההפחתה בתשואה עקב דמי הניהול.

כך נראה החלק הראשון המתייחס לעו"ש ולתיק ההשקעות:

Responsive image

החלק השני המדבר על הכנסות נראה כלהלן. הערה מאוד חשובה: עקרוני מאוד לסמן כהלכה את תיבת הסימון "הכנסה שתיפסק בפרישה". במקרה שלי, כל ההכנסה ממשכורת (18 אש"ח) תיפסק ויש להשאיר את התיבה מסומנת ואילו התזרים משכר הדירה ימשך ועל כן יש להוריד את הסימון מהתיבה.

Responsive image

חלק קרנות ההשתלמות נראה כך:

Responsive image

חלק ההלוואות נראה כך:

Responsive image

ולבסוף, לאחר לחיצה על חשב, מתקבלות התוצאות הבאות:

Responsive image

אז, בדיוק הטוב ביותר שאני יודע לשערך בשלב זה, אני הולך לפרוש באוגוסט 2025. באופן מעניין למדי, התקבלה תוצאה דומה לזו שבמחשבון הפרישה הבסיסי. אבל יותר חשוב מהכל: לחופש יש תאריך וגם מחיר!

שכבות של חסינות


בחלק א' פירטתי את שכבות החסינות שצריכות, בתקווה, לסייע להצלחת התוכנית הגבולית משהו שלי. לטוב ולרע, גבוליות זו היא מעיקרי התוכנית, שכן אין לי שום אינטרס לכלות יום מיותר אחד במשרד לטובת עיבוי כרית ביטחון שאיני מרגיש כי יש לי צורך בו. בחלק זה אנסה לכמת "כמה באמת התוכנית פגיעה?" או "באיזו קלות אוכל לנתב אותה לחוף מבטחים במאמץ מינימלי". כרית הביטחון בדמות הפנסיה רחוקה מאוד כרגע. תיק ההשקעות המשותף עם היפה בנשים שמור מבחינתנו להוצאות חריגות בלבד.

אתמקד בשכבת ההגנה המרכזית מבחינתי שהיא הרצון לעבוד במשרה חלקית שגורמת לי חדווה. אפשרות אחת היא הוראה באקדמיה או במכינה לאקדמיה. להערכתי, משרה בהיקף של כ-15 שעות שבועיות צריכה להכניס כ-4000 ש"ח.

נבדוק מה ההכנסה שנדרשת ממני בכדי לא להיות על הקשקש. ראשית, נשערך את המס שישולם על השקלים הראשונים שימשכו מתיק ההשקעות שיהיו בני כ-7 שנים ביום משיכתם. לא אציג כאן את החישוב, אך מדובר על הפחתה עקב מס של כ-7% ממשיכה של-4800 ש"ח, כלומר 336 ש"ח. אחמיר ואציין כי 500 ש"ח ידרשו בכדי להשלים את הסכום ההולך לטובת מס. כעת, אבדוק מה היה קורה לו הייתי רוצה למשוך 3% בלבד מהתיק לפי כלל 400. זהו אחוז משיכה שלפי פוסט בנושא אחוז משיכה בטוח מתיק השקעות נתן באופן היסטורי ביטחון של 100%. אם ארצה לשמור על תאריך יעד זהה לפרישה (אוגוסט 2025), תוך שינוי כלל המשיכה ל-400, יהיה עלי להפחית את סעיף ההוצאה בפרישה ל-5800 ש"ח בחודש (תוכלו לשחק במחשבון הפרישה המפורט ולקבל תוצאה זו). המשמעות היא שאת ה-1200 ש"ח עלי להשלים מעבודה נוספת. עד כה, נדרשת משרה שצריכה להכניס 1700 ש"ח בכדי לכפר על תשלום המס ולאפשר משיכה לפי כלל 400, הבטוח מאוד.

אבל לא די לי בכך ומעניינת אותי סוגיה נוספת. מה מחיר של שכבת ביטחון של דחיית שימוש בקרן השתלמות? כידוע, קרן השתלמות זהו נכס שאין להפריז בחשיבותו ויש לדחות כמה שניתן את השימוש בו. אבצע סימולציה בה אני מתעלם כליל מקיומן של קרנות ההשתלמות ושוב אנסה להתכנס לתאריך פרישה זהה למה שהתקבל קודם (אוגוסט 2025). מתקבל כי אם ההוצאה בפרישה תפחת ל-4800 ש"ח אוכל לוותר גם על משיכה מקרן ההשתלמות. מכאן, שבעבור 2700 ש"ח משכורת בחודש בפרישה, ניתן למשוך 3% ולא לגעת בקרן השתלמות. הביטחון של 3% משיכה הוא על גבול ההרמטי והוא יוצר אף הזדמנות לתיק להמשיך ולצמוח! דחיית השימוש בקרן השתלמות היא יקרה מפז שכן באופן זה יש לה הזדמנות להתנפח ולמקסם את הטבת המס האדירה שלה.

כלומר, בהיבט יצירת כרית ביטחון, במצב שארוויח סכום מציאותי של 4000 ש"ח, מעבר לחסינות גבוהה ביותר שתיווצר עבור התוכנית, יישאר לי גם כסף לבזבוזים. בקיצון השני, הפסקת עבודה מוחלטת, תביא לנקודה שבה יהיו לי מספיק אמצעים להתקיים, אולי במחיר של צמצום מסוים. רוצה לומר, תוך השקעת מאמץ מינימלי אוכל לנעול את ההצלחה, אך גם מאמץ זה הוא בגדר רצוני האישי ולא משהו שאני אאלץ לעשות בשביל לשרוד. עבורי זוהי תחושת שליטה מלאה בגורלי.

בפוסט קודם, דיברתי על כך שמבחינתי תוכנית פרישה מוצלחת היא כזו שמאפשרת לפרוש בזמן סביר ברמת ביטחון סבירה. עבורי, תוכנית זו המאפשרת פרישה באוגוסט 2025 עם שכבות ההגנה שתיארתי היא האופטימום. אין לי כל עניין להמשיך ולהשתזף מתחת לפלואורוסנט יום אחד מעבר לכך, בעבור רמת ביטחון נוספת שאיני מרגיש שהיא נחוצה לי. חולה נפש? אולי. תגידו מה שתגידו.

סיכום הפרק


החיים מלאים בהפתעות. הם משתנים לנגד עינינו כהרף עין וכך גם אנחנו. למרות שאני יודע שצפויות לי הפתעות והתוכנית תשתנה ואיתה גם תאריך הפרישה, אני באקסטזה מכך שיש לי תאריך אי שם באופק הלא רחוק שמסמן עבורי את הגשר בין שני עולמות. העולם שישאר מאחור הוא אותו עולם שבו התלות שלי בתלוש השכר היא קיומית, הכל נפיץ וכל ברבור שחור יכול להוביל את משפחתי ואותי לתקופה פיננסית אפלה. מנגד, השחר מפציע, ואיתו הוא מביא עולם וחיים חדשים שבהם כל יום הוא רק מסגרת זמן שלתוכה אצוק איזה תוכן שאבחר.

החלום הזה, אולי מגמד את הסיכונים האפשריים. מובן לי שניתן ליצור תוכנית מוגנת וחסינה יותר. אבל אתם יודעים מה? ברגע האמת, גם עבור אלו שמייצרים שול ביטחון רחב יותר, תדרש מידה מסוימת של טירוף בשביל "לחתוך" ולצאת לחופשי. הרי לא ניתן לגדר כל סיכון גם אם נרצה. האם הגדלת מרווח הביטחון היא המטרה שעבורה שווה להקריב עוד עשור במשרד? לא מבחינתי. לטעמי, ניחנתי במנה נדיבה של פסיכיות ותעוזה שמניעות אותי לבצע צעדים דרסטיים. עם כל זיקתי למדע, אני מרגיש שאני חייב לשלב מינון מסוים של ספונטניות ואופטימיות שאולי גובלים בנאיביות. אני מתכנן אבל עד גבול מסוים. יש ריגוש בלהשאיר מקום למקריות. הרי לא משנה כמה אתכנן, יקרו דברים שלא נערכתי לקראתם. יש שיראו בכך חוסר אחריות או תכונות שליליות אחרות. זה לא מפריע לי. אדרבא, זה מעורר אותי. זה מי שאני. אני יודע שחשיבה על שחורות תעצור אותי ותכבה את האש הבוערת כעת בשיא העוצמה. אני מאמין בתוכנית ויש לי ביטחון בעצמי כי אוכל להגיב להפתעות שהחיים יזמנו לי. מבחינתי עברתי את נקודת האל-חזור במסע לפרישה וכעת עיני נשואות אל עבר קו הסיום.

זיק הולילנד אהב את זה

רוצה לקבל התראות על פוסטים חדשים למייל? לחץ כאן

כתיבת תגובה לפוסט

5 תגובות

kobi בתאריך 13/05/2021, 12:31

בהצלחה גבר.
מי שינסה להגיע לחופש כלכלי בדרך הזו, צריך להיות עם משמעת עצמית גבוהה, ולהתחיל לחשוב על הרעיון בגיל מאוד צעיר, זה קשה עד בלתי אפשרי להגיע לשם בלי הון מוקדם נראה לי.
הדרך שלך מדהימה, אבל היא רק שלך, קשה ללמוד ממנה או לחקות אותה.
בהצלחה ונראה שאתה מצליח.

הזורעים בדמעה ברינה יקצרו בתאריך 21/05/2021, 14:14

זיק, למעשה המקרה שלך מדבר על מצב פשוט שבו ההוצאה המשפחתית הממוצעת וההכנסות הרבה מעל הממוצע וההפרש מושקע בצורה חכמה בתיק השקעות.
במידה וההכנסות שלך היו 11 נטו, שזה שכר בינוני פלוס, מועד הפרישה לפי אותה רמה של הוצאות (בתחשיב של התחלה מאפס, ולא מהיום כשיש תיק גדול) אז זה היה מציב אותך בסטטוס פרישה קרוב לגיל הפרישה הסטנדרטי.

אדייק במספרים:
22 שנה של הכנסות נטו 11 הוצאות 7 (חסכון קרא עוד »

זיק הולילנד הגיב להזורעים בדמעה ברינה יקצרו בתאריך 21/05/2021, 14:57

ראשית, אני מכבד את התגובה. אני מסכים שהמקרה שלי הוא לא טמפלייט שניתן לעשות לו copy-paste וליישמו כמו שהוא. לא מכיר סיפור פרישה שדומה למשנהו. חלק מהיכולת לפרוש זה להיות מסוגל להתאים לעצמך את הדרך שתוביל אותך אל הגביע הקדוש.
זה נכון שלשכר יש השפעה עצומה על גודלו של ארגז הכלים ומרחב התמרון. אבל אני מסרב לקבל את זה ששכר גבוה הוא תנאי מספיק ויחיד ליכולת לפרוש מוקדם. חינוך ומשמעת פיננסיים קרא עוד »

Zadik Zadok הגיב לזיק הולילנד בתאריך 18/07/2021, 19:11

אני רק לא מבין אם יצאת לפרישה ותחייה מ7000 שקל בחודש מה תעשה אם תרצה לצאת לחו"ל? טלוויזיה חדשה? או שיט תענוגות? גם אז מתוך ה7000 תחסוך בקפדנות כל חודש כמה אלפי שקלים עד שתוכל לממן הוצאה כזאת? מה משמעות של פרישה מוקדמת אם בעצם אתה נמצא תחת אותם הגבלות פיננסיות ולא תוכל להנות מהכסף אלא רק לחיות?

זיק הולילנד הגיב לZadik Zadok בתאריך 19/07/2021, 03:46

נכון, 7000 זה תקציב לקיום בסיסי. היתרון בו, שעל אף בסיסיותו, לא אהיה תלוי באופן הרמטי בעבודה להשרדות. בתפיסה שלי, פרישה זו נקודת ציון שאני משתחרר רגשית מהצורך לעבוד. זה לא אומר שלא ארוויח מעיסוק שאני אוהב (אפילו שהוא פחות רווחי). בנוסף יש לנו חיסכון של כמיליון ש"ח שלא נלקח בחישובי הפרישה שבהחלט יכול לשמש לפינוקים או מטרות אחרות (כ 30 אש"ח בשנה).

עוד תכנים ברשתות החברתיות

המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.

בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.

מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.